Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

06.10.2015

Ciągłość prowadzenia działalności a brak obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego

Pytanie podatnika: 9 kwietnia br. Wnioskodawca wyrejestrował swoją działalność gospodarczą prowadzoną jako osoba fizyczna. Zrobił to jednak pomyłkowo, ponieważ chciał tylko zawiesić działalność na pewien okres. Wnioskodawca zorientował się, że popełnił błąd, więc w dniu następnym zarejestrował ponownie swoją działalność w niezmienionej formie prawnej, rodzaj działalności taki sam. Czy Wnioskodawca musi złożyć deklarację VAT-7 z uwzględnieniem remanentu likwidacyjnego, skoro te materiały zostały wykorzystane przy kontynuacji tego samego rodzaju działalności opodatkowanej podatkiem VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2015 r. (data wpływu 03 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej i braku obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej i braku obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 09 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Gminy w P. Wnioskodawca wyrejestrował swoją działalność gospodarczą prowadzoną jako osoba fizyczna pod nazwą XYZ PKD 4120.Z. Zainteresowany zrobił to pomyłkowo, ponieważ chciał tylko zawiesić działalność na pewien okres. Wnioskodawca zorientował się, że popełnił błąd, więc w dniu następnym, tj. 10 kwietnia 2015 r. zarejestrował ponownie swoją działalność w niezmienionej formie prawnej (jako osoba fizyczna), rodzaj działalności taki sam PKD 4120.Z (nie mógł już cofnąć wyrejestrowania - tak poinformował Zainteresowanego pracownik Urzędu Gminy).

Urząd Skarbowy poinformował Wnioskodawcę, że musi złożyć wyrejestrowanie VAT-Z i ponownie zarejestrować się VAT-R. Zainteresowany uczynił to 22 kwietnia 2015 r.

Za miesiąc kwiecień Wnioskodawca złożył jedną deklarację VAT-7 oraz napisał pismo do Urzędu Skarbowego informujące, że stan materiałów na dzień likwidacji firmy, oraz na dzień rozpoczęcia jest taki sam i będą one wykorzystane w tej działalności uznając, że nie zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu i jest to kontynuacja działalności gospodarczej.

Urząd Skarbowy poinformował Zainteresowanego, że musi złożyć remanent likwidacyjny na dzień 09 kwietnia 2015 r. i korektę deklaracji VAT-7 z uwzględnieniem remanentu likwidacyjnego. Wnioskodawca złożył te dokumenty, ale nie zgadza się z takim stanowiskiem Urzędu Skarbowego. Materiały te zostały wykorzystane w opodatkowanej podatkiem VAT obecnej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca musi złożyć deklarację VAT-7 z uwzględnieniem remanentu likwidacyjnego, skoro te materiały zostały wykorzystane przy kontynuacji tego samego rodzaju działalności opodatkowanej podatkiem VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy jest to kontynuacja działalności gospodarczej. Zainteresowany nie zaprzestał wykonywać czynności podlegających opodatkowaniu i ponieważ materiały sprzed likwidacji zostały wykorzystane w kontynuowanej, opodatkowanej podatkiem VAT działalności gospodarczej, powinien złożyć deklarację VAT-7 bez uwzględnienia remanentu, a jedynie powiadomić o tym fakcie Urząd Skarbowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

W myśl art. 96 ust. 4 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Stosowanie do art. 96 ust. 6 ustawy, jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT.

W przypadku gdy zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu nie zostało zgłoszone zgodnie z ust. 6 i 7, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT (art. 96 ust. 8 ustawy).

Ponadto, w myśl art. 99 ust. 1 ustawy, poda...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »