Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

23.01.2017

Darowizna przedsiębiorstwa. Konsekwencje podatkowe w VAT

Pytanie podatnika: Czy przekazanie przez Wnioskodawcę darowizną przedsiębiorstwa, dokonując darowizny całego przedsiębiorstwa, będzie na Wnioskodawcy ciążył obowiązek w zakresie należnego podatku VAT? Czy dokonując darowizny całego przedsiębiorstwa będzie na Wnioskodawcy ciążył obowiązek korekty naliczonego podatku VAT od zakupionych wcześniej środków trwałych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 20 września 2016 r. (data wpływu 23 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania synowi w formie darowizny całego przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania przez Wnioskodawcę korekty naliczonego podatku VAT od zakupionych wcześniej środków trwałych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania synowi w formie darowizny całego przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku dokonania przez Wnioskodawcę korekty naliczonego podatku VAT od zakupionych wcześniej środków trwałych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:
Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od 1 września 1990 r. Oprócz prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej jest wspólnikiem spółki jawnej. W ramach jednoosobowej działalności gospodarczej wykonuje czynności ujęte w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod numerem 23.70.1 to jest: kamienie cięte, formowane i wykończone. Wpisany w CEIDG numer PKD to 23.70.Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia.

W skład majątku firmy wchodzą między innymi:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo,
 • nieruchomości,
 • urządzenia stanowiące środki trwałe,
 • pojazdy samochodowe,
 • elementy wyposażenia,
 • materiały,
 • wierzytelności oraz zobowiązania,
 • środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym.

W prowadzonej przez Wnioskodawcę jednoosobowej działalności gospodarczej (dalej: JDG Wnioskodawca zatrudnia pracowników.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Od zakupionych składników majątku firmy przysługiwało mu odliczenie VAT i z takiego odliczenia korzystał.

Z tytułu prowadzonej działalności Wnioskodawca opłaca podatek dochodowy w formie liniowej.

W najbliższym czasie Wnioskodawca zamierza przekazać swojemu synowi całą firmę poprzez przekazanie mu jej w formie darowizny. Darowizna zostanie przekazana przed datą zakończenia prowadzonej działalności. Umowa przekazania darowizny zostanie sporządzona aktem notarialnym. Syn w dniu otrzymania darowizny będzie miał zarejestrowaną jednoosobową działalność gospodarczą, będzie również zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.

Zakres świadczonych usług będzie niezmienny, ponieważ syn dalej będzie prowadził usługi pogrzebowe i pokrewne. Ponadto przejmie wszystkie zobowiązania oraz należności firmy. Wszystkie dotychczasowe umowy zawarte dotychczas z kontrahentami przepisane zostaną na nowy podmiot czyli firmę syna, a ten zobowiąże się do prowadzenia firmy w dotychczasowym zakresie. Również dotychczas zatrudnieni pracownicy przejdą w pełnym składzie osobowym na podstawie przepisów Kodeksu Pracy ze wszystkimi przysługującymi im uprawnieniami do nowego przedsiębiorstwa. Wnioskodawca niezwłocznie po przekazaniu całego przedsiębiorstwa dokona formalnego wyrejestrowania jednoosobowej działalności gospodarczej z odpowiedniego rejestru oraz powiadomi o tym fakcie Urząd Skarbowy w odpowiedni sposób.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy przekazanie przez Wnioskodawcę darowizną przedsiębiorstwa, dokonując darowizny całego przedsiębiorstwa, będzie na Wnioskodawcy ciążył obowiązek w zakresie należnego podatku VAT?
 2. Czy dokonując darowizny całego przedsiębiorstwa będzie na Wnioskodawcy ciążył obowiązek korekty naliczonego podatku VAT od zakupionych wcześniej środków trwałych?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad 1. W związku z przekazaniem darowizną synowi przedsiębiorstwa na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek w zakresie należnego podatku VAT.
Ad 2. W związku z dokonaniem darowizny całego przedsiębiorcy na rzecz syna ani Wnioskodawca ani jego syn nie będą zobowiązani do korekty naliczonego podatku VAT od zakupionych wcześniej środków trwałych.

Uzasadnienie:

Zdaniem Wnioskodawcy prowadzona przez niego jednoosobowa działalność gospodarcza (dalej: JDG) spełnia definicję przedsiębiorstwa określoną w art. 551 Kodeksu cywilnego. Przedsiębiorstwo posiada nazwę, nieruchomości, ruchomości, prawa wynikające z umów, wierzytelności oraz tajemnice przedsiębiorstwa, które dzięki swojemu zorganizowaniu zdolne jest do prowadzenia działalności gospodarczej. Firma posiada również księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności.

W ocenie Wnioskodawcy ustawodawca w ww. przepisie wskazał, jakiego rodzaju elementy wchodzą w skład kompleksu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, czyli przedsiębiorstwa, które może być przedmiotem czynności prawnej. Przy czym, powyższe wyliczenie jest katalogiem otwartym, więc wymienione elementy składowe przedsiębiorstwa mają jedynie charakter przykładowy. Sformułowanie przepisu tworzy domniemanie prawne, w myśl którego przedsiębiorstwo obejmuje każdy składnik zespołu, a zatem wszelkie dobra materialne i niematerialne podlegające ochronie prawnej i służące wykonywaniu celów gospodarczych. Nie wszystkie jednak elementy tworzące pojęcie przedsiębiorstwa są na tyle istotne, by bez ich zbycia nie można było mówić o zbyciu przedsiębiorstwa. O tym, jakie konkretne składniki muszą być przeniesione na nabywcę, aby można było uznać, że nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa, decydują okoliczności faktyczne, których nie można określić apriorycznie.

W ocenie Wnioskodawcy prowadzona przez niego jednoosobowa działalność gospodarcza stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej. W myśl art. 155 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. u. Nr 16, poz. 93 ze zm.), umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. Jak wynika z art. 888 § 1 cyt. kodeksu, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Z powołanych przepisów prawa cywilnego wynika zatem, iż umowa darowizny należy do umów...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »