Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

22.03.2013

Bilet lotniczy jako koszt podatkowy firmy

Z uzasadnienia: Wydatki na przeloty wiceprezesa nie będącego pracownikiem i nie pozostającym w żadnym stosunku cywilnoprawnym ze spółką nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepisy wyraźnie wyłączają z kosztów wydatki związane z dokonaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców (akcjonariuszy), którzy nie są pracownikami spółki.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jerzy Rypina, Sędzia NSA Jacek Brolik (sprawozdawca), Sędzia NSA Anna Dumas, Protokolant Piotr Stępień, po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2013 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej T. sp. z o.o. z siedzibą w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 18 lutego 2011 r. sygn. akt I SA/Kr 2053/10 w sprawie ze skargi T. sp. z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 30 września 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2007 r.:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od T. sp. z o.o. z siedzibą w K. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w K. kwotę 600 (słownie: sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w K. decyzją 25 czerwca 2010 r. określił podatnikowi T. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. (Spółka), wysokość dochodu w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy 2007 w kwocie 4.536,51 zł. Organ podatkowy wskazał, iż w stosunku do spółki została przeprowadzona kontrola podatkowa w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz obliczania podatku dochodowego od osób prawnych (jak również podatku od towarów i usług) za okres od stycznia 2006 r. do grudnia 2008 r. zakończona doręczeniem protokołu kontroli, co do którego zostały wniesione zastrzeżenia. Postanowieniem Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w K. z 14 września 2009 r. w stosunku do spółki zostało wszczęte z urzędu postępowanie podatkowe w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych z okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2008 r.

Organ podatkowy ustalił następujący stan faktyczny i prawny sprawy:

Spółka w zeznaniu CIT-8 za 2007 r. zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów wydatki obywatela Turcji A. Y. na zakup biletu lotniczego oraz opłaty lotniskowe w łącznej kwocie 6.191,95 zł. Wyjaśniono, że A. Y. jest Wiceprezesem Zarządu Spółki a jego przeloty związane były z czynnościami jakie podejmował w celu uzyskania pozwolenia na wykonywanie pracy w Polsce. W datach w których były dokonywane wydatki nie był pracownikiem Spółki ani nie wykonywał na jej rzecz usług na podstawie umowy zlecenia. Organ podatkowy wskazał, że wydatki na przeloty Wiceprezesa nie będącego pracownikiem i nie pozostającym w żadnym stosunku cywilnoprawnym ze spółką nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust.1 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, ze zm. dalej u.p.d.o.p.). Spółka zaliczyła również do kosztów uzyskania przychodów w 2007 r. kwotę 476,64 zł tytułem usługi noclegowej wystawionej przez firmę „Z.” [...] K., oraz zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów całą kwotę netto poniesionego czynszu inicjalnego z tytułu umowy leasingu operacyjnego w wysokości 50.827,87 zł. Jednocześnie w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2007 r. odliczyła od podatku należnego całą kwotę podatku naliczonego od czynszu inicjalnego tj. 11.182,13 zł. gdy zgodnie z art. 86 ust. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz. U Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej - u.p.t.u.) mogła odliczyć jedynie 6.000,00 zł.

W odwołaniu od powyższej decyzji spółka zarzuciła jej naruszenie art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.p., art. 187 § 1, art. 191 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej Ordynacja podatkowa).

W wyniku rozpatrzenia odwołania, Dyrektor Izby Skarbowej w K. decyzją z 30 września 2010 r. uchylił decyzję organu I instancji w całości i określił wysokość dochodu w podatku dochodowym od osób prawnych za 2007 r. w wysokości 4.059,87 zł. Organ wskazał, że zaskarżona decyzja nie określała należnego podatku lecz osiągnięty dochód, który nie daje podstaw prawnych do przekształcenia obowiązku podatkowego w zobowiązanie podatkowe.

Odnośnie A. Y. wskazano, że jest udziałowcem spółki zatem na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.p. wydatki związane z dokonaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców niebędących pracownikami nie uważa się za koszt uzyskania przychodu. Organ II instancji zakwestionował również wydatki za usługę noc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »