Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.08.2015

Czy zwrot z IKZE podlega PIT?

Pytanie podatnika: Czy wartość składek podstawowych na Indywidualnym Koncie Emerytalnym podlega opodatkowaniu po zwrocie z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643); Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 30 kwietnia 2015 r. (wpływ do Biura – 6 maja 2015 r.), uzupełnionym 15 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania zwrotu środków z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego; jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 6 maja 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania zwrotu środków z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych w piśmie z 3 lipca 2015 r. znak: IBPB-2-1/4511-117/15/ASz wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 15 lipca 2015 r.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu został przedstawiony następujący stan faktyczny:
Wnioskodawczyni, będąc pracownikiem spółki X (od października 1984 r. do grudnia 2011 r.), objęta była pracowniczym programem emerytalnym (PPE). Miesięczne składki w kwocie 100 zł przekazywał pracodawca Wnioskodawczyni, natomiast należny podatek potrącany był z wynagrodzenia Wnioskodawczyni.

Po rozwiązaniu umowy o pracę zgromadzone środki zostały przeniesione na Indywidualne Konto Emerytalne (wpłata transferowa; 17.971,21 zł, w tym wartość składek podstawowych; 15.421,74 zł) a następnie na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Przeniesienie ww. środków nastąpiło na podstawie umowy zawartej z IKZE 7 lutego 2012 r. w dniu 16 lipca 2012 r.

Wnioskodawczyni dokonała odliczenia od dochodu w kwocie 1.318,80 zł w PIT-37 za 2012 r.
Po zakończeniu pracy w spółce X Wnioskodawczyni przebywa na świadczeniu przedemerytalnym i na konto IKZE nie dokonywała dalszych indywidualnych wpłat.

W listopadzie 2014 r. Wnioskodawczyni wypowiedziała umowę i zlikwidowała rachunek IKZE oraz otrzymała zwrot całości zgromadzonych środków w kwocie 20.492,42 zł. Wpłata na IKZE wynosiła 18.077, 58 zł.

Wnioskodawczyni otrzymała PIT-8C.

Wnioskodawczyni przychód rozliczyła w PIT-36 a należny podatek w kwocie 3.689,00 zł wpłaciła na konto urzędu skarbowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
Czy wartość składek podstawowych na Indywidualnym Koncie Emerytalnym podlega opodatkowaniu po zwrocie z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego?

Zdaniem Wnioskodawczyni, wartość składek podstawowych została już opodatkowana z wynagrodzenia i jako taka nie podlega obowiązkowi podatkowemu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w treści art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wyrazem jej praktycznej realizacji jest art. 11 ust. 1 cyt. ustawy, z którego treści wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
Zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Z treści art. 42a ww. ustawy wynika, iż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, kt...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »