CIT: Inwestycje w obcych środkach trwałych

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje, co należy rozumieć przez inwestycje w obcych środkach trwałych, ale definiuje pojęcie inwestycji - to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Z kolei środki trwałe w budowie wg ustawy o rachunkowości to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Biorąc pod uwagę te definicje można stwierdzić, że inwestycje w obcych środkach trwałych to ogół działań (nakładów) podatnika odnoszących się do niestanowiącego jego własności środka trwałego, które zmierzają do jego ulepszenia, tzn. polegają na jego przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji.

Nakłady związane z czynnościami konserwacyjnymi lub mającymi charakter odtworzeniowy, przywracający środkom trwałym pierwotny poziom techniczny (remont) nie są inwestycjami w obcych środkach trwałych.

Przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych zalicza się do środków trwałych podlegających amortyzacji bez względu na przewidywany okres ich używania.

Data ujęcia w kosztach

Data ujęcia inwestycji w obcych środkach trwałych w kosztach uzyskania przychodów zależy od wysokości poniesionych nakładów i rodzaju składników, na które zostały one poniesione.

Nakłady o wartości mniejszej bądź równej 10.000 zł (3.500 zł do 31.12. 2017 r.) mogą być zaliczone do kosztów:

  • bezpośrednio w miesiącu oddania ich do używania albo

  • poprzez odpisy amortyzacyjne, dokonywane od wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym, przy zastosowaniu wybranej metody amortyzacji albo jednorazowym odpisem amortyzacyjnym w miesiącu oddania do używania albo w miesiącu następnym.

Nakłady o wartości przewyższającej 10.000 zł (3.500 zł do 31.12. 2017 r.) podlegają zaliczeniu do kosztów wyłącznie w poprzez odpisy amortyzacyjne. Podatnik ma możliwość wyboru jednej z niżej wymienionych metod amortyzacji:

  • metodę liniową wg stawek z Wykazu stawek amortyzacyjnych właściwych dla środków trwałych, w których dokonano inwestycji

  • metodę liniową wg stawek indywidualnych ustalonych przez podatnika, z zachowaniem minimalnych okresów:

- 10 lat dla inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach,

- 30 miesięcy dla inwestycji w obcych środkach transportu, w tym samochodach osobowych,

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »