Czy gmina płaci podatek sama sobie?

Grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów, zwolnione są z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zwolnienie zostało wprowadzone ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Interpelacja nr 17923 do ministra finansów w sprawie zniesienia obowiązku podatkowego, któremu podlegają jednostki samorządu terytorialnego

Szanowny Panie Ministrze!

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych gminy są podatnikami podatku od nieruchomości w zakresie nieruchomości stanowiących ich własność: nieprzekazanych w posiadanie innym podmiotom i niepodlegających wyłączeniu lub zwolnieniu z opodatkowania. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży bowiem na właścicielu (posiadaczu samoistnym) nieruchomości lub obiektów budowlanych oraz użytkowniku wieczystym gruntów, zaś w prawie podatkowym nie została wyrażona wprost zasada, by nie dopuszczać do tożsamości podmiotów zobowiązania podatkowego: podatnika oraz organu podatkowego.

W związku z tym może mieć miejsce sytuacja, w której gminny organ podatkowy występujący jako podmiot prawa publicznego będzie pobierał podatek od gminy jako podmiotu cywilnoprawnego (właściciela nieruchomości). Wykładni tej przeczy treść wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 4 kwietnia 2012 r., sygn. akt I SA/Gl 1019/11, z której wynika, iż "(...) nieruchomości będące w zasobie nieruchomości gminnych, a więc de facto nieruchomości, które nie są wykorzystywane przez gminę czy to do prowadzenia działalności, czy też udostępnione innym podmiotom na podstawie umowy, czy też wreszcie będące we władaniu innych jednostek bez tytułu prawnego, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości." Jednakże zgodnie z art. 7 § 1 Ordynacji podatkowej podatnikiem jest osoba prawna podlegająca na mocy odrębnych ustaw obowiązkowi podatkowemu. A taką ustawą jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »