Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

18.03.2019

Czy protokół zdawczo-odbiorczy odzyska znaczenie dla rozliczenia VAT?

W myśl art. 647 Kodeksu cywilnego przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy, dostarczenia projektu oraz odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Końcowy odbiór robót budowlanych stanowi bardzo ważny moment w stosunkach pomiędzy stronami ww. umowy. W szczególności jest potwierdzeniem wykonania zobowiązania, wykonawcy zaś umożliwia wystąpienie z roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia lub też potwierdza niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania bądź zakres zobowiązania dotknięty wadami.

Tak doniosła rola protokołu zdawczo-odbiorczego oparta jest nie tylko na polskich regulacjach. Wynika też ona z warunków kontraktowych FIDIC Fédération Internationale des Ingénieur-Conselis czyli Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów. Są to powszechnie uznane międzynarodowe standardy dotyczące wzorców kontraktowych umów o prace projektowe lub roboty budowlane.

Na to, że odbiór robót jest obowiązkiem inwestora wskazywał niejednokrotnie SN. Przykładem są wyroki: z 5 marca 1997 r., sygn. akt II CKN 28/97 oraz z 19 marca 1999 r., sygn. akt II CKN 241/98. Uznają one protokół odbioru za pokwitowanie spełnienia świadczenia. Jeżeli wykonawca zgłosi zakończenie robót inwestor obowiązany jest je odebrać. W pierwszym z przytoczonych rozstrzygnięć SN wyraźnie wskazał, że jeżeli wykonawca poinformował inwestora o zakończeniu robót, gotowości budynku do odbioru, inwestor zobowiązany jest podjąć czynności odbiorcze niezależnie od istotności wad.

Moment wykonania usługi budowlanej w VAT

W związku z tym, iż ustawodawca w zakresie VAT od 1 stycznia 2014 r. przestał się odwoływać do chwili podpisania protokółu odbioru jako wyznaczającego moment wykonania usługi budowlanej powstał kłopot z właściwym zidentyfikowaniem tego momentu. Podejście fiskusa zmieniło się całkowicie. Ministerstwo Finansów odrzuciło protokół zdawczo-odbiorczy jako wyznacznik momentu wykonania usługi budowlanej/budowlano-montażowej. O jej wykonaniu zaczęło decydować faktyczne jej wykonanie. Taka definicja zwana po łacinie idem per idem, a po polsku to samo przez to samo, była fundamentalnym błędem logicznym w rozumowaniu, nie spełniała żadnych kryteriów komunikatywności. Nieco logiczniej swe stanowisko uzasadniało Ministerstwo Finansów w interpretacji ogólnej z 1 kwietnia 2016 r., PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141, uznając za datę faktycznego wykonania usługi budowlanej i budowlano-montażowej dzień zgłoszenia jej przez wykonawcę do odbioru.

Organy skarbowe w swej ocenie protokołu zdawczo-odbiorczego jako elementu zbędnego do wyznaczenia momentu wykonania usługi budowlanej/budowlano-montażowej znalazły oparcie w orzecznictwie sądów administracyjnych. Wyjątkiem był wyrok WSA w Warszawie z 17 czerwca 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 2325/14, w którym sąd opowiedział ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »