Co zmienia Polski Ład w IP Box, uldze B+R oraz uldze na robotyzację?

Projekt Polskiego Ładu wdraża zmiany związane ze zwiększeniem innowacyjności krajowej gospodarki. Wynikiem tego jest m.in. dopracowanie wybranych, obecnie działających preferencji: ulgi na prace badawczo-rozwojowe (B+R) oraz ulgi IP Box. Jednocześnie ma dojść do wprowadzenia zupełnie nowych rozwiązań, którymi będą: możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek i tzw. ulga na robotyzację.

Jednoczesne korzystanie z IP Box i ulgi na prace badawczo-rozwojowe

Dotychczas ulga B+R nie mogła być uwzględniona w obliczeniu podstawy opodatkowania dla wysokości 5% (według przepisów dotyczących IP Box). Nie było więc możliwości korzystania z ulgi B+R i preferencyjnej stawki IP Box jednocześnie, w odniesieniu do tego samego dochodu. Poza tym wedle przepisów dotyczących ulgi B+R, koszty kwalifikowane zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie lub nieodliczone od podstawy opodatkowania, nie podlegają odliczeniu. Oznacza to, że te same koszty nie mogły być dwukrotnie odliczone przez podatnika.

Zgodnie z projektem Polskiego Ładu, zaistniała możliwość korzystania z odliczenia w ramach ulgi B+R dla podatnika, który korzysta też z IP Box. Koszty uzyskania przychodu na działalność B+R można odliczyć od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Warto zwrócić uwagę, że odliczeniu podlegają wyłącznie koszty kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, z którego komercjalizacji podatnik osiąga dochody. Do takiego odliczenia przepisy związane z zasadami i warunkami odliczenia kosztów kwalifikowanych będą stosowanie odpowiednio w kontekście ulgi B+R.

Odliczenie zaliczek na PIT zleceniobiorców i pracowników

Kolejną niewątpliwą korzyścią dla podatnika jest możliwość odliczenia należności z dochodów (przychodów) osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, stosunku pokrewnego, bądź umowy cywilnoprawnej, z tytułu kosztów kwalifikowanych działalności badawczo-rozwojowej. Odliczenie jest możliwe w przypadku kosztów nieodliczonych ze względu na to, iż podatnik poniósł stratę lub wysokość jego dochodu była niższa od kwoty przysługującego mu odliczenia wskazanego w zeznaniu rocznym.

Odliczenie ma obejmować dochody (przychody) osób, których czas pracy na realizację działalności B+R wyniósł minimum 50% czasu pracy w konkretnym miesiącu albo których czas przeznaczony na realizację usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej w ramach umowy zlecenia bądź umowy o dzieło w konkretnym miesiącu, pozostający w całości czasu przeznaczonego na wykonanie owej usługi, wyniósł minimum 50%.

Z omawianej preferencji może skorzystać każdy przedsiębiorca prowadzący działalność B+R. Mimo to, kwota odliczenia została ograniczona:

  • od iloczynu kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej danego podatnika w konkretnym roku podatkowym (w przypadku podatników CIT);
  • do iloczynu najniższej stawki podatkowej określonej w skali podatkowej oraz odliczenia – w przypadku podatnika PIT opodatkowanego według skali podatkowej;
  • 19% nieodliczonego odliczenia w przypadku podatnika PIT opodatkowanego według stawki liniowej.

Odliczenie przysługuje od pierwszego miesiąca po miesiącu, w którym podatnik składał zeznanie podatkowe i w wyniku tego rozliczył dochody z działalności gospodarczej. Takie odliczenie można stosować aż do końca roku podatkowego.

Prawa do korzystania z odliczenia nie mają podatnicy korzystający z prawa do zwrotu gotówkowego ulgi B+R oraz prowadzący zakłady pracy chronionej.

Większy limit niektórych odliczeń w uldze B+R

Do tej pory podatnicy PIT i CIT korzystający z ulgi B+R z zasady byli uprawnieni do odliczenia od podstawy opodatkowania 100% kosztów kwalifikowanych. Wyjątkiem stanowiły sytuacje, w których podatnik ma status CBR (Centrum Badawczo-Rozwojowego), co daje prawo do odliczenia 150% kosztów kwalifikowanych. Inaczej było w przypadku kosztów uzyskania i utrzymania patentów, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego poniesionych przez podatników ze statusem CBR będących dużymi przedsiębiorcami – mogą oni odliczyć tylko 100% kosztów kwalifikowanych.

W wyniku nowych rozwiązań Polskiego Ładu, takie CBR może odliczyć 200% kosztów kwalifikowanych dotyczących uzyskania praw ochronnych i patentu. Oprócz tego każdy podmiot z działalnością B+R zyskał możliwość odliczenia kosztów kwalifikowanych związanych z odliczeniem kosztów wynagrodzeń pracowników w wys. 200% tych kosztów. W tym przypadku nie ma znaczenia status CBR.

Odliczenie kosztów produkcji próbnej lub wprowadzenia nowego produktu na rynek

Ustawodawca zwrócił uwagę również na liczne problemy, które utrudniają innowacyjność małych firm. Wśród nich można wymienić brak zaplecza personalnego, badawczo-rozwojowego, a także możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego.

Rozwiązaniem tych problemów ma być wprowadzenie nowego odliczenia tzw. kosztów produkcji próbnej nowego produktu bądź wprowadzenia owego produktu na rynek. Takie odliczenie obejmie zarówno podatników PIT, jak i podatników CIT. Określa się je potocznie „ulgą na prototyp”.

Odliczenie dotyczy podatników, którzy w ramach prac B+R wytworzyli nowy produkt. Ulga umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania wskazanych kosztów. Jednak takie odliczenie jest obwarowane limitem: nie może przekroczyć 30% kosztów produkcji próbnej nowego produktu bądź wprowadzenia go na rynek i 10% dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej konkretnego podatnika.

Produkcja próbna to etap rozruchu technologicznego produkcji, w trakcie którego nie są wymagane dalsze prace projektowo-konstrukcyjne czy inżynieryjnie, którego celem jest wykonanie prób i testów przed uruchomieniem procesu produkcji nowego produktu, powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych. Omawiany etap obejmuje okres od chwili poniesienia pierwszego kosztu związanego z tym etapem aż do momentu startu produkcji nowego produktu.

Są to więc czynności niezbędne do przygotowania ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »