Chcąc odliczyć VAT, trzeba starannie sprawdzać kontrahentów

Interpelacja nr 32801 do ministra finansów w sprawie sytuacji podatników i odliczania VAT-u

Dotarły do mnie niepokojące informacje od przedsiębiorców i rolników odliczających VAT, o niekorzystnym orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego (Wyrok NSA z 8.04.2015R sygn. akt I FSK 2136/13) dotyczącego kupujących (podatników), którzy chcąc odliczyć VAT muszą dochować należytej staranności kupieckiej tzn. sprawdzić kontrahenta pod względem wiarygodności. Jak się okazuje nieświadomy kupujący otrzymując fakturę od dostawcy powinien upewnić się, że jest on rzetelny, inaczej ta nieświadomość może „dużo kosztować”. Wielu przedsiębiorców i rolników nie jest w stanie kontrolować wszystkich swoich kontrahentów.

Przypadek opisany ww. orzeczeniu dotyczył spółki prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie upraw rolnych połączonych z chowem i hodowlą zwierząt, która zaopatrywała się w olej napędowy jak się później okazało w spółce niebędącej podatnikiem podatku akcyzowego (spółka sprzedawała olej opałowy). Wg NSA podatnik nie dochował należytej staranności zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE (sygn. akt C-80/11 C-142/11) tj. „VAT z nierzetelnych faktur może odliczyć tylko ten podatnik, który podjął wszystkie działania, jakich można od niego w sposób uzasadniony oczekiwać, by upewnić się, że transakcje, w których uczestniczy, nie wiążą się z przestępstwem.”

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na powyższe pytania:

  1. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Finansów ww. sprawie?
  2. Czy za to, że w Polsce działają grupy przestępcze ma odpowiadać podatnik (w sensie finansowym)? Przecież działają odpowiednie służby, które powinny kontrolować powstające spółki, czy działają legalnie?
  3. Jak resort chce ustrzec przed takimi sytuacjami podatników? Czy są jakieś zamierzenia w tym kierunku?

Krzysztof Borkowski

Odpowiedź na interpelację nr 32801 w sprawie sytuacji podatników i odliczania VAT-u

W związku z interpelacją nr 32801 z dnia 28 maja 2015 r. pana posła Krzysztofa Borkowskiego w sprawie sytuacji podatników i odliczania podatku od towarów i usług uprzejmie informuję.

Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług stanowi integralną część systemu VAT i co do zasady nie podlega ograniczeniu. Jednakże prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT przez podatników tego podatku uzależnione jest od faktycznego zrealizowania transakcji, posiadania faktury spełniającej określone wymogi i wykorzystania nabytych towarów (usług) na potrzeby opodatkowanych transakcji.

Brak jest natomiast podstaw do skorzystania przez podatnika podatku od towarów i usług z prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT, jeżeli z obiektywnych okoliczności sprawy wynika, że podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć, że uczestniczy w transakcji, w której wystawca faktury dopuścił się przestępstwa lub nadużycia.

W postanowieniu z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie polskiej C-33/13 Marcin Jagiełło Trybunał podkreślając konieczność przestrzegania zasady neutralności VAT poprzez prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego VAT, podniósł jednocześnie, że zwalczan...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »