Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

08.12.2017

CIT: Co można zakwalifikować jako działalność B+R

Prace rozwojowe to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów z blachy, w tym w szczególności dachówek blaszanych, blach trapezowych oraz paneli dachowych. Swoją działalność produkcyjną, Spółka od 2007 r. prowadzi w zakładzie w miejscowości G. Co więcej, od 2015 r. część działalności Spółki (w zakresie wytwarzania blach konstrukcyjnych) prowadzona jest w nowoczesnym zakładzie w miejscowości D.

W ramach wskazanej wyżej działalności, Spółka poza działalnością produkcyjną prowadzi także prace mające na celu polepszenie parametrów jakościowych produkowanych wyrobów oraz udoskonalenie technologiczne procesu produkcji. Działania te wpływają na jakość końcowych produktów zarówno w sposób pośredni jak i bezpośredni.

W szczególności, Spółka poddaje badaniom oraz testom laboratoryjnym dostarczane przez dostawców surowce. Skutkiem tego, po dokonanej weryfikacji, Spółka jest w stanie pozyskiwać ulepszone materiały. Zgodnie z przyjętymi warunkami współpracy, po przedstawieniu kontrahentom wyników przeprowadzonych badań, Wnioskodawca otrzymuje materiały spełniające wymagania Spółki, co jednocześnie przekłada się na jakość wyrobów dostarczanych odbiorcom końcowym.

Ponadto, Spółka prowadzi prace nakierowane na optymalizację procesu produkcji (tj. uzyskiwanie informacji odnośnie możliwych do implementacji udoskonaleń w zakresie wytwarzania produktów końcowych), które bezpośrednio wpływają na uzyskiwanie ulepszonych produktów.

Opisana działalność prowadzona jest w ramach rozpoczętej w 2017 r. inwestycji, polegającej na wybudowaniu laboratorium wewnętrznego (dalej: „Laboratorium”). W związku z działalnością Laboratorium, Spółka ponosi koszty związane z nabyciem środków trwałych, w szczególności specjalistycznych narzędzi służących do właściwego przeprowadzenia procesów badawczych, koszty wartości niematerialnych i prawnych, koszty nabycia materiałów i surowców oraz wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników Laboratorium oraz pracowników działu technicznego odpowiedzialnych za wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych.

Wyżej wymienione koszty związane są z prowadzonymi w Laboratorium procesami badawczymi, których celem jest polepszenie parametrów wytwarzanych produktów. Do wyżej wymienionych procesów można zaliczyć:

 • weryfikację cech fizycznych materiałów, takich jak grubość, powłoka oraz kolor, która ma na celu zapewnienie powtarzalności najistotniejszych cech produkowanych towarów, co przekłada się na stałą, wysoką jakość;
 • analizę sposobu łączenia dachówek, dzięki której możliwe jest zarówno poprawienie jakości sprzedawanych produktów jak i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych;
 • badanie wpływu przyspieszenia procesu produkcyjnego na jakość produktów, skutkujące zapewnieniem najwyższej jakości produktów przy jednoczesnym ograniczeniu czasu koniecznego do wyprodukowania towaru. Działanie to pozwala na optymalizację czasu trwania produkcji;
 • wdrażanie wyników badań zrealizowanych prac.

Weryfikacja cech prowadzona jest przy pomocy specjalistycznych narzędzi znajdujących się w Laboratorium, tj.:

 • komory solnej – służącej do badania odporności powłok na korozję;
 • dygestorium – w którym przeprowadzona jest analiza grubości powłok organicznych i metalicznych;
 • tłoku – służącego do przeprowadzania badań przyczepności powłoki oraz możliwości profilowania produktów;
 • kolorymetru i połyskomierza – które zapewniają możliwość zweryfikowania jednolitości struktury produkowanych towarów oraz barwy powłok organicznych;
 • innych urządzeń zapewniających wysoką jakość prowadzonych procesów badawczych, takich jak elektroniczne testery tłoczności, automatyczne testery zarysowań, noże do adhezji, testery udarności, czy testery wytrzymałości na zginanie.

Dodatkowo, Spółka zleca podmiotom zewnętrznym przeprowadzenie ekspertyz oraz przygotowanie specjalistycznych opinii. Zlecane ekspertyzy i opinie dotyczą nośności produkowanych przez Spółkę trapezów i polegają na weryfikacji tablic nośności oraz przeprowadzaniu badań z wykorzystaniem metody doświadczalnej. Dzięki ekspertyzom i opiniom, Spółka jest w stanie oferować większą nośność produkowanych trapezów niż wynikająca z norm przewidzianych w regulacjach Unii Europejskiej przy zastosowaniu tych samych materiałów, co pozwala na ograniczenie materiału wsadowego stosowanego w produkcji trapezów.

Pytanie i stanowisko podatnika

Czy opisana w stanie faktycznym działalność Wnioskodawcy spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT”)?

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 30 października 2017 r. – data wpływu do organu 2 listopada 2017 r.), opisana w stanie faktycznym działalność Spółki spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję, w ocenie Wnioskodawcy, uznanie określonej działalności za badawczo-rozwojową uwarunkowane jest spełnieniem przez nią łącznie następujących kryteriów:

 • Działalność stanowi badania naukowe lub prace rozwojowe.

 • Działalność stanowi działalność twórczą.

 • Działalność podejmowana jest w sposób systematyczny.

 • Celem działalności jest zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Działalność Laboratoriu...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »