JESTEŚ W STREFIE

Czytanie sprawozdań finansowych (8) Zastosowanie MSSF po raz pierwszy

Szczególnym sprawozdaniem dla analizy jest pierwsze sprawozdanie sporządzone zgodnie z MSSF. Jest ono przygotowywane wtedy, gdy jednostka zmienia podstawę sporządzania raportów finansowych.

I w związku z tym musi być zastosowany szczególny MSR – MSSF 1 (Zastosowanie MSSF po raz pierwszy) – który ma zapewnić, że pierwsze sprawozdanie finansowe jednostki zgodne z MSSF, a także jej sprawozdanie śródroczne obejmujące część okresu objętego wspomnianym sprawozdaniem finansowym zawierają informacje zgodne z nowym standardem, zachowując przy tym cechy wysokiej jakości, czytelności, które są przejrzyste dla użytkowników i porównywalne we wszystkich prezentowanych okresach, dostarczają odpowiedniego punktu wyjścia dla rachunkowości zgodnej z MSSF oraz mogą zostać wygenerowane po kosztach nieprzekraczających korzyści odnoszonych przez użytkowników.

A w praktyce chodzi o to, aby proces przejścia był prostszy dla jednostki (mniej kosztowny) i odpowiednio objaśniony czytelnikom sprawozdania.

W MSSF1 podkreślono bardzo mocno rolę zrozumiałości i porównywalności danych oraz rachunek ekonomiczny, którym powinno się kierować przy generowaniu informacji w sprawozdaniu.

W myśl standardu przez pierwsze sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF rozumiemy pierwsze roczne sprawozdanie finansowe, w którym podmiot wdraża międzynarodowe standardy. Musi to nastąpić przez złożenie w sprawozdaniu finansowym wyraźnej i nieopatrzonej zastrzeżeniem deklaracji zgodności stosowanych rozwiązań z MSSF.

...

Do przeczytania pozostało 80% artykułu.
Dostęp do pełnej treści wymaga aktywnej subskrypcji.

to strefa, w której Ty lub Twoi pracownicy podnosicie kwalifikacje, czytając materiały szkoleniowe i rozwiązując kolejne problemy lub testy.
Gromadzone w trakcie punkty pozwalają na uzyskanie certyfikatów ukończenia kursów i na zdobywanie atrakcyjnych nagród.

DODATKOWO:

dostęp do programu
Delegacje on-line
zniżki na
szkolenia i kursy
inne benefity

Zobacz pełną listę korzyści

Jeśli jeszcze nie korzystasz z podatki.edukacja wybierz swój rodzaj subskrypcji.

Otrzymaj dostęp już od

9,90 zł

netto
miesięcznie

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.edukacja

lub

Przejdź do zarządzania subskrypcją

Zapomniałeś hasła?