Czy każdy zakup musi być ujęty w ewidencji VAT?

Celem ewidencji VAT (tak zakupu jak i sprzedaży) jest gromadzenie danych niezbędnych doprawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej, co wynika z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Biorąc pod uwagę cel ewidencji określony w ww. przepisie nie istnieje obowiązek ujmowania w ewidencji zakupu, zakupów związanych wyłącznie z czynnościami zwolnionymi i niepodlegającymi opodatkowaniu VAT oraz takich od których nie służy prawo do odliczenia naliczonego podatku. Powołany przepis nakazuje bowiem ujmować w ewidencji zakupu jedynie nabycie dóbr i usług związane wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi.

Obowiązek prowadzenia ewidencji poprzez ujmowanie w niej faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi stanowi podstawowy obowiązek czynnego podatnika VAT.

Ewidencja dla celów VAT musi być prowadzona niezależnie od wszelkich innych urządzeń dokumentacyjnych (księgi przychodów i rozchodów, ksiąg rachunkowych).

W przypadku VAT podatnicy prowadzą dwie niezależne ewidencje:

 • ewidencję sprzedaży dokonanej w okresie rozliczeniowym (ewidencję sprzedaży),
 • ewidencję zakupu dokonanego w owym okresie (ewidencję zakupu).

Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji VAT w taki sposób, aby zawierała ona dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej.

Powinność ta obejmuje vatowców z wyjątkiem wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT (zwolnienie przedmiotowe) oraz podatników, u których sprzedaż zwolniona jest od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 (zwolnienie podmiotowe).

Rejestry zawierać muszą w myśl powołanego przepisu:

 • przedmiot oraz podstawę opodatkowania,
 • kwoty podatku należnego (wraz z korektami),
 • kwoty podatku naliczonego, jak również jego korekty,
 • kwoty podlegające wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu,
 • inne dane służące identyfikacji transakcji, w tym numer służący podatnikowi do identyfikacji na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Ewidencjonowanie każdej pozycji faktury nie jest konieczne

Z powyższego zapisu można by wyprowadzić wniosek, iż podatnik zobowiązany został do prowadzenia ewidencji w taki sposób, aby zawarte w niej były wszystkie pozycje każdej faktury z osobna.

Ustawodawca nie sprecyzował jakie to powinny być dane ani nie określił jaki ma być poziom ich szczegółowości. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 8 grudnia 2016 r., sygn. 0461-ITPP1.4512.761.2016.1.MN, uznał, iż brak jest w prowadzonej ewidencji obowiązku wskazywania każdej pozycji faktury zarówno sprzedażowej jak i zakupowej. Dla zidentyfikowania konkretnej transakcji wystarczające jest zawarcie w ewidencji sprzedaży i zakupu (zgodnie z brzmieniem powołanego przepisu) danych stron transakcji, w tym...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »