Budowle i budynki w majątku przedsiębiorcy osoby prawnej (cz. 3)

W pierwszej części niniejszego cyklu zostało omówione zagadnienie kwalifikowania budynków ibudowli domajątku prywatnego, natomiast wdrugiej części przedstawiono kwestię kwalifikowania ww.przedmiotów domajątku przedsiębiorcy osoby prywatnej. Wostatniej części zostanie zaprezentowany sposób opodatkowania budynków ibudowli wsytuacji, kiedy znajdują się one wmajątku przedsiębiorcy osoby prawnej.

Zgodnie z art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnikami podatku od nieruchomości są m.in. osoby prawne będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego albo gdy posiadanie nie wynika z żadnego tytułu prawnego.

W zasadzie przy opodatkowaniu majątku przedsiębiorcy osoby prawnej nie powinno być większych kontrowersji. Osoby prawne to w polskim systemie prawa jednostki organizacyjne (np. spółki kapitałowe, banki, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe), które są tworzone w określonych celach i którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną oraz uznają je za samodzielny podmiot prawa cywilnego, mający zdolność do występowania w obrocie prawnym jako podmiot praw i obowiązków. Osoba prawna na przykładzie spółki kapitałowej w założeniu powoływana jest w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Stąd majątek takiej osoby prawnej wchodzi w skład przedsiębiorstwa i tym samym podlega opodatkowaniu jako związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności

Jak stanowi art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przez grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej rozumie się grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem:

  • budynków mieszkalnych,
  • gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami po...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »