Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

20.09.2016

Częściowa likwidacja środka trwałego

Pytanie: Spółka zamierza dokonać sprzedaży poszczególnych elementów odłączonych od istniejących środków trwałych. Czy w przypadku sprzedaży odłączonego od środka trwałego elementu spółce będzie przysługiwało prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części wartości środka trwałego przypadającej na odłączony element w wysokości wartości odłączanego elementu wynikającej z ksiąg, pomniejszonej o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych proporcjonalnie przypadającą na zbywaną część?

W prowadzonej przez Spółkę ewidencji księgowej ww. środki trwałe podzielone są na kilka odrębnych elementów (stanowiących odrębne środki trwałe). Wartość poszczególnych elementów danego środka trwałego została określona na podstawie dokumentów otrzymanych przez spółkę od sprzedawcy, tj. np. umów, faktur, specyfikacji do faktur, zamówień zawierających kalkulacje cen środków trwałych, z których wprost wynika jaka część ceny nabycia całego danego środka trwałego przypada na poszczególne jego elementy lub w oparciu o opinię służb technicznych Spółki (w przypadkach, w których w dokumentach otrzymanych od sprzedawcy cena nabycia środka trwałego składającego się z kilku elementów została określona jedną kwotą). Suma wartości poszczególnych elementów danego środka trwałego nie przekracza wartości początkowej środka trwałego, od której dokonywane są odpisy amortyzacyjne.

Odpowiedź:

W ocenie spółki, w przypadku sprzedaży odłączonego od środka trwałego elementu będzie jej przysługiwało prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części wartości środka trwałego przypadającej na odłączony element w wysokości wynikającej z ksiąg wartości odłączanego elementu, pomniejszonej o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych proporcjonalnie przypadającą na zbywaną część.

Niezamortyzowana część wartości środka trwałego jako koszt uzyskania przychodu z tytułu jego sprzedaży - uwagi ogólne

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na:

 1. nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
 2. nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części,
 3. ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych

- wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.

W świetle powyższej regulacji, w przypadku sprzedaży środka trwałego podatnik jest uprawniony do zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na jego nabycie, pomniejszonych o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od tego środka trwałego.

Zdaniem spółki, przez „wydatki poniesione na nabycie środka trwałego” należy rozumieć wartość początkową tego środka trwałego. Taki sposób rozumienia wydatków poniesionych na nabycie środka trwałego potwierdza również praktyka Ministra Finansów w tym zakresie. Przykładowo:

 • w interpretacji z 23 listopada 2015 r. (sygn. IBPB-1-1/4510-211/15/ZK), Minister Finansów uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, że w przypadku sprzedaży Środków Trwałych, Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę odpowiadającą wartości początkowej sprzedawanych Środków Trwałych, pomniejszoną o dokonane odpisy amortyzacyjne,
 • w interpretacji z 18 grudnia 2014 r. (sygn. ILPB4/423-468/14-2/ŁM) Minister Finansów zgodził się ze stwierdzeniem podatnika, że Spółka uzyska przychód z tytułu sprzedaży środków trwałych a kosztem uzyskania tego przychodu, na podstawie przepisów art. 16 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, będzie kwota odpo...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »