Czy gmina może odliczyć VAT?

Pytanie podatnika: Czy Gmina ubiegając się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... w ramach zadania pn. „...” może odzyskać podatek VAT naliczony?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2015 r. (data wpływu 1 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 1 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
Zdarzenie przyszłe: Zadanie pn.: ...” współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska Działanie V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom Poddziałanie V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.

Celem programu jest poprawa zabezpieczenia bojowego dla Gminy i Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia budowania obwodnicy - jedyna jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w bezpośrednim kontakcie z ww. obwodnicą na całej jej długości. Rozszerzenie specjalizacji KSRG o Ratownictwo Techniczne stwarza konieczność wymiany zużytego sprzętu w postaci pojazdu STAR na nowy terenowy, który będzie pojazdem gaśniczym z dużą ilością zasobnika w wodę (około 10 tyś. litrów), a przy okazji wyposażony w zawieszenie terenowe 6x6, które pozwoli na dotarcie w trudne terenowo miejsca ze względu na ukształtowanie terenu. Efektem ekologicznym uruchomionego programu będzie poprawa czasu dotarcia do zagrożonych pożarami miejsc, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc trudno dostępnych. Czas dotarcia i emisje spalin normatywne nowego sprzętu pozwolą na mniejsze zanieczyszczenie środowiska, a czas usuwania zagrożeń pozwoli na mniejsze ich rozprzestrzenienie w środowisku, co bezpośrednio przekłada się na efekt ekologiczny ratowanych lasów i torfowisk. Planowany termin realizacji zadania : rozpoczęcie - maj 2016 r.- zakończenie - grudzień 2016 r. Planowana wartość zadania ogółem 1. 509.200,00 zł. Przedmiotowy pojazd wraz z wyposażeniem zostanie nieodpłatnie oddany w użytkowanie na podstawie umowy cywilno- prawnej pomiędzy Gminą a Ochotniczą Strażą Pożarną. Warunki w/w umowy będą ograniczać sposób użytkowania wozu wraz wyposażeniem jedynie do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych zgodnych z celami projektu w ramach którego zostanie zakupiony przedmiotowy samochód. Zakup i przekazanie na rzecz OSP samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem będzie realizowane w ramach zadań własnych gminy.

Wnioskodawcą jest Gmina. Wsparcie w ramach Programu „...” odbywać się będzie w formie udzielenia Beneficjentowi dofinansowania. Wysokość dofinansowania przy możliwym ogólnym zwrocie inwestycji wynosi 84 % kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania, tj. 1.267.728,00 zł. Zgodnie z Uchwałą nr XI/112/2015 Rady Gminy z dnia 24 września 2015 r. Gmina zabezpieczyła środki jako wkład własny na realizację ww. projektu w budżecie Gminy na lata 2015-2016 o łącznej wysokości 241 472,00 zł, z tego: 2015 r. - 1.440,00 zł; 2016 r. - 240.032.00 zł.

Gmina jest czynnym podatnikiem od towarów i usług zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. Gmina wykonuje zadania nałożone na nią zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Od początku realizacji zadania Gmina nie zamierza jego efektów wykorzystywać do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z realizacją projektu umowy nie ma możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego na zasadach art. 86 ust. 1 ustawy ponieważ nabywane towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodat...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »