Bilety międzynarodowe. Pośrednictwo w sprzedaży a VAT

Pytanie podatnika: Jaką stawkę podatku zastosować na świadczone usługi pośrednictwa?

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), Minister Finansów, wobec stwierdzenia nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 10 lipca 2009 r. nr ITPP2/443-367a/09/AP wydanej, w imieniu Ministra Finansów, przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy dla pana … na wniosek z dnia 5 maja 2009 r. (data wpływu 7 maja 2009 r.), uzupełniony wnioskiem z dnia 24 czerwca 2009 r. (data wpływu 29 czerwca 2009 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług pośrednictwa w sprzedaży biletów lotniczych i promowych na przewóz osób na trasach pomiędzy Polską, a krajami Unii Europejskiej oraz Polską, a krajami trzecimi, zmienia ww. interpretację z urzędu stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w ww. wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 maja 2009 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy wpłynął wniosek pana …, z dnia 5 maja 2009 r. (uzupełniony wnioskiem z dnia 24 czerwca 2009 r. (data wpływu 29 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług pośrednictwa w sprzedaży biletów lotniczych i promowych na przewóz osób na trasach pomiędzy Polską, a krajami Unii Europejskiej oraz Polską, a krajami trzecimi.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi Biuro Podróży. W ramach tej działalności świadczy usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów lotniczych i promowych na przewóz osób na trasach:

  1. terytorium kraju - terytorium innego kraju Unii Europejskiej i odwrotnie,
  2. terytorium kraju - terytorium kraju trzeciego i odwrotnie.

Wnioskodawca wskazał (w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej), iż posiada dokumenty, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaką stawkę podatku zastosować na świadczone usługi pośrednictwa?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży biletów lotniczych i promowych dotyczących przewozu osób na ww. trasach, stawka podatku VAT wynosi 0%, stosownie do postanowień art. 83 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W dniu 10 lipca 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając, na podstawie przepisu § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), w imieniu Ministra Finansów – wydał interpretację indywidualną, nr ITPP2/443-367a/09/AP, w której uznał, iż w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w wydanej interpretacji indywidualnej przywołał przepisy: art. 2 pkt 1, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 27 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i ust. 2, art. 83 ust. 1 pkt 23, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.). Dyrektor ww. Izby Skarbowej w Bydgoszczy w wydanej interpretacji indywidualnej przywołał również § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 112, poz. 1336). Treść przywołanych przepisów Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy odniósł do stanu faktycznego, pytania i stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji.

Analizując treść wniosku, przytoczone powyżej przepisy Dyrektor ww. Izby Skarbowej odnosząc się do stanowiska Wnioskodawcy wskazał, że usługi pośrednictwa, które dotyczą usług transportu międzynarodowego, traktowane są w przepisach ustawy tak, jak usługi transportu międzynarodowego. Dyrektor ww. Izby Skarbowej wskazał iż miejscem świadczenia usług transportu międzynarodowego środkami transportu morskiego lub lotniczego jest terytorium kraju. Dyrektor ww. Izby Skarbowej zauważył, że w przypadku usług transportu międzynarodowego pasażerskiego, stawka podatku co do zasady wynosi 7% jednakże ustawodawca przewidział, dla usług transportu międzynarodowego (zarówno towarowego jak i pasażerskiego), możliwość zastosowania 0% stawki, przy spełnieniu określonego warunku, tj. posiadania przez podatnika dokumentów stanowiących dowód świadczenia ww. usług, wymienionych w art. 83 ust. 5 pkt 4 ustawy.

Dyrektor ww. Izby Skarbowej stwierdził zatem, że jeśli Wnioskodawca jest w posiadaniu wymaganych dokumentów, którymi są międzynarodowe bilety lotnicze i promowe wystawione przez przewoźnika na określoną trasę przewozu dla konkretnego pasażera, ma on prawo – w oparciu o art. 83 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy - do zastosowania 0% stawki podatku. W przypadku nieposiadania ww. dokumentów Wnioskodawca zobowiązany jest do opodatkowania świadczonych przez siebie usług 7% stawką podatku.

Reasumując, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wskazał, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »