Co to jest NIP

Numer identyfikacji podatkowej, czyli NIP, to identyfikator podatkowy, dzięki któremu służby skarbowe mogą jednoznacznie zidentyfikować podatnika. Sprawdź, czy musisz go mieć.

 

 

Po co jest identyfikator podatkowy

 

Identyfikator podatkowy umożliwia organom podatkowym identyfikację podatników, płatników i inkasentów.


Podatnik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.Płatnik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Płatnikiem jest na przykład pracodawca zatrudniający pracowników.Inkasent to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Inkasent nie ma obowiązku obliczenia wysokości podatku (zaliczki na podatek, raty podatku). Inkasentem może być na przykład spółdzielnia mieszkaniowa.


Identyfikatorami podatkowymi są: NIP i PESEL.

Numer PESEL jest identyfikatorem podatkowym dla podatników będących osobami fizycznymi, które:

 • nie prowadzą działalności gospodarczej, na przykład uzyskują dochody z umowy-zlecenia, umowy o pracę czy umowy o dzieło
 • nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Ważne! Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, twoim identyfikatorem podatkowym jest numer NIP. Masz obowiązek posługiwać się nim, składając wszelkiego rodzaju deklaracje, zeznania czy dokonując płatności podatków.

 

Kto musi posługiwać się numerem NIP

 

NIP jest identyfikatorem podatkowym:

 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • osób prawnych (fundacji, stowarzyszeń, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych) czy jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych), które na podstawie ustaw podatkowych są podatnikami
 • podatników podatku od towarów i usług
 • innych podmiotów niż osoby fizyczne, osoby prawne czy jednostki organizacyjne, które w świetle ustaw podatkowych są podatnikami (na przykład spółka cywilna w zakresie podatku od towarów i usług)
 • płatników podatków
 • płatników składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne
 • wykonujących działalność nieewidencjonowaną.

 

Jak uzyskać NIP

 

Żeby uzyskać NIP, musisz złożyć zgłoszenie identyfikacyjne NIP-7.

Osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG składa zgłoszenie identyfikacyjne stanowiące podstawę nadania NIP we wniosku o wpis jednoosobowej działalności gospodarczej.

To zgłoszenie zostanie automatycznie przesłane do urzędu skarbowego.

Osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną, które nie podlega wpisowi do CEIDG, bądź podatnik VAT składa zgłoszenie identyfikacyjne na formularzu NIP-7 do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania.

Przedsiębiorcy i płatnicy są obowiązani dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w terminie przewidzianym na złożenie pierwszej deklaracji, zeznania, infor...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »