Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

02.10.2017

Czy odszkodowanie może podlegać VAT?

Zależy to od tego, jaką pełni funkcję. Sam termin „odszkodowanie” nie został zdefiniowany w przepisach ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221). Dla jego wyjaśnienia sięgnąć należy do art. 471 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim, na dłużniku spoczywa obowiązek naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że jest ona następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Jest to odpowiedzialność kontraktowa, której podstawa wynika ze stosunku umownego łączącego wyrządzającego szkodę i poszkodowanego.

Odpowiedzialność deliktowa

Inna podstawa odpowiedzialności została określona w tytule VI Kodeksu cywilnego (art. 415–449). Jest to odpowiedzialność deliktowa (za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym), której źródłem nie jest istnienie jakiegokolwiek stosunku umownego pomiędzy poszkodowanym i wyrządzającym szkodę, lecz wyłącznie sam czyn. Odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności deliktowej, stanowiąc wynagrodzenie za doznane straty i szkody, jest swego rodzaju zadośćuczynieniem dla poszkodowanego. Jeżeli jego funkcja sprowadza się wyłącznie do takiej roli, nie stanowi przedmiotu opodatkowania VAT. W takiej sytuacji odszkodowanie nie jest związane z żadnym świadczeniem (brak ekwiwalentności).

Status „vatowski” odszkodowania oceniać więc należy poprzez istnienie związku z konkretnym świadczeniem. Jeżeli zatem należność z tytułu odszkodowania nie będzie miała bezpośredniego związku z jakąkolwiek czynnością o charakterze świadczenia ze strony zobowiązanego podmiotu, kwota odszkodowania nie będzie opodatkowana VAT.

Rozróżnienie takie znajduje podstawę prawną w przepisach ustawy o VAT. Opodatkowaniem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez odpłatną dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania nim jak właściciel – art. 7 ust. 1. Z kolei za odpłatne świadczenie usług artykuł 8 ust. 1 tej ustawy uznaje każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędące dostawą towarów. Przepis art. 8 ust. 1 pkt 2 za świadczenie usług uznaje również zobowiązanie do powstrzymywania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji.

Przykład:

Właściciel lokalu użytkowego w atrakcyjnie położonej nieruchomości wynajmuje go prowadzącemu sklep. Właściciel zdecydował się na odświeżenie elewacji budynku. Najemca zmuszony był w związku z tym na pewien czas zamknąć sklep w remontowanym budynku, jednak po zakończeniu prac remontowych ma zamiar kontynuować działalność handlową w tym samym miejscu.

W opisanej sytuacji najemca dokonuje na rzecz właściciela budynku świadczenia. Godzi się tolerować niewygodną dla siebie sytuację, tj. remont, i w ten sposób realizuje świadczenie. Jego wysokość powinna zostać wyceniona i stanowiąc obrót, będzie podstawą do naliczenia VAT.

Wynagrodzenie za utracone korzyści

Możliwa jest też inna sytuacja (być może nawet częstsza w praktyce), gdy właściciel nieruchomości wypłaca w takiej sytuacji najemcy odszkodowanie. Tego rodzaju sprawa była przedmiotem interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 czerwca 2012 r., nr ITPP1/443-452/12/DM. Właściciel pawilonu handlowego, oddanego w najem, ze względu na zagrożenie katastrofą budowlaną zmuszony był pilnie dokonać prac remontowych w budynku. Remont trwać miał nie krócej niż pół roku i z tego względu wynajmująca spółka nie mogła prowadzić w wynajmowanym budynku działalności handlowej, a w konsekwencji osiągać przychodu.

Strony zawarły porozumienie, ustalając w nim wypłatę przez właściciela pawilonu na rzecz najemcy wynagrodzenia, które określono jako odszkodowanie za okres zamknięcia sklepu na czas remontu budynku. Jego kwota skalkulowana została w oparciu o szacowaną wysokość utraconej przez najemcę marży handlowej i oszacowana dla poszc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »