Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

23.08.2012

Darowizna pieniędzy na spłatę kredytu a podatek od spadków i darowizn

Pytanie podatnika: Czy darowizna pieniędzy przeznaczonych na spłatę kredytu bankowego, zaciągniętego na zakup mieszkania od dewelopera, podlega zwolnieniu na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2012 r. (data wpływu 14 maja 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania umowy darowizny - jest prawidłowe. 

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania umowy darowizny. 

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. 

W dniu 25 listopada 2011 r. Wnioskodawczyni zawarła z bankiem umowę kredytu hipotecznego z dopłatami „Rodzina na swoim” z przeznaczeniem na zakup mieszkania na rynku pierwotnym od dewelopera. Umowa kredytowa została zawarta na warunkach określonych w programie „Rodzina na swoim”. Aktualnie Wnioskodawczyni studiuje i nie posiada własnych dochodów, a koszty Jej utrzymania pokrywa matka. Matka jest również współkredytobiorcą i zamierza pomóc Wnioskodawczyni w spłacie kredytu do czasu uzyskania przez Nią samodzielności i zdolności kredytowej. Do chwili obecnej, Wnioskodawczyni nie otrzymała żadnej darowizny, która stanowiłaby przysporzenie majątkowe. Umowę przedwstępną z deweloperem Wnioskodawczyni podpisała 12 października 2011 r. w formie aktu notarialnego. Zgodnie z warunkami określonymi w programie „Rodzina na swoim”, Wnioskodawczyni będzie jedynym docelowym właścicielem mieszkania. Cena łączna mieszkania wyniosła 320.955 zł. Część należności za mieszkanie została wpłacona przez Wnioskodawczynię ze środków uzyskanych wcześniej z Jej polisy ubezpieczeniowej w wysokości 1.300 zł, część w wysokości 6.000 zł została przekazana przez Jej matkę przelewem bezpośrednio na konto dewelopera w dniu 22 listopada 2011 r., co może zostać potwierdzone dowodem dokonania przelewu. Pozostała należność za mieszkanie została skredytowana. Łączna kwota kredytu wyniosła wraz z prowizją 319.892,91 zł. Raty kredytu będą pobierane przez bank ze wspólnego konta, założonego przez Wnioskodawczynię wraz z matką do obsługi spłaty kredytu - był to wymóg banku wynikający z umowy kredytu. Na konto będą wpływać jedynie dochody matki i tylko ona dysponuje środkami zgromadzonymi na tym koncie. Odpowiednia wysokość miesięcznych wpływów na konto została określona przez bank i była warunkiem udzielenia kredytu. Mieszkanie, zgodnie z umową zawartą z deweloperem, zostanie oddane do końca 2012 r. i wtedy nastąpi podpisanie umowy zakupu w formie aktu notarialnego. Zgodnie z umową zawartą z bankiem, zabezpieczeniem kredytu będzie hipoteka ustanowiona na kredytowanej nieruchomości, a w okresie przejściowym, do czasu złożenia w banku odpisu z Księgi Wieczystej - weksel własny in blanco z deklaracją wystawiony na rzecz banku. Do czasu podpisania umowy kupna mieszkania, bank pobiera z konta jedynie raty odsetkowe naliczone od przelanych na konto dewelopera kolejnych rat kredytu, zgodnie z ustalonym w umowie kredytowej harmonogramem. Pierwsza rata odsetkowa została pobrana ze wspólnego konta przez bank w dniu 10 stycznia 2012 r. Do chwili obecnej, tj. do dnia 11 maja 2012 r., łączna wartość pobranych rat odsetkowych wyniosła 2.339,20 zł. W związku z powyższym, łączna kwota darowizny pieniężnej przekazana przez matkę Wnioskodawczyni wyniosła 8.339,20 zł. Zgodnie z przewidywanym harmonogramem spłat, rata odsetkowa pobrana przez bank w dniu 10 sierpnia 2012 r. spowoduje przekroczenie kwoty wolnej od podatku od darowizn tj. 9.637 zł. W chwili obecnej, nie jest możliwe wyliczenie właściwej kwoty darowizny jaką matka będzie przekazywać ze względu na zmienne oprocentowanie kredytu. Wysokość rat jest ustalana przez bank na okres 3 miesięcy. W związku z wymaganiami ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.), z chwilą otrzymania darowizny w kwocie przewyższającej kwotę wolną od podatku, Wnioskodawczyni zamierza zawrzeć z matką umowę darowizny, w której zostanie zawarte ustalenie dotyczące przekazania darowizny na rachunek banku kredytującego zakup Jej mieszkania u dewelopera i zgłosić nabycie w drodze darowizny pieniędzy naczelnikowi urzędu skarbowego w ustawowym terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego tj. od daty kiedy kolejna rata pobranej raty odsetkowej wraz z dokonanym wcześniej przelewem dokonanym przez matkę bezpośrednio na konto dewelopera przekroczy kwotę 9.637 zł. Zgłoszenia Wnioskodawczyni zamierza dokonać na formularzu SD-Z2, informując każdorazowo Naczelnika Urzędu Skarbowego o wysokości kolejnej miesięcznej darowizny, wynikającej z kwot rat kredytowych pobieranych przez bank ze wspólnego rachunku. Dowodem dokonania przelewu środków będzie stanowił wyciąg bankowy dokumentujący wysokość pobranych rat ze wspólnego rachunku. Zgodnie ze stanem faktycznym, środki pobierane przez bank z tytułu spłaty kredytu są przeznaczone wyłącznie na spłatę zobowiązania wobec banku, w związku z wcześniejszym skredytowaniem przez bank budowy mieszkania, którego Wnioskodawczyni będzie w przyszłości jedynym właścicielem. Inny sposób spłaty kredytu niż ten, który wynika z zawartej umowy kredytowej nie był możliwy do zaakceptowania przez bank. Warunkiem utrzymania wysokości uzyskanego oprocentowania kredytu są comiesięczne wpływy na konto do obsługi kredytu wszystkich dochodów, więc nie jest możliwa spłata rat kredytu z innego konta.

W związku z powyższym zadano następujące pytania. 

 1. Czy zastosowana forma przekazania darowizny przez matkę spełni przesłanki do zwolnienia z podatku od darowizn zawarte w art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.) ...
 2. W przypadku nie spełnienia przesłanek wymienionych w pkt 1, czy właściwą formą byłoby przekazanie przez matkę środków pieniężnych w wysokości kolejnych rat kredytu przekraczających kwotę wolną od podatku na moje odrębne konto bankowe, które następnie mogłabym przekazać na rachunek wspólny prowadzony przez kredytujący bank. Wówczas mogłabym spełnić przesłanki art. 4a ust. 2 i udokumentować otrzymaną darowiznę przelewem dokonanym bezpośrednio na konto obdarowanego...
 3. Czy przyjęty tryb postępowania dotyczący planowanego rozliczania się z podatku od darowizny jest poprawny i pozwoli mi na skorzystanie ze zwolnienia podatkowego na mocy art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn...

Zdaniem Wnioskodawczyni, przesłanką do zwolnienia otrzymanej darowizny od podatku jest art. 4a ust. 1 w brzmieniu: „Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2-6 i ust. 2,
 2. udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio na...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »