Czy zbyt wcześnie wystawiona faktura VAT jest „pusta”?

Faktura jest najprawdopodobniej najczęściej wystawianym dokumentem w obrocie handlowym. Oczywiście dokument ten może być fakturą w potocznym rozumieniu tego słowa i nie wiązać się ze szczególnymi wymogami. W takim przypadku może ona stanowić po prostu dokument rachunkowy albo potwierdzenie wykonania zobowiązania przez jedną ze stron umowy. Jednakże gdy jesteśmy przedsiębiorcą będącym podatnikiem od towarów i usług, to lepiej zaznajomić się z przepisami ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT), które regulują zasady dokumentowania transakcji fakturami. W innym przypadku…. igorantia iuris nocet.

Faktura w ustawie o VAT

Ustawa o VAT poświęca fakturom VAT cały rozdział. Mianowicie w dziale XI ustawy o VAT, znajduje się rozdział 1 pod tytułem „Faktury”. Jego znajomość może się okazać niezwykle istotna dla podatników. Przepisy te regulują m.in. to czym jest faktura i kiedy należy ją wystawić (art. 106a oraz 106b ust. 1-4 ustawy o VAT), a także elementy składowe tego dokumentu (art. 106e ust. 1-11 ustawy o VAT). Kolejną istotną dla podatników zasadą jest termin, w którym powinna być wystawiona faktura.

Termin wystawienia faktury

Terminy, w których powinna zostać wystawiona faktura zostały uregulowane w treści art. 106i ust. 1-9 ustawy o VAT. Zasadniczo fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę (art. 106i ust. 1 ustawy o VAT). Oprócz kilku wyjątków przewidzianych w przepisach, faktura nie jest konieczna dla zaistnienia obowiązku podatkowego oraz nie generuje samoistnie powstania tego obowiązku. Ponadto ustawodawca dopuszcza także wystawienie faktury przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi. W myśl art. 106i ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT, faktura co do zasady nie może być jednak wystawiona wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonania usługi.

Naruszenie terminu wystawienia faktury

Nietrudno jest sobie wyobrazić, że ustawodawca będzie dążył do tego, aby zmobilizować podatnika do wystawienia faktury we właściwym terminie. Niewystawienie faktury (a także wystawienie jej niezgodnie z przepisami) może się wiązać z odpowiedzialnością karnoskarbową. Dyspozycja art. 62 § 1 ustawy z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1958 z późn. zm., dalej jako KKS) stanowi bowiem, że ten kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wystawienia podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na przepis art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, z którego wynika, że w przypadku gdy podatnik wystawi fakturę, w której wy...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »