Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

19.08.2019

CIT: Jak liczyć limit dla małego podatnika?

Pytanie: Czy określenie „przychód ze sprzedaży” dotyczy również np. uzyskanego odszkodowania, odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym, dotacji, dopłat lub refundacji kosztów? Czy do wyliczenia limitu, w kwocie należnego podatku VAT (określenie ustawodawcy „wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług”) należy ująć również podatek należny z tytułu realizacji procedury odwrotnego obciążenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 czerwca 2019 r. (data wpływu 19 czerwca 2019 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu obliczania limitu dla małego podatnika w części dotyczącej:

 • ustalenia, czy określenie „przychód ze sprzedaży” dotyczy uzyskanego odszkodowania, odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym, dotacji, dopłat lub refundacji kosztów - jest prawidłowe;
 • braku możliwości uwzględnienia w limicie podatku VAT w sytuacji:
  • dokonywania sprzedaży w trybie odwrotnego obciążenia, gdzie płatnikiem jest Wnioskodawca jako nabywca - jest prawidłowe;
  • dokonywania sprzedaży w trybie odwrotnego obciążenia, gdzie płatnikiem jest nabywca towarów/usług - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu obliczania limitu dla małego podatnika dotyczący:

 • ustalenia, czy określenie „przychód ze sprzedaży” dotyczy uzyskanego odszkodowania, odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym, dotacji, dopłat lub refundacji kosztów,
 • dokonywania sprzedaży w trybie odwrotnego obciążenia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wniosek dotyczy zdefiniowania jakie przychody oraz kwoty podatku należnego VAT wchodzą w skład limitu, którego nie przekroczenie pozwala przedsiębiorcy na korzystanie z preferencji przewidzianych dla „małego podatnika”.

(…) Sp. z o.o. rozpoczęła działalność 2.01.2012 r. Podstawowym rodzajem działalności jest budowa rurociągów i sieci przesyłowych. Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i podlega na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości osiąganych dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy). Wnioskodawca nie wchodzi w skład podatkowej grupy kapitałowej.

W poprzednich latach Spółka korzystała z preferencji dla przedsiębiorstw jakie wynikały z faktu posiadania statusu małego podatnika którego definicję zawiera art. 4a pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawy o CIT).

Według art. 4a pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych definicja „małego podatnika” oznacza podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Za 2018 r Spółka uzyskała:

 1. przychód netto ze sprzedaży towarów i usług w kwocie: 4 184 354,94 zł

  z tego:
  1. sprzedaż zwolniona: 26 051,00 zł;
  2. sprzedaż opodatkowana 23%: 4 060 803,94 zł;
  3. sprzedaż odwrotne obciążenie: 97 500,00 zł;
 2. odsetki bankowe uzyskane w kwocie: 1 082,44 zł;
 3. przychód finansowy - dotacje z Urzędu Pracy w kwocie: 26 430,01 zł;
 4. wartość podatku należnego VAT z tytułu sprzedaży dot. pkt 1b w kwocie: 933 984,90 zł.

W związku z tym, że ustawodawca w ustawie o CIT nie zawarł definicji przychodu ze sprzedaży oraz nie określił kwot jakie wchodzą w należny podatek od towarów i usług zachodzi wątpliwość, w świetle powyższych danych Wnioskodawcy za 2018 r, czy Spółka w 2019 r. ma prawo korzystać ze statusu „małego podatnika”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy zamieszczone w ww. art. 4a ustawy o CIT określenie „przychód ze sprzedaży” dotyczy również np. uzyskanego odszkodowania, odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym, dotacji, dopłat lub refundacji kosztów?
 2. Czy do wyliczenia limitu, w kwocie należnego podatku VAT (określenie ustawodawcy w art. 4a ustawy o CIT „wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług”) należy ująć również:
  1. podatek należny z tytułu realizacji procedury odwrotnego obciążenia od nabyć, gdzie płatnikiem jest Wnioskodawca jako nabywca zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 5,8 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (kwota za 2018 r.: 119 021,30 zł);
  2. podatek należny VAT od sprzedaży dokonanej przez Wnioskodawcę w procedurze odwrotnego obciążenia, którego Płatnikiem jest nabywca towarów/usług (kwota za 2018 r.: 22 425,00 zł)?

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy w obu pytaniach należy udzielić odpowiedzi negatywnej.

Ad. 1

Wskazane w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT, sformułowanie „wartość przychodu ze sprzedaży” nie zostało zdefiniowane w ustawie o CIT. Przychodu ze sprzedaży nie należy utożsamiać z pojęciem przychodu podatkowego.

W związku z tym należy przy obliczaniu powyższego limitu uwzględnić wszelkie przychody ze sprzedaży, w tym także zwolnione od podatku dochodowego, z wyłączeniem przychodów osiąganych z innego tytułu niż sprzedaż, np. uzyskane odszkodowania, odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym, dotacje, dopłaty lub refundacje kosztów. Taka definicja „przychodu ze sprzedaży” odpowiada określeniu tego samego pojęcia zawartego w art. 2 pkt ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »