Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

05.05.2016

Czy paragon to faktura uproszczona?

Pytanie podatnika: Czy „Spółka” może potraktować paragon jako fakturę (zgodnie z uproszczeniem zawartym w art. 106e ust. 5 pkt 3) i na tej podstawie obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tego paragonu wynikającego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 stycznia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura za pośrednictwem platformy ePUAP 21 stycznia 2016 r.), uzupełnionym pismem z 4 kwietnia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura za pośrednictwem platformy ePUAP 4 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z paragonów fiskalnych dokumentujących zakupy tajemniczego klienta - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2016 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z paragonów fiskalnych dokumentujących zakupy tajemniczego klienta.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 4 kwietnia 2016 r. (data wpływu 4 kwietnia 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 23 marca 2016 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

B. sp. z o.o. (dalej „Spółka”) zajmuje się Badaniami rynku i opinii. W odpowiedzi na zapotrzebowanie Klientów firma planuje wprowadzić ofertę badań „tajemniczego klienta” w punktach sprzedaży w celu sparametryzowanej oceny jakości obsługi. Usługa badania „tajemniczego klienta” polega na wizycie pracownika firmy badawczej („Spółki”) w punkcie sprzedaży. Pracownik wciela się w rolę prawdziwego klienta i podczas wizyty w punkcie sprzedaży gromadzi różnorodne informacje na temat jakości obsługi. W wielu przypadkach wizyta wiąże się z zakupem usługi lub towaru przez tajemniczego klienta. W większości przypadków kwota zakupu jest znacznie niższa niż 450 zł. Z uwagi na fakt, iż Tajemniczy Klient powinien pozostać anonimowy nie powinien do usługi prosić o fakturę gdyż taka prośba stwarza ryzyko ujawnienia go jako „tajemniczego klienta”. Dokonując zakupu usługi/towaru pobiera zatem paragon. „Spółka” jest podatnikiem podatku od towarów i usług nie korzystającym ze zwolnienie podmiotowego.

W uzupełnieniu do wniosku na zadane przez Organ pytania, Wnioskodawca udzielił następujących odpowiedzi:

 1. Czy Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT?

  Odp. Tak
 2. Czy Wnioskodawca będzie świadczył opisane we wniosku usługi wyłącznie dla innych podmiotów, czy też w ramach własnej firmy będzie przeprowadzał również takiego rodzaju badania?

  Odp. Wyłącznie dla innych podmiotów.
 3. Jeżeli w ramach własnej firmy Wnioskodawca będzie przeprowadzał takie badania to proszę wskazać, czy one również są przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej?

  Odp. Nie dotyczy
 4. W jaki sposób Wnioskodawca będzie wykorzystywał zakupione przez „tajemniczego klienta” towary i usługi oraz jaki będą one miały związek z wykonywaną sprzedażą opodatkowaną, w czym ten związek będzie się przejawiać?

  Odp. Wnioskodawca nie wie, co będzie w przyszłości. Zakupione jedzenie zostanie skonsumowane przez tajemniczego klienta. W związku z badaniem „tajemniczy klient” pracownik musiał zakupić i skosztować potraw, by dokonać oceny jakości świadczonych usług. Inna usługa np. porada dietetyczna, karnet na siłownię - służą klientowi do sprawdzenia jakości i skuteczności oferowanych usług. Tajemniczy klient musi skorzystać z usługi tak jakby to zrobił normalny Klient aby dokonać obiektywnej oceny. Za te usługi „tajemniczego klienta” Wnioskodawca wystawi fakturę sprzedażową. Bez zakupu i sprawdzenia np. skosztowania, udziału w oferowanych zajęciach itp. nie jest możliwe dokonanie oceny i wykonanie badania marketingowego przez spółkę Wnioskodawcy na rzecz podmiotu zamawiającego. Zakup usługi jest niezbędnym elementem badania.
 5. Jaki będzie los towarów po dokonaniu zakupów przez tajemniczego klienta, proszę te losy opisać?

  Odp. Jedzenie zostanie skonsumowane, usługa wykorzystana przez „tajemniczego klienta”. Jeżeli Wnioskodawca miałby w przyszłości realizować badania, gdzie w grę wchodziłby towar o trwałym użytku lub taki, który można zwrócić - to wówczas konieczne byłyby indywidualne ustalenia z firmą - Zleceniodawcą.
 6. Jeżeli Wnioskodawca zwróci zakupione przez tajemniczego klienta towary, to należy wskazać na jakich zasadach ten zwrot się odbędzie, np. czy jest to odpłatnie?

  Odp. W zależności od rodzaju towaru. Większość towarów po zakupie ma możliwość zwrotu (poza usługami np. jedzenie w restauracji, usługa fryzjerska itp...).
 7. Jakie elementy będzie zawierać paragon dokumentujący nabycie przez tajemniczego klienta, proszę je wymienić?

  Odp. Takie jak na każdym paragonie fiskalnym, dla osoby prywatnej - Standardowy bezimienny paragon fiskalny.
 8. Czy, o ile kasy fiskalne będą miały funkcje dodania NIP-u nabywcy. Wnioskodawca będzie w posiadaniu paragonów fiskalnych z NlP-em nabywcy?

  Odp. Raczej nie. Wnioskodawca nie może przecież ujawnić, że firma Wnioskodawcy robi badanie i kupuje usługi, towary bo rozmija się to z ideą „tajemniczego” klienta. Tajemniczy klient to najczęściej osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej - posługuje się numerem PESEL, jest przez Wnioskodawcę zatrudniana na podstawie umowy zlecenia do wykonania konkretnego badania „tajemniczego klienta”.
 9. Na kogo będą wystawiane paragony dokumentujące nabycie dokonywane przez tajemniczego klienta - czy na paragonach będzie znajdować się NIP Wnioskodawcy?

  Odp. Na nikogo - będą anonimowe. Wnioskodawca nie może podawać NIP Wnioskodawcy. Badanie ma być anonimowe a Klienta „tajemniczy”.
 10. Czy czynności wykonywane przez Wnioskodawcę opisane w przedmiotowym Wniosku będą czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, niekorzystającymi ze stawki zwolnionej?

  Odp. Sprzedaż taka jest opodatkowana VAT. Za usługę „tajemniczego klienta” wystawiamy fakturę VAT zamawiającemu - są to faktury na usługę np. badanie marketingowe.

W związku z powyższym opisem w zakresie podatku od towarów i usług zadano następujące pytanie:

Czy „Spółka” może potraktować paragon jako fakturę (zgodnie z uproszczeniem zawartym w art. 106e ust. 5 pkt 3) i na tej podstawie obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tego paragonu wynikającego?

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie podatku od towarów i usług (ostatecznie sformułowane w piśmie z 4 kwietnia 2016 r.).

Mianem faktur „uproszczonych” określa się faktury wystawiane w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo 100 euro (jeżeli kwota ta określona jest w euro). Na postawie art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT, faktury takie mogą nie zawierać imion i nazwisk lub nazw nabywców towarów lub usług oraz ich adresów, a także danych takich jak: miara i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług, cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto), wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto), stawka podatku, suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku. Co istotne warunkiem wystawienia faktur w uproszczonej formie jest ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »