Darowizna budynku a skutki w VAT

Pytanie podatnika: Czy darowizna budynku będzie wyłączona spod regulacji ustawy o podatku od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1, jako zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770, ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 1 marca 2012 r. sygn. akt I SA/Ol 4/12 (data wpływu prawomocnego wyroku 30 kwietnia 2012 r.) stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 czerwca 2011 r. (data wpływu 9 czerwca 2011 r.), uzupełnionym w dniu 6 września 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania darowizny budynku za czynność, do której nie stosuje się przepisów ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 tej ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania darowizny budynku za czynność, do której nie stosuje się przepisów ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 tej ustawy.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Jest Pan czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Z uwagi na osiągane przychody ewidencję księgową prowadzi Pan w postaci ksiąg rachunkowych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyskuje Pan m.in. przychody ze sprzedaży i przetwórstwa ryb, jako działalności podstawowej oraz przychody z najmu budynków stanowiących majątek przedsiębiorstwa - środki trwałe. Wynajmowane budynki zlokalizowane są w centrum miasta, a siedziba firmy wraz z częścią produkcyjną w innym rejonie - na obrzeżach miasta. Przychody i koszty dotyczące najmu ewidencjonowane są na wydzielonych kontach księgowych i w oparciu o tę ewidencję ustalany jest dochód (strata) z tej działalności. W skład Pana przedsiębiorstwa wchodzi m.in. budynek handlowy, stanowiący środek trwały, podlegający amortyzacji. Budynek ten kupił Pan przed 2002 r. „bez podatku VAT” (towar używany), dokonał jego modernizacji i z dniem 31 grudnia 2002 r. przyjął do amortyzacji, jako środek trwały. Nakłady na modernizację tego budynku przekroczyły 30% jego ceny zakupu, a podatek VAT wyszczególniony w fakturach dotyczących materiałów i robocizny był odliczany jako VAT naliczony od podatku należnego. Budynek ten jako budynek handlowy w całości wynajmowany jest na działalność handlową podmiotom gospodarczym. Obecnie rozważa Pan reorganizację przedsiębiorstwa w taki sposób, aby w ramach działalności prowadzić jedynie sprzedaż i przetwórstwo ryb, a wynajem nieruchomości wyłączyć z prowadzonej działalności gospodarczej. W tym celu zamierza Pan przekazać w darowiźnie synowi budynek handlowy. Syn uzyskiwałby przychody z najmu opodatkowane podatkiem od towarów i usług.
W uzupełnieniu wniosku wskazał Pan, że wraz z darowizną przedmiotowej nieruchomości zostaną przeniesione na obdarowanego wszystkie zobowiązania i należności występujące na dzień dokonania darowizny. Syn będzie wynajmował darowaną nieruchomość, przy czym oczywiście najemcy mogą się zmienić. Zakłada Pan, że syn może przeznaczyć przedmiotową nieruchomość w całości lub w części na prowadzenie w niej własnej działalności handlowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy darowizna przedmiotowego budynku będzie wyłączona spod regulacji ustawy o podatku od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1, jako zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa...

Powołując się na przepis art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, uważa Pan, że pojecie „zbycie” nie zostało wprost w ustawie zdefiniowane. Niemniej jednak jest ono tożsame z pojęciem „dostawy towarów”, w wyniku którego następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy). Skutkiem prawnym umowy darowizny jest niewątpliwie zmiana właściciela, a tym samym umowa darowizny jest „zbyciem”, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy.
Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa została na użytek ustawy o podatku od towarów i usług zdefiniowana w art. 2 pkt 27e, zgodnie z którym przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, a tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.
W powyższej definicji, Pana zdaniem, ustawodawca wyróżnia trzy elementy, których łączne występowanie przesądza o tym, że mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa. Są to: wyodrębnienie organizacyjne, finansowe i funkcjonalne. Na tle przedstawionego powyżej stanu faktycznego można stwierdzić, że spełnione są łącznie te przesłanki. Zaczynając od wyodrębnienia organizacyjnego i funkcjonalnego zdaniem podatnika przedmiotowy budynek handlowy, stanowiący środek trwały przeznaczony jedynie na wynajem jest organizacyjnie wyodrębniony...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »