Błędnie zaprogramowana stawka VAT w kasie fiskalnej

Pytanie: Wnioskodawca prowadzi sklep internetowy i korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT. W wyniku pomyłki serwisanta cała sprzedaż zwolniona z VAT opodatkowana była 23% stawką. W czerwcu br. pracownik US poinformował Wnioskodawcę, że kasa jest błędnie ustawiona i nie powinna wykazywać podatku VAT za towary. W tym samym dniu zgłosił się do serwisu który ustawiał na początku kasę, aby ją przefiskalizowano prawidłowo. W jaki sposób należy dokonać sprostowania zaistniałej pomyłki? Czy Wnioskodawca musi rozliczyć omyłkowo naliczony podatek?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 czerwca 2019 r. (data wpływu 25 czerwca 2019 r.) uzupełnionym pismem z 27 sierpnia 2019 r. (data wpływu 28 sierpnia 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku zapłaty błędnie zarejestrowanych na kasie rejestrującej kwot podatku należnego przez podatnika korzystającego ze zwolnienia podmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 czerwca 2019 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku zapłaty błędnie zarejestrowanych na kasie rejestrującej kwot podatku należnego przez podatnika korzystającego ze zwolnienia podmiotowego. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 27 sierpnia 2019 r. (data wpływu 28 sierpnia 2019 r.), będącego odpowiedzią na wezwanie Organu z 13 sierpnia 2019 r.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 28 sierpnia 2019 r., przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Prośba o indywidualną interpretację dotyczącą błędnie zaprogramowanej stawki VAT w kasie fiskalnej.

Działalność gospodarczą jednoosobową Wnioskodawca założył w kwietniu 2017 r. i jest to działalność w której korzysta z podmiotowego zwolnienia VAT na podstawie art. 113 ust.1 zgodnie z sugestią pracownika U.S.

Wnioskodawca od samego początku działalności gospodarczej w sposób rzetelny oraz sumienny prowadził ewidencję sprzedaży towarów i księgę przychodów rozchodów.

W dniu 28 sierpnia 2017 r została zafiskalizowana oraz zaprogramowana kasa fiskalna w serwisie M. Podczas ww. usługi wykonywanej przez firmę M. Wnioskodawca poinformował pracownika, który programował kasę fiskalną, że prowadzi księgę przychodów-rozchodów oraz że korzysta z podmiotowego zwolnienia VAT.

W dniu 4 czerwca 2019 Wnioskodawca wystosował pismo do Urzędu Skarbowego o przyznanie należnej ulgi za zakup kasy fiskalnej przedkładając wymagane dokumenty.

W tym samym dniu pracownik U.S. który analizował dokumenty Wnioskodawcy poinformował go, że kasa fiskalna jest błędnie ustawiona i nie powinna wykazywać podatku VAT za towary co dla Wnioskodawcy było zaskoczeniem, ponieważ zgłaszając się i informując pracownika serwisu kasy fiskalnej, że nie jestem podatnikiem z podatku VAT kasa powinna być zaprogramowana prawidłowo. W tym samym dniu tj. 4 czerwca 2019 Wnioskodawca zgłosił się do serwisu który ustawiał na początku kasę fiskalna aby ją przefiskalizowano prawidłowo informując, iż nastąpił błąd z ich winy z oznaczeniem PTU, pracownik był zaskoczony oraz zmieszany zaistniałą sytuacją nazywając ją niedopatrzeniem.

Przez okres używania kasy fiskalnej Wnioskodawcy na myśl nie przyszło aby kasa była źle zaprogramowana i Wnioskodawca nie zwracał uwagi na kody na paragonach. Zgodnie z instrukcją użytkownika ww. kasy firmy F. występuje błąd 52 błąd zapisu do pamięci fiskalnej i procedura postępowania zaleca wezwanie serwisu oraz błąd 53 nieprawidłowa stawka podatku gdzie procedura zaleca sprawdzenie zaprogramowania kasy (serwis) te błędy wymagają ingerencji firmy F. a nie Wnioskodawcy.

Wnioskodawca uważał jak się okazało błędnie, że wszystko jest w porządku.

Wnioskodawca pragnie nadmienić iż ww. sytuacja nie została przez niego w sposób celowy czy też umyślny spowodowana. Wnioskodawca zdaję sobie sprawę, iż od początku nie zwrócił uwagi na paragonie na oznaczenie PTU tylko na kwoty sprzedaży.

Wnioskodawca również informuję że błędnie naliczony VAT na kasie rejestrującej z przyczyn źle zaprogramowanego urządzenia w żaden sposób nie został przez niego odliczany, nie zostały też wystawiane faktury VAT.

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o indywidualną interpretację dotyczącą błędnie zaprogramowanej stawki VAT w jego kasie fiskalnej. W podobnej sprawie jak przypadek Wnioskodawcy zwrócono się z prośbą o interpretację do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie i wydano decyzję pod numerem IPPP2/4512-219/16-4/10 z dnia 9 czerwca 2016 r.

Wnioskodawca prosi o pozytywne rozpatrzenie jego sprawy ponieważ jak najszybciej chciałby naprawić błąd i zrobić korekty.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że Wnioskodawca prowadzi sklep internetowy i korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT. W czerwcu 2016 r. rozpoczął ewidencję przy zastosowaniu kasy rejestrującej. W wyniku pomyłki serwisanta cała sprzedaż zwolniona z VAT opodatkowana była 23% stawką.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (przedstawione w piśmie z 28 sierpnia 2019 r.):

W jaki sposób należy dokonać sprostowania zaistniałej pomyłki? Czy muszę rozliczyć omyłkowo naliczony podatek?

Stanowisko Wnioskodawcy (przedstawione w piśmie z 28 sierpnia 2019 r.):

Sposób ewidencjonowania obrotów w kasie fiskalnej przez podatnika, u którego sprzedaż jest zwolniona z VAT określony jest w § 4 rozporządzenia w sprawie kas. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy o VAT, tj. wykonujący czynności wyłącznie zwolnione od podatku bądź też u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, ewidencjonują wartość sprzedaży jako sprzedaż zwolnioną. Oznacza to, iż w pamięci fiskalnej kasy sprzedaż świadczona przez podatnika zaprogramowana powinna być jako zwolniona z VAT.

Z kolei, zgodnie z zapisem art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT i § 6 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, podatnik ma obowiązek dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Wskazać należy, że kasa rejestrująca, a w szczególności jej pamięć fiskalna, została skonstruowana w sposób uniemożliwiający jakąkolwiek ingerencję podatnika (również podmiotów wykonujących serwis techniczny kas rejestrujących), co oznacza, że dane raz wprowadzone do kasy (transakcje zakończone wydrukowaniem paragonu) nie podlegają już modyfikacji. Korekta danej transakcji (treści paragonu fiskalnego) jest możliwa jedynie przed wydrukowaniem paragonu, czyli zapisaniem danych w pamięci fiskalnej.

Jednakże zakaz ingerencji w pamięć fiskalną nie oznacza zakazu korekty samej transakcji sprzedaży, gdyż to dokumentacja kasowa nie podlega korekcie, a nie sama sprzedaż.

Korekta sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej powinna być dokonywana za pomocą innych urządzeń księgowych. W § 3 ust. 4 i 5 rozporządzenia w sprawie kas sformalizowano zasady prowadzenia ewidencji dokumentującej powstanie różnic między sprzedażą zapisaną w pamięci kasy fiskalnej, a sprzedażą rzeczywistą.

Z przedstawionego pytania wynika, że w wyniku błędnego zaprogramowania kasy, sprzedaż dokonywana przez podatnika zwolnionego z VAT rejestrowana była w kasie fiskalnej ze stawką 23%.

Przepis § 3 ust. 5 ww. rozporządzenia określa, w jaki sposób należy dokonać korekty ewidencji w sytuacji wystąpienia oczywistej pomyłki. Zgodnie z nim, podatnik dokonuje niezwłocznej korekty pomyłki poprzez ujęcie w odrębnej ewidencji:

  • błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego),
  • krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.

Przy czym, w takim przypadku, podatnik zobowiązany jest do ponownego zaewidencjonowania sprzedaży, ale już w prawidłowej wysokości (§ 3 ust. 6 rozporządzenia).

Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych uznają, że „oczywista pomyłka” to pomyłka, która jest łatwa do zauważenia, a jej „oczywistość”, rozumiana jako niedokładność, nasuwa się każdemu bez potrzeby dodatkowych ustaleń, dokumentów czy analizowania przepisów. Tak przykładowo uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 9 czerwca 2016 r., nr IPPP2/4512-219/16-4/JO, w której czytamy m.in.: „(...) § 3 ust. 5 rozporządzenia określa, w jaki sposób należy dokonać korekty ewidencji w sytuacji wystąpienia oczywistej pomyłki. Przez oczywistą pomyłkę należy rozumieć taką pomyłkę, która ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »