Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

29.12.2014

Aport przedsiębiorstwa do spółki a VAT

Pytanie podatnika: Czy w przypadku wniesienia przez niego aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa: będzie ciążył na nim obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2014 r. (data wpływu 4 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - Doradztwo Marketingowe. W najbliższym czasie w drodze darowizny otrzyma od syna znak towarowy, na który nadane jest prawo ochronne przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Dokonana zostanie wycena znaku przez niezależnego rzeczoznawcę, aby z wiarygodnego dokumentu wynikała wartość znaku. Wcześniej znak nie był amortyzowany, gdyż nie był wykorzystywany w działalności gospodarczej syna, został on przez niego wytworzony a nie nabyty i nie mógłby podlegać amortyzacji. Wnioskodawca zamierza po otrzymaniu darowizny przekazać znak do prowadzonej działalności gospodarczej i wykorzystywać do osiągania przychodów tj. udzielać licencji na używanie znaku. Przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest między innym: „Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem praw chronionych prawem autorskim” PKD 77.40. Z. W związku z powyższym Wnioskodawca ma zamiar wprowadzić znak do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i dokonywać jego amortyzacji. W przyszłości Wnioskodawca rozważa również, wniesienie aportem do spółki z o.o. prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa w zamian nabywając udziały o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej wnoszonego aportu. Kapitał zakładowy spółki ulegnie stosownemu podwyższeniu.

Przedsiębiorstwo, które będzie wnoszone do spółki będzie zorganizowanym zespołem składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Spełniać ono będzie warunki do uznania go za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kc, w skład przedsiębiorstwa będą wchodziły w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo,
 2. własność ruchomości, w tym urządzeń, materiałów
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. znak towarowy, na który zostało nadane prawo ochronne inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa, baza klientów,
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w tym podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz inne ewidencje.
 10. ogół praw i obowiązków wynikających z zawartych umów z pracownikami i kontrahentami.

Następnie nastąpi likwidacja prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, gdyż całe przedsiębiorstwo Wnioskodawcy zostanie wniesione aportem do spółki z o.o.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 2)

Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa: będzie ciążył na Wnioskodawcy obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:(Stanowisko do pytania oznaczonego we wniosku jako Nr 2)

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu VAT nie podlega „transakcja zbycia przedsiębiorstwa”. Zdaniem Wnioskodawcy termin „transakcja zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawa towarów”, w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, tj. sprzedaż, zamiana, darowizna, a także przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aportu). W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy planowaną tran...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »