Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.10.2015

Budowle podziemne w podatku od nieruchomości

Interpelacja nr 34165 do prezesa Rady Ministrów w sprawie braku jasnej i precyzyjnie określonej definicji "podziemnych budowli", a tym samym problemów związanych z ich opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości - w myśl przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zmianie niektórych innych ustaw

Szanowna Pani Premier,

Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązująca od dnia 01 stycznia 2003 r., dokonana ustawą z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 200, poz. 1683) rozszerzyła pojęcie budowli o urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym, co pozwala na przyjęcie tezy, iż w wyrobisku górniczym usytuowane są budowle i związane z nimi urządzenia budowlane, będące swego rodzaju systemem techniczno produkcyjnym, umożliwiającym wydobywanie kopalin. Usunęła ona wątpliwości co do opodatkowania podatkiem od nieruchomości podziemnych wyrobisk górniczych, przesądzając jednocześnie o ich opodatkowaniu

Stanowisko to podzielał Prokurator Generalny w piśmie z 30 października 2007 r. Jego zdaniem art.1a ust. 1 pkt 2 w związku z art.2 ust.1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest zgodny z art.64 ust.1 i 3 w związku z art.2, art.31 ust.3, art.84 i art.217 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art.20 i art.22 w związku z art.2, art.31 ust.3, art.84 i art.217 Konstytucji.

Uzasadniając przedstawione stanowisko, Prokurator Generalny podniósł, że na mocy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 200, poz.1683) do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych został dodany art.1 a, który zwiera tzw. słowniczek ustawowy. Znalazło się w nim w szczególności wyjaśnienie terminów „budynek” oraz „budowla”, ustawodawca posłużył się odesłaniem do rozumienia tych pojęć w przepisach prawa budowlanego. W ocenie Prokuratora Generalnego przepisy są jasne, precyzyjne i poprawne, a na ich podstawie możliwe jest określenie przedmiotu opodatkowania.

Od 2011 roku prowadzone były także w Ministerstwie Finansów prace nad nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w której w jasny i precyzyjny sposób miały być określone budowle podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Po konsultacjach z jednostkami samorządu terytorialnego stworzono załącznik do w/w ustawy zawierający wykazy budowli w oparciu o Klasyfikację Środków Trwałych. Prace nad nowelizacją były bardzo daleko zaawansowane. W końcu kwietnia 2014 roku zostały nagle wstrzymane i nieprzeprowadzone do końca.

Aktualnie istotą sporu w rozpatrywanej sprawie jest ustalenie, które z budowli znajdujących się pod powierzchnią ziemi podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Przedsiębiorstwa górnicze stoją na stanowisku, że wszystko co znajduje się pod ziemią służy wyrobisku i nie powinno być opodatkowane. Zaś zdaniem organów podatkowych budowle znajdujące się pod ziemią służą wydobywaniu kopaliny ze złoża oraz zabezpieczają pracę ludzi i maszyn tam pracujących i dlatego podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Dodatkowym problemem jest ustalenie, co w ogóle znajduje się pod ziemią, jako, że przykładowo Kompania Węglowa S.A. do tej pory nie prowadziła rejestrów poszczególnych budowli tylko ewidencję środków trwałych z grupy 200KŚT, które w nomenklaturze górniczej noszą nazwę wyrobisk górniczych. Obecnie Kompania Węglowa S.A. jest w trakcie prac mających na celu ustalenie wszystkich obiektów składających się na wyrobisko górnicze oraz określenie ich wartości. Toczą się postępowania podatkowe za lata 2004-2009.

Pani Premier, jak z powyższego wynika sprawa jest niezwykle skomplikowana i różnie mogą się potoczyć losy opodatkowania budowli podziemnych. Dopóki nie zostanie doprecyzowane prawo podatkowe o losach podatku od nieruchomości od budowli podziemnych decydować będą sądy, których wyroki nie są jednoznaczne. Dlatego - mają na uwadze powagę sytuacji i swoistego „status quo”, które nie po...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »