Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Działalność gospodarcza

21.12.2017

Biura wirtualne pod specjalnym nadzorem

Organy podatkowe, mając świadomość coraz większego zainteresowania na rynku rejestracją pod „wirtualnym adresem” na bieżąco identyfikują i weryfikują nowe „adresy wirtualne” a następnie monitorują firmy tam rejestrowane. Zidentyfikowany fakt rejestracji podatnika pod tzw. „adresem wirtualnym” jest jednym ze znaczników podwyższonego ryzyka rejestracyjnego i okolicznością do uwzględnienia w dalszym monitoringu trwania działalności - poinformowało MF w odpowiedzi na interpelację poselską.

 

Interpelacja nr 14118 do ministra finansów w sprawie zmniejszenia liczby przestępstw podatkowych

NIK mimo stwierdzonych nieprawidłowości, pozytywnie ocenia działania monitorujące, nadzorcze, organizacyjne i legislacyjne Ministra Finansów w zakresie poszanowania interesów podatników i zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa przy wykonywaniu egzekucji administracyjnej. NIK zwraca jednak uwagę, że zaległości podatkowe rosną nadal, i to szybciej niż dochody z podatków. Szczególnie niepokoić może fakt, że coraz częściej są to zaległości, których wyegzekwować się nie da. Na uwagę zasługuje fakt, że należności wynikające z wydanych decyzji od podmiotów uczestniczących w oszustwach podatkowych są trudne do wyegzekwowania, szczególnie od zobowiązanych, którzy jako miejsce prowadzenia działalności wskazują tzw. wirtualne biura, a także podmiotów, które nie ujawniły w Krajowym Rejestrze Sądowym aktualnej siedziby lub zgłosiły nieprawdziwe dane. NIK już wcześniej wskazywała na konieczność skutecznych działań organów podatkowych i skarbowych, by zmniejszyć liczbę popełnianych przestępstw i w efekcie wartość zaległości podatkowych.

W związku z powyższym NIK apeluje o dalsze działania, w tym spowodowanie zmian w obowiązującym prawie, w celu zmniejszenia liczby popełnianych przestępstw podatkowych, co skutkowałoby istotnym zmniejszeniem wartości zaległości podatkowych, a w szczególności: stworzenie regulacji, która wyeliminowałaby wykorzystywanie do celów unikania opodatkowania korzystanie z usług tzw. biur wirtualnych (firm użyczających adres pod rejestrację działalności i odbiór korespondencji) przez nieuczciwe podmioty gospodarcze, w zgodności z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi:

Jakie działania zostaną podjęte przez Ministerstwo w celu zmniejszenia liczby popełnianych przestępstw podatkowych?

Czy zostaną wprowadzone zapisy, które wyeliminowałyby usługi tzw. biur wirtualnych prowadzone przez nieuczciwe podmioty gospodarcze?

Odpowiadając na Interpelację nr 14118 z dnia 19 lipca 2017 r. złożoną przez Panią Annę Elżbietę Sobecką Posła na Sejm RP w sprawie zmniejszenia liczby przestępstw podatkowych, poniżej przekazuję odpowiedzi na pytania w wyżej wymienionej interpelacji.

1. Jakie działania zostaną podjęte przez Ministerstwo w celu zmniejszenia liczby popełnianych przestępstw podatkowych?

Uszczelnianie systemu podatkowego oraz zapobieganie popełnianiu przestępstw podatkowych, to jeden z głównych celów prowadzonej obecnie jak i w dalszej perspektywie polityki podatkowej, wpływającej na bezpieczeństwo finansowe państwa. W związku z tym, w zakresie dalszych planowanych przez Ministerstwo Finansów działań w tym obszarze, należy wskazać na niektóre projekty ustaw (lub prace nad projektami), których przepisy powinny przyczynić się do skuteczniejszego zapobiegania popełnianiu przestępstw podatkowych.

Do najważniejszych działań legislacyjnych w tym zakresie należą:

 • Projekt ustawy o Centralnej Bazie Rachunków.

Zgodnie z jego treścią w Centralnej Bazie Rachunków (CBR) będą gromadzone podstawowe informacje nie tylko o rachunkach bankowych i płatniczych, lecz również o rachunkach papierów wartościowych, ubezpieczaniach na życie powiązanych z funduszem kapitałowym, skrytkach sejfowych, inwestowaniu w fundusze inwestycyjne, umożliwiające identyfikowanie miejsc przechowywania wartości majątkowych. CBR nie będzie służyć gromadzeniu informacji o dokonywanych transakcjach finansowych, wysokości środków zgromadzonych na rachunkach. Dostęp do informacji gromadzonych w CBR będą miały organy działające w ramach Ministerstwa Finansów, sądy, prokuratura i inne organy ścigania. W obecnym stanie prawnym, nie ma jednolitego rozwiązania umożliwiającego szybki i łatwy dostęp do pełnych i wiarygodnych informacji o miejscu przechowywania środków pieniężnych i innych aktywów, mogących mieć związek z przestępstwem lub podlegających egzekucji sądowej lub administracyjnej. W związku z powyższym, instytucje finansowe i inne podmioty posiadające informacje na temat miejsc lokalizowania aktywów, zmuszone są do odpowiadania na wielokrotne pytania różnych organów administracji publicznej zadawane w celu pozyskania pełnej informacji. Dla obu stron są to działania czasochłonne i kosztowne, a także niegwarantujące kompleksowości pozyskiwanych w ten sposób informacji.

 • Projekt nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Projektowana ustawa zakłada m.in.: wprowadzenie nowych kategorii instytucji obowiązanych, zmianę obowiązków instytucji obowiązanych, w tym w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego (dotyczących m.in. identyfikacji i weryfikacji klientów oraz ich beneficjentów rzeczywistych), wprowadzenie przepisów dotyczących utworzenia i funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w którym będą gromadzone informacje o osobach fizycznych sprawujących kontrole nad spółkami osobowymi i kapitałowymi, poprawienie zasad dotyczących gromadzenia przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji (w szczególności o transakcjach lub wartościach majątkowych mogących mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu).

 • Analiza i identyfikacja zagrożeń związanych z wykorzystywaniem działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do działań przestępczych w zakresie wyłudzeń skarbowych w podatku VAT, spowodowała potrzebę podjęcia prac nad rozwiązaniem legislacyjnym, którego celem jest ograniczenie wykorzystywania przez przestępców uczestniczących w wyłudzeniach podatku VAT niedoskonałości w przepływie informacji w ramach systemu bankowego.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych zawiera zmiany polegające także na dodaniu nowych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, który będzie dokonywał analizy ryzyka w swoim systemie teleinformatycznym.

 • Obecnie trwają też prace zmierzające do wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

Głównym założeniem tego mechanizmu jest podzielenie płatności za dostarczone towary lub wyświadczone usługi na kwotę netto, która wpłacana jest przez nabywcę na konto dostawcy lub usługodawcy, oraz kwotę podatku, która trafia bezpośrednio na odrębne konto VAT. Z tego konta podatnik będzie mógł płacić VAT naliczony wynikający z faktur, które otrzyma od swoich dostawców oraz opłacać swoje zobowiązanie podatkowe z tytułu VAT do urzędu skarbowego. Założenia tego systemu zostały przedstawione w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który jest obecnie przedmiotem dalszych prac legislacyjnych, po konferencji uzgodnieniowej.

 • Prowadzone są również prace legislacyjne mające na celu modernizację systemu kas rejestrujących.

Przyjęte rozwiązania, przewidują zm...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »