Czy będzie nowy podatek od zapasów?

Interpelacja nr 30321 w sprawie wprowadzenia nowego podatku zapasowego.

Na podstawie art. 195 ust. 2, w związku z art. 192 ust. 3 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (MP z 2002 r. Nr 23 poz. 398, z 2003 r. Nr 23 poz. 337, z 2004 r. Nr 12 poz. 182, z 2005 r. Nr 16 poz. 263, Nr 42 poz. 556, Nr 66, poz. 912 , Nr 76 poz. 1062 , z 200 r. Nr 15 poz. 194 oraz z 2007 r. Nr 23 poz. 253), przekazuję w załączeniu na ręce Pani Marszałek interpelację poselską do Pana Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego w sprawie wprowadzenia nowego podatku zapasowego.

W naszym kraju obowiązują regulacje dotyczące utrzymywania przez firmy produkujące paliwa rezerwy ropy i paliwa w wysokości gwarantującej nieprzerwaną produkcję przez 76 dni (w przypadku gdyby dostawy zostały nagle przerwane). Począwszy od 1 stycznia 2015 roku rząd zmienił te zasady i wprowadził obowiązek 68-dniowych rezerw surowcowych z nałożoną dodatkową opłatą, która zakłada wnoszenie przez firmy produkujące paliwa na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych opłaty zapasowej w wysokości uzależnionej od ilości posiadanych rezerw. Od nowego roku stawka ta wynosi 43 zł za tonę ekwiwalentu ropy naftowej oraz 99 zł za tonę gazu płynnego LPG. Warto zauważyć, że całkowite zapasy ropy polskich spółek paliwowych w naszym kraju w 2014 roku wynosiły 3,17 mln ton. Nowo wprowadzona tzw. „opłata zapasowa” spowoduje wliczenie przez firmy paliwowe kosztów do ceny detalicznej paliwa przez co spadające ceny ropy na rynkach światowych będą mniej odczuwalne dla polskich kierowców. Nałożony podatek może doprowadzić nawet do wzrostu cen paliw od 4 do 6 groszy za litr ale będzie to podwyżka nie zauważalna w okresie spadku cen ropy. Niestety zadowolenie Polaków z niskich cen paliw będzie krótkotrwałym efektem. Niepokój budzi jednak moment, w którym ceny paliw wrócą na wcześniejszy poziom i tzw. „opłata zapasowa” spowoduje jeszcze większe ceny niż w ubiegłych latach. Działania rządu w tej sprawie wydają się nieperspektywiczne i uderzające w dalszej przyszłości w przeciętnego Polaka.

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:
- Czym kierował się rząd wprowadzając w/w zmiany?
- Jakie dochody do budżetu państwa z nałożonej opłaty szacuje Ministerstwo?
- Czy tzw. „opłata zapasowa” jest opłatą terminową czy bezterminową?

Z poważaniem
Elżbieta Rafalska

Odpowiedź na interpelację nr 30321 w sprawie wprowadzenia nowego podatku zapasowego

Odpowiadając na interpelację Pani Poseł Elżbiety Rafalskiej w sprawie wprowadzenia nowego podatku zapasowego, (nr 30321) przekazaną przy piśmie z dnia 15 stycznia 2015 r., uprzejmie proszę o przyjęcie następujących odpowiedzi i wyjaśnień.

  1. Czym kierował się rząd wprowadzając zmiany ?

Opłata zapasowa została wprowadzona ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. 2014 r. poz. 900.) – dalej „ustawa o zapasach”. Potrzeba nowelizacji ustawy wynikała z konieczności implementacji dyrektywy 2009/119/WE z dnia 14 września 2009 r. nakładającej na państwa obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych.

Dyrektywa 2009/119/WE nakłada na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania zapasów naftowych odpowiadających co najmniej 90 dniom średniego dziennego przywozu netto ropy i produktów naftowych.

Wprowadzenie opłaty zapasowej wiązało się ze zmianami w zakresie organizacji systemu zapasów interwencyjnych dokonanymi ww. ustawą z dnia 30 maja 2014 r., w szczególności dotyczącymi:
- przejęcia od przedsiębiorców części obowiązku fizycznego tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych, w skutek czego zapasy utrzymywane bezpośrednio przez producentów paliw oraz podmiotów sprowadzających na terytorium RP paliwa (tj. handlowców) zostaną zmniejszone z 76 do 53 dni oraz
- utworzenia nowej kategorii zapasów – zapasów agencyjnych, tworzonych przez Agencję Rezerw Materiałowych oraz mechanizmu finansowania tych zapasów opartego na opłatach (opłata zapasowa) wnoszonych przez producentów i handlowców (przedsiębiorców dotychczas zobowiązanych do fizycznego tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych),
- utworzenia struktury gromadzenia i wydatkowania wnoszonych przez przedsiębiorców opłat, zapewniającej przejrzysty sposób gospodarowania gromadzonymi środkami (Fundusz celowy, na rachunek którego wnoszone będą opłaty).

Należy podkreślić, iż zgodnie z przepisami dysponentem Funduszu jest Prezes Agencji Rezerw Materiałowych, a wniesione na Fundusz środki, pochodzące głównie ze wspomnianej opłaty zapasowej mogą być wydatkowane jedynie na finansowanie zadań związanych z tworzeniem i utrzymywaniem zapasów agencyjnych.

Wprowadzone rozwiązania oznaczają zmianę podziału obciążeń związanych z funkcjonowaniem systemu zapasów pomiędzy sektor naftowy oraz organy publiczne. Koszt funkcjonowania systemu nadal obciążał będzie podmioty sektora naftowego, jednak większą niż obecnie część obciążeń związanych z organizacją systemu (utrzymywaniem i bieżącym zarzą...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »