Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

13.12.2019

Czy koszty funkcjonowania ZUS  można ograniczyć?

W 2018 r. średni dzienny (dzień roboczy) koszt wysyłki korespondencji wyniósł 393 tys. zł. Natomiast rozwój aplikacyjny systemu informatycznego KSI ZUS i systemów wspomagających w latach 2011-2019 (według stanu na 19 września 2019 r.) kosztował ok. 754,6 mln zł. To ok. 0,05% łącznych wydatków na emerytury i renty w tym okresie. Z uwagi na dużą dynamikę zmian legislacyjnych i konieczność zapewnienia ich terminowej realizacji, ZUS zobowiązany jest dostosować funkcjonalność aplikacji do poziomu umożliwiającego niezakłócone i bezpieczne wykonanie zadań.

 

Interpelacja nr 33448 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie ekonomicznych i ekologicznych kosztów gigantycznej biurokracji w ZUS-ie

Szanowna Pani Minister!

Na jednym z portali społecznościowych ZUS poinformował, że wysyła dziennie ponad 195 tysięcy pism, zaś liczba pism przychodzących każdego dnia do zakładu to aż 351 tysięcy dokumentów! Taki ogrom biurokracji wywołał zdziwienie i oburzenie internautów, co spowodowało, że wpis szybko zniknął z profilu ZUS.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jakie są koszty dzienne sporządzenia korespondencji wychodzącej z ZUS i koszty jej wysyłki?

2. Ile drzew trzeba wyciąć, żeby wyprodukować papier na dzienną obsługę korespondencji wychodzącej z ZUS? Według szacunków potrzeba 17 drzew, żeby wyprodukować jedną tonę papieru, na którą składa się 200 tysięcy kartek A4.

3. Dlaczego ZUS nie może obsługiwać korespondencji drogą elektroniczną?

4. Ile pieniędzy ZUS wydał do tej pory na informatyzację? Według oświadczenia rzecznika prasowego ZUS z 2010 r. były to 3 miliardy złotych za lata 1997-2010. Bardzo proszę o podanie łącznych kosztów do dziś.

Z wyrazami szacunku Stanisław Tyszka, 28.08.2019 r.

Odpowiedź na interpelację nr 33448 w sprawie ekonomicznych i ekologicznych kosztów gigantycznej biurokracji w ZUS-ie

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na wystąpienie z dnia 10 września br., znak: K8INT33448, przy którym została przekazana interpelacja nr 33448 Posła Stanisława Tyszki w sprawie „ekonomicznych i ekologicznych kosztów gigantycznej biurokracji w ZUS-ie”, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień, które zostały uzyskane w szczególności w toku konsultacji od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ZUS, Zakład).

Na wstępie należy podkreślić, że zarówno Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak i Kierownictwo ZUS, przykładają szczególną wagę do upraszczania – tam gdzie to tylko możliwe – procedur i obciążeń administracyjnych. Należy jednak zwrócić uwagę, że wiele działań ZUS jest kończonych rozstrzygnięciami mającymi wpływ na sytuację ekonomiczną obywateli. Uwzględniwszy kontekst kulturowy i rezerwę wielu klientów ZUS wobec zapisów elektronicznych, wiele z działań Zakładu jest dokumentowana papierowo.

Przechodząc natomiast do szczegółowych pytań Pana Posła, uprzejmie informuję:

W zakresie pytania 1:

Koszty korespondencji wysyłanej przez ZUS wynikają z realizacji zadań ustawowych i obowiązujących przepisów w zakresie doręczania korespondencji. Systematyczne wdrażanie przez Zakład e-usług oraz koszty związane z wysyłką korespondencji do klientów ZUS powodują, że Zakład systematycznie podejmuje działania zmierzające do wprowadzenia szeregu usprawnień i efektywnych kontaktów z klientami. W ten sposób Zakład obniża koszty i czas obsługi. Jednakże zapewnienie dominującego udziału elektronicznego obiegu dokumentów uzależnione jest od wielu czynników i wymaga szeregu zmian legislacyjnych, niezależnych od ZUS. Należy wskazać, że Zakład jest przygotowany do obsługi jedynie korespondencji elektronicznej, jednak nie każdy klient ma możliwość odbioru takiej korespondencji.

ZUS realizuje wysyłkę korespondencji na podstawie umowy na świadczenie usług pocztowych, zawartej z operatorem pocztowym wybranym w przetargu publicznym, w której określone są stawki za poszczególne kategorie listów. W 2018 r. średni dzienny (dzień roboczy) koszt wysyłki korespondencji wyniósł 393 tys. zł. Jest to jednak kwota uśredniona, ponieważ uwzględnia koszty tzw. masowej wysyłki korespondencji personalizowanej dedykowanej do klientów ZUS. Wymóg i wolumen papierowej wysyłki ww. korespondencji wynika wprost z regulacji ustawowych.

Masowa korespondencja personalizowana obejmuje następujące akcje:

 • wysyłkę rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy PIT-40A / Informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego PIT-11A – na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; ZUS jest największym płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych

 • coroczną wysyłkę decyzji waloryzacyjnych – na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach; ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin; ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej;

 • informowanie o kwocie środków zgromadzonych na przyszłą emeryturę – wysyłkę informacji o stanie konta ubezpieczonego – na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

 • wzywanie do złożenia oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między współmałżonkami, ze względu na możliwość podziału i dziedziczenia składek gromadzonych na subkoncie – na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

 • zawiadamianie o wysokości stopy procentowej składki na to ubezpieczenie, ponieważ płatnicy opłacają zróżnicowane składki na ubezpieczenie wypadkowe – na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków;

 • informację o rozliczeniu wpłat na indywidualny rachunek składkowy – na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie s...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »