Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

22.08.2017

Czy przedsiębiorcy będą musieli negocjować z MON swoje decyzje?

Ustawa o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki nałoży na przedsiębiorców wiele dodatkowych obowiązków. Jaki będzie ich zakres, uciążliwość, i jaka będzie autonomiczność przedsiębiorców po uchwaleniu ustawy decyduje się właśnie w toku prac legislacyjnych. Na zagrożenia związane z ustawą zwraca ustawę poseł Paweł Bańkowski - przedstawiamy treść jego interpelacji i odpowiedź MON.

Interpelacja nr 12739 do ministra obrony narodowej w sprawie projektu ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki

Szanowny Panie Ministrze,

do mojego biura poselskiego wpłynęły zapytania ze strony przedsiębiorców, w których wyrażają oni swoje obawy związane z obowiązkami jakie nakłada na przedsiębiorców projekt z 7 października 2016 r. ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki.

Szanowny Panie Ministrze,

biorąc pod uwagę powyższe stanowisko apeluję do Pana Ministra o dokonanie zmian w treści projektu przedmiotowej ustawy tak aby zapisy tejże ustawy uwzględniały słuszny interes przedsiębiorców objętych zakresem stosowania tejże ustawy.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na fakt, że w ramach projektu przedmiotowej ustawy na przedsiębiorców został nałożony obowiązek nie tyle informowania co uzgadniania z właściwym ministrem w szczególności takich uzasadnionych gospodarczo decyzji przedsiębiorcy jak rozwiązanie lub likwidacja spółki, przeniesienie siedziby spółki za granicę, zmiana przedmiotu działalności spółki, rozporządzenie składnikami majątkowymi spółki czy też rozporządzenie przedsiębiorstwem spółki lub jego zorganizowaną częścią, albo też rozporządzenie akcjami (udziałami) czy też ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na tychże składnikach majątkowych.

Należy podkreślić, że opisane powyżej decyzje przedsiębiorcy dotyczące prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w przeważającej mierze są czynnościami typowymi, które występują na co dzień w ramach obrotu gospodarczego. Tymczasem nałożenie obowiązku uprzedniego uzgodnienia tychże decyzji z właściwym ministrem może w sposób istotny wpłynąć na sposób funkcjonowania tychże przedsiębiorstw, zwłaszcza, że przedmiotowy projekt ustawy nie określa w jakim dokładnie terminie właściwy minister jest zobowiązany do dokonania tegoż uzgodnienia z danym przedsiębiorcą, co może powodować wysoki stan niepewności po stronie tychże przedsiębiorców, a co za tym idzie wpływać bezpośrednio na praktykę obrotu gospodarczego.

W dalszej kolejności należy zaznaczyć, że projekt przedmiotowej ustawy nakłada na przedsiębiorców obowiązek informacyjny w zakresie przedstawiania danych dotyczących zdolności produkcyjnych, świadczenia usług remontowych i modernizacyjnych w zakresie sprzętu wojskowego objętego Programem Mobilizacji Gospodarki, jak również w zakresie przedstawienia informacji o sytuacji prawnej i finansowej przedsiębiorstwa (w sytuacji gdy nie są to informacje powszechnie dostępne) może się wiązać w konkretnym przypadku z przekazaniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Z projektu przedmiotowej ustawy wynika też wprost, że szczegółowe zakresy tychże informacji będą dopiero określali właściwi ministrowie w drodze zarządzeń, co obecnie uniemożliwia jakąkolwiek rzeczową polemikę w tak istotnych dla przedsiębiorców kwestiach.

Ponadto projekt przedmiotowej ustawy nie zawiera też jakichkolwiek regulacji nakładających na Ministra Obrony Narodowej obowiązek zachowania w poufności informacji przekazywanych przez właściwego przedsiębiorcę w wykonaniu jego obowiązków ustawowych w przypadku gdy informacje te będą stanowiły tajemnicę przedsiębiorstwa (chodzi tu w szczeg&o...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »