Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Amortyzacja - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

18.09.2019

Amortyzacja znaków towarowych

Pojęcie znaków towarowych jest zdefiniowane w ustawie z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (dalej: p.w.p.). I tak, zgodnie z art. 120 tej ustawy, znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk. Jednocześnie, ilekroć w ustawie jest mowa o znakach towarowych – rozumie się przez to także znaki usługowe. W konsekwencji przepisy dotyczące znaków towarowych odnoszą się także do znaków usługowych, czyli oznaczeń, które nadają się do odróżnienia usług jednego przedsiębiorstwa od usług innego przedsiębiorstwa.

Rejestracja znaku towarowego

Zgodnie z art. 121 p.w.p. na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne. Oznacza to, że podmiot, który uzyskał takie prawo ochronne na znak towarowy, ma prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Warto też wiedzieć, że:

 1. udzielone prawa ochronne na znaki towarowe podlegają wpisowi do rejestru znaków towarowych,
 2. udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego na znak towarowy,
 3. uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany, poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery „R” wpisanej w okrąg,
 4. prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu.

Zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe

To, czy znak towarowy zostanie zarejestrowany w Urzędzie Patentowym, czy też nie, wywołuje określone skutki nie tylko w sferze prawa własności przemysłowej, ale także – co również jest warte podkreślenia – zwykle w sferze prawa autorskiego. W myśl art. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Dalej w przepisach tej ustawy czytamy, że przedmiotem prawa autorskiego są między innymi utwory wyrażone znakami graficznymi czy utwory plastyczne. W rezultacie znak towarowy – jeśli tylko spełnia warunki do uznania go za utwór w rozumieniu prawa autorskiego – może być chroniony także w oparciu o postanowienia tej ustawy. Nie jest tu wymagana żadna rejestracja.

Znak towarowy zarejestrowany lub niezarejestrowany – skutki podatkowe

Stosownie do art. 22b ust. 1 pkt 4–6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) amortyzacji podlegają nabyte od innego podmiotu, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 • autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 • licencje,
 • prawa określone w ustawie – Prawo własności przemysłowej,

o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licency...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »