Badania lekarskie i szkolenia BHP osoby na umowie cywilnoprawnej

Zgodnie z obowiązującą w polskim prawie cywilnym zasadą swobody umów strony posiadają swobodę wyboru rodzaju umowy oraz kształtowania jej treści również w odniesieniu do bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z powyższym kwestie dotyczące profilaktycznych badań lekarskich oraz szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym pokrywania ich kosztów, powinny być regulowane indywidualnie w umowie zawartej pomiędzy podmiotami (np. umowie cywilnoprawnej) - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 1737 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zakresu stosowania przepisów dotyczących profilaktycznych badań lekarskich oraz szkoleń bhp przez podmioty niebędące pracodawcami oraz osoby świadczące pracę najemną na innej podstawie niż umowa o pracę

Szanowna Pani Minister!

Kodeks pracy zawiera szczegółowe regulacje określające przede wszystkim prawa i obowiązki pracodawców, jak i pracowników. Niektóre tylko postanowienia Kodeksu pracy dotyczą także innych podmiotów niebędących pracodawcami, jak i pracobiorców niebędących pracownikami. W piśmiennictwie spotyka się rozbieżności co do zakresu stosowania przez podmioty inne niż pracodawcy poszczególnych przepisów bhp ujętych w dziale dziesiątym Kodeksu pracy oraz ponoszenia kosztów z tym związanych. Na przykład, tematykę profilaktycznych badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy, a później pracowników określają szczegółowo postanowienia art. 229 Kodeksu pracy. Natomiast tematykę szkoleń bhp osób przyjmowanych do pracy, a później pracowników określają szczegółowo postanowienia art. 2373 Kodeksu pracy. Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom świadczącym pracę na innej podstawie niż umowa o pracę rozciąga na pracodawców oraz przedsiębiorców niebędących pracodawcami art. 304 Kodeksu pracy. Jednocześnie art. 3041 Kodeksu pracy, w "zakresie określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę", obowiązki pracowników określone w art. 211 Kodeksu pracy rozciąga także na osoby świadczące pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę Panią Minister o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Czy i ewentualnie na jakich zasadach osoba przyjmowana do pracy i następnie świadcząca pracę najemną w oparciu o umowę cywilnoprawną podlega, co do zasady, profilaktycznym badaniom lekarskim o jakich mowa w art. 229 Kodeksu pracy?
 2. Czy i ewentualnie, na jakich zasadach osoba przyjmowana do pracy i następnie świadcząca pracę w oparciu o umowę cywilnoprawną podlega, co do zasady, szkoleniom w dziedzinie bhp o jakich mowa w art. 2373 § 2 Kodeksu pracy?
 3. Kto powinien ponosić koszty ww. badań lekarskich oraz szkoleń bhp?
 4. Czy niezapewnienie przez podmiot niebędący pracodawcą profilaktycznych badań lekarskich, czy też szkoleń bhp pracobiorcom innym niż pracownicy stanowi wykroczenie, o jakim mowa w art. 283 § 1 Kodeksu pracy?
 5. Czy przedsiębiorca niebędący pracodawcą lub osoba działająca w jego imieniu (w przypadku podmiotów niebędących osobą fizyczną) podlega, co do zasady, szkoleniu bhp, o jakim mowa w art. 2373 § 21 Kodeksu pracy?

Poseł Filip Kaczyński

28 stycznia 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 1737 w sprawie zakresu stosowania przepisów dotyczących profilaktycznych badań lekarskic...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »