Szukaj
Wykop ten artyku Do陰cz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualno軼i:

wszystkie aktualno軼i »

Artyku造: Orzecznictwo podatkowe: Orzeczenia NSA i WSA

02.10.2014

Dane adresowe w zg這szeniu aktualizacyjnym NIP-2

Z uzasadnienia: Ustawodawca wymaga, by podatnicy b璠帷y osobami fizycznymi wskazywali, w szczeg鏊no軼i adres g堯wnego miejsca wykonywania dzia豉lno軼i gospodarczej oraz adresy dodatkowych miejsc wykonywania dzia豉lno軼i. Tego rodzaju zastrze瞠nie dotycz帷e g堯wnego miejsca wykonywania dzia豉lno軼i gospodarczej oraz dodatkowych miejsc wykonywania dzia豉lno軼i nie dotyczy jednak podatnik闚 nieb璠帷ych osobami fizycznymi, wobec kt鏎ych zakres obowi您k闚 ewidencyjnych sformu這wany zosta w art. 5 ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnik闚 i p豉tnik闚.

SENTENCJA

Wojew鏚zki S康 Administracyjny w Poznaniu w sk豉dzie nast瘼uj帷ym: Przewodnicz帷y S璠zia WSA Waldemar Inerowicz S璠ziowie S璠zia WSA Izabela Kucznerowicz S璠zia WSA Dominik M帷zy雟ki (spr.) Protokolant st. sekr. s康. Agnieszka Ratajczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lipca 2014 r. sprawy ze skargi A sp. z o. o. na interpretacj indywidualn Ministra Finans闚 dzia豉j帷ego przez organ upowa積iony Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie: zasad ewidencji i identyfikacji podatnik闚 i p豉tnik闚:

I. uchyla zaskar穎n interpretacj;
II. zas康za od Ministra Finans闚 dzia豉j帷ego przez organ upowa積iony Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skar膨cej sp馧ki kwot [...] z ([...] 00/100) tytu貫m zwrotu koszt闚 s康owych.

UZASADNIENIE

W dniu [...] wrze郾ia 2013 r. A Sp. z o. o. z siedzib w G. przy ul. [...] (dalej: "Sp馧ka" lub "Wnioskodawca") z這篡豉 wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotycz帷ej zasad ewidencji i identyfikacji podatnik闚 i p豉tnik闚 w zakresie obowi您ku aktualizowania danych adresowych dotycz帷ych lokalizacji prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej. Wniosek uzupe軟iono pismem z dnia [...] listopada 2013 r. o informacje doprecyzowuj帷e przedstawiony stan faktyczny.

We wniosku przedstawiono nast瘼uj帷y stan faktyczny:

Wnioskodawca wykonuje dzia豉lno嗆 gospodarcz na podstawie wpisu do krajowego rejestru s康owego. G堯wnym przedmiotem dzia豉lno軼i Sp馧ki jest dzia豉lno嗆 o鈍iatowa. Wnioskodawca poza siedzib Sp馧ki w G. posiada r闚nie sta陰 lokalizacj (lokal biurowy na podstawie umowy najmu) w P. przy ul. [...], gdzie r闚nie prowadzi dzia豉lno嗆 o鈍iatow.

Ponadto Wnioskodawca realizuje projekty szkoleniowe wsp馧finansowane ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo貫cznego w Programie Operacyjnym Kapita Ludzki. Projekty realizowane s na terenie wojew鏚ztwa wielkopolskiego oraz innych wojew鏚ztwach na terenie ca貫go kraju (鈔edni okres realizacji projektu ok. 24 miesi帷e). Dla cel闚 realizacji projektu Wnioskodawca na terenie konkretnego wojew鏚ztwa wynajmuje lokal biurowy i prowadzi tam biuro projektu do kontaktu z uczestnikami projektu i zarz康zania projektem.

Zar闚no lokalizacja w P., jak i biura projektowe nie stanowi wyodr瑿nionej i samodzielnej organizacyjnie (nie maj zdolno軼i zawierania um闚, wystawiania faktur oraz zatrudniania pracownik闚) cz窷ci dzia豉lno軼i Wnioskodawcy.

Ponadto Wnioskodawca w ramach dzia豉lno軼i o鈍iatowej organizuje szkolenia poza siedzib i wskazanymi wy瞠j lokalizacjami, trwaj帷e - w zale積o軼i od specyfiki - od kilku dni do cz瘰to kilku miesi璚y, na cele, kt鏎ych wynajmowane s sale szkoleniowe, plac manewrowy, spawalnia, inne.

Pismem z dnia [...] listopada 2013 r. Wnioskodawca uzupe軟i wniosek o nast瘼uj帷e informacje:

- jedynym formalnym organem zarz康zaj帷ym w Sp馧ce jest Zarz康 Sp馧ki, kt鏎y znajduje si w siedzibie Sp馧ki, tj. w G., a Sp馧ka nie posiada organ闚 nadzorczych;

- w biurach znajduje si personel Wnioskodawcy oraz urz康zenia biurowe typu komputery i telefony;

- dokumentacja rachunkowa Sp馧ki przechowywana jest w siedzibie w G.;

- biura w P. oraz w wojew鏚ztwach na terenie ca貫go kraju (biura projektowe), poza biurem w P. s逝膨 wy陰cznie do bie膨cej obs逝gi projektu - biuro w P. s逝篡 do nawi您ywania i utrzymywania relacji gospodarczych z klientami Sp馧ki;

- sprzeda 鈍iadcze b康 sprzeda towar闚 na rzecz klient闚 Sp馧ki prowadzona jest wy陰cznie w siedzibie Sp馧ki w G. oraz w biurze P.

W zwi您ku z powy窺zym opisem zadano nast瘼uj帷e pytanie.

Czy Wnioskodawca ma obowi您ek aktualizowania w oparciu o art. 9 ustawy z dnia 13 pa寮ziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnik闚 i p豉tnik闚 (dalej w skr鏂ie: "u.z.e.") danych adresowych dotycz帷ych lokalizacji w P., danych adresowych dotycz帷ych lokalizacji biur projektowych, danych adresowych dotycz帷ych lokalizacji miejsc organizacji szkole organizowanych poza siedzib Wnioskodawcy?

Zdaniem Wnioskodawcy, dyspozycja normy prawnej zawartej w art. 9 w zw. z art. 5 u.z.e. nie nak豉da na Wnioskodawc obowi您ku aktualizowania danych innych ni wymagane w art. 5 ustawy. W sytuacji bowiem osoby prawnej, jako p豉tnika pos逝guj帷ego si odr瑿nym numerem identyfikacji podatkowej NIP zastosowanie w zakresie danych obj皻ych zg這szeniem i aktualizacj znajduje art. 5 ust. 3 u.z.e.

Wnioskodawca uwa瘸 zatem, 瞠 nie ma obowi您ku aktualizowania danych adresowych dotycz帷ych lokalizacji w P., danych adresowych dotycz帷ych lokalizacji biur projektowych, danych adresowych dotycz帷ych lokalizacji miejsc organizacji szkole organizowanych poza siedzib Wnioskodawcy.

W interpretacji indywidualnej z dnia [...] grudnia 2013 r., nr [...], Minister Finans闚, reprezentowany przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu uzna, 瞠 w 鈍ietle obowi您uj帷ego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawid這we.

Zdaniem organu podatkowego, dla uznania czy dane miejsce, inne ni miejsce siedziby dzia豉lno軼i gospodarczej, jest miejscem prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej istotne jest czy charakteryzuje si ono wystarczaj帷 sta這軼i oraz odpowiedni struktur w zakresie personalnym i technicznym umo磧iwiaj帷, a zarazem i zapewniaj帷 prowadzenie dzia豉lno軼i m.in. takiej jak sprzeda 鈍iadcze/towar闚 wytwarzanych przez podatnika.

Organ podatkowy podni鏀, i z przedstawionego we wniosku zaistnia貫go stanu faktycznego wynika, 瞠 w biurach, w kt鏎ym Wnioskodawca prowadzi dzia豉lno嗆 znajduje si Jego personel i urz康zenia biurowe typu komputer i telefony. Zatem nale篡 stwierdzi, 瞠 infrastruktura techniczna i zaanga穎wanie osobowe pozostaje w 軼is造m zwi您ku z dokonywaniem czynno軼i podlegaj帷ych opodatkowaniu podatkiem od towar闚 i us逝g. Wszystkie bowiem biura wykorzystywane s do wykonywania czynno軼i zwi您anych z prowadzon przez Sp馧k dzia豉lno軼i o鈍iatow. Organ podatkowy podni鏀 zatem, 瞠 miejscem prowadzenia dzia豉lno軼i jest miejsce, gdzie wykonywana jest w spos鏏 ci庵造 i zorganizowany jakakolwiek dzia豉lno嗆 gospodarcza w celach zarobkowych, tj. w celu osi庵ni璚ia przychodu (zysku).

Tym samym, zdaniem organu podatkowego, Wnioskodawca winien poda w zg這szeniu NIP-2 jako miejsca prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej adresy wyszczeg鏊nionych wy瞠j biur. Mimo, 瞠 jak wskazano s to miejsca, kt鏎e nie s organizacyjnie wyodr瑿nionymi oddzia豉mi Sp馧ki, nie s te miejscami, w kt鏎ych znajduj si organy uczestnicz帷e w zarz康zaniu i nadzorowaniu dzia豉lno軼i Sp馧ki. Istotny bowiem w niniejszej sprawie jest fakt, 瞠 w lokalach, b璠帷ych przedmiotem zapytania, Sp馧ka podejmuje czynno軼i w ramach prowadzonej dzia豉lno軼i o鈍iatowej, zatrudniony jest personel osobowy, kt鏎y 鈍iadczy w imieniu Wnioskodawcy us逝gi szkoleniowe, tj. wykonuje czynno軼i zwi您ane z osi庵ni璚iem obrotu z tego tytu逝, a w obiektach znajduj si niezb璠ne urz康zenia techniczne s逝膨ce do 鈍iadczenia ww. us逝g. Zatem z powy窺zego jednoznacznie wynika, 瞠 Wnioskodawca posiada w obiektach, o kt鏎ych mowa wy瞠j, wystarczaj帷e zasoby ludzkie i techniczne do realizacji zada Sp馧ki.

W zwi您ku z powy窺zym, organ podatkowy stwierdzi, 瞠 po這瞠nie wskazanych przez Sp馧k biur, w kt鏎ych wykonywana jest przez Wnioskodawc jakakolwiek dzia豉lno嗆 gospodarcza, nale篡 uzna za "miejsce prowadzenia dzia豉lno軼i" i jako takie winno zosta wymienione w polu B.l 1 formularza NIP-2, a w przypadk...

DOST襾 DO PEΛEJ TRE列I SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPxTNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
U玆TKOWNICY ZALOGOWANI MOG R紟NIE DODAWA KOMENTARZE.

Je瞠li jeszcze nie jeste zarejestrowany, zapraszamy
do wype軟ienia kr鏒kiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkownik闚 podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SI ZAREJESTROWA DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz ca趾owicie bezp豉tny sta造 dost瘼 do wielu informacji, mi璠zy innymi do:

  • ujednolicanych na bie膨co akt闚 prawnych (podatki, ubezpieczenia spo貫czne i dzia豉lno嗆 gospodarcza)
  • narz璠zi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulator闚 i baz danych
  • dzia堯w tematycznych zawieraj帷ych pogl瑿ione informacje na interesuj帷e Ci tematy; om闚ienia, odpowiedzi na najcz窷ciej pojawiaj帷e si pytania
  • strony osobistej, na kt鏎ej znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo b璠ziesz m鏬 edytowa w豉sn list zak豉dek w celu szybszego docierania do szczeg馧owej informacji
  • newslettera informuj帷ego regularnie o wydarzeniach zwi您anych z podatkami i dzia豉lno軼i gospodarcz

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy 瘸dnych szczeg馧owych danych personalnych i teleadresowych. W ka盥ej chwili mo瞠cie usun望 trwale i bezpowrotnie dane dotycz帷e Waszego konta. Przed rejestracj prosimy o zapoznanie si z regulaminem »