Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

27.08.2021

Czy od zaliczek na poczet zysku wypłacanych komplementariuszowi należy potrącić podatek?

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (dalej CIT) od br. mają również zastosowanie do spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na skutek zmian wprowadzonych od dnia 1 stycznia 2021 r. spółka komandytowa przestała być podmiotem transparentnym podatkowo, tj. podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym wyłącznie na poziomie wspólników. Natomiast dochody z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej komplementariusza będącego osobą fizyczną zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej PIT), są uznawane za przychody z kapitałów pieniężnych.

Dochodem komplementariusza jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tytułu udziału w spółce komandytowej, który następnie podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Spółka komandytowa jako płatnik, obowiązana jest pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od wypłat dokonywanych na rzecz komplementariusza.

Jednocześnie należy podkreślić, że ustawa o PIT, przewiduje wobec komplementariuszy preferencje łagodzące skutki wprowadzonych od 1 stycznia 2021 r. zmian.  Zgodnie z art. 30a ust. 6a-6c ustawy o PIT, zryczałtowany podatek od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy o CIT, za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany. Natomiast kwota tego pomniejszenia nie może przekroczyć kwoty samego podatku obliczonego od części zysku przypadającego na komplementariusza.

Podkreślenia wymaga, że powyższa preferencja może być stosowana również, gdy przychód z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej za dany rok podatkowy zostanie uzyskany przez komplementariusza w innym roku niż rok następujący po danym roku podatkowym. Okres ten nie może być jednak dłuższy niż pięć kolejnych lat podatkowych liczonych od końca roku podatkowego następującego po roku, w którym został osiągnięty zysk.

W związku z tym, że wprowadzone zmiany są stosunkowo świeże, nie wszystkie aspekty ich stosowania są dla podatników jasne. Sytuacji nie poprawia również odmienne podejście organów podatkowych i sądów administracyjnych, co do skutków podatkowych związanych z wypłatą zysku na rzecz komplementariuszy.

Stanowisko organów podatkowych

Śledząc wydawane w tym zakresie interpretacje indywidualne, należy podkreślić, że Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej prezentuje niekorzystną dla podatników (komplementariuszy) wykładnię wyżej powołanych przepisów. Przykładowo, w interpretacji wydanej 13 sierpnia 2021 r., znak 0113-KDIPT2-3.4011.488.2021.1.SJ, wskazał, iż „(…) wypłata przez spółkę w trakcie roku podatkowego komplementariuszowi zaliczek na poczet zysku rocznego Spółki stanowi dla Niego przychody z tytułu udziału w takim zysku...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »