Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Pytanie podatnika: Jakie są możliwości amortyzowania wartości niematerialnych i prawnych wniesionych w formie aportu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 kwietnia 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 7 kwietnia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki komandytowej pozarolniczej działalności gospodarczej odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wymienionych we wniosku praw własności intelektualnej, na które udzielone zostało prawo ochronne na podstawie przepisów krajowych i międzynarodowych, wniesionych do tej spółki w formie aportu,
 • sposobu ustalenia wartości początkowej ww. praw

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki komandytowej pozarolniczej działalności gospodarczej odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wymienionych we wniosku praw własności intelektualnej, na które udzielone zostało prawo ochronne na podstawie przepisów krajowych i międzynarodowych, wniesionych do tej spółki w formie aportu oraz sposobu ustalenia wartości początkowej ww. praw.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:
Wnioskodawca zamierza darować swojej małżonce następujące prawa własności intelektualnej związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą:

 1. prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny udzielone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej;
 2. prawo ochronne na znak towarowy słowny udzielone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. (dalej: „Krajowe WNiP”) oraz
 3. prawo z rejestracji wzoru wspólnotowego (logo), udzielone na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych;
 4. prawo z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego słowno-graficznego, udzielone na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego; (dalej: „Unijne WNiP”).

Na dzień złożenia wniosku prawo z rejestracji wzoru wspólnotowego wymienione powyżej w pkt c zostało już uzyskane. Podjęte zostały również działania mające na celu uzyskanie innych praw wymienionych w pkt a, b i d. Wnioskodawca wyjaśnia, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje szereg rozwiązań technologicznych, które są lub będą objęte unijnymi regulacjami z zakresu prawa własności przemysłowej i które również mogą być przedmiotem darowizny. Tego rodzaju rozwiązania mogą być przedmiotem:

 • patentów europejskich wydawanych na podstawie przepisów Konwencji o patencie europejskim z dnia 5 października 1973 r., walidowanej w państwach Unii Europejskiej, w tym m.in. w Polsce,
 • praw ochronnych na wzory przemysłowe udzielanych na podstawie odpowiednich przepisów krajowych (Wnioskodawca ma zamiar uzyskać ochronę między innymi w Austrii, Bułgarii, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Niemczech, Polsce, Portugalii, Słowacji, na Węgrzech i we Włoszech),
 • praw z rejestracji wzorów wspólnotowych udzielanych na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych, itp. (na potrzeby niniejszego wniosku Wnioskodawca uznaje je również za „Unijne WNiP”, a „Krajowe WNiP” oraz „Unijne WNiP” zwane są dalej łącznie „Prawami").

W umowie darowizny Praw zostanie określona ich wartość (zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn, jako wartość rynkowa), która zostanie przyjęta na podstawie wyceny dokonanej przez profesjonalistę w tym zakresie (rzeczoznawcę). Darowizna Praw zostanie dokonana z majątku odrębnego Wnioskodawcy do majątku odrębnego jego żony.

Żona Wnioskodawcy zamierza rozpocząć prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej z wykorzystaniem darowanego majątku (Praw), dopełniając wszystkich niezbędnych wymogów formalnych. W szczególności zamierza wprowadzić otrzymane Prawa do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych i rozpocząć ich amortyzację

Może się okazać, że w przyszłości małżonka Wnioskodawcy wniesie otrzymane Prawa do spółki komandytowej (dalej: „Spółka”) tytułem aportu. Wspólnikiem w tej Spółce jest Wnioskodawca. Na chwilę obecną żona Wnioskodawcy nie jest wspólnikiem Spółki. Po wniesieniu aportu żona Wnioskodawcy przystąpiłaby do Spółki i została, podobnie jak Wnioskodawca, komplementariuszem w Spółce. Wartość aportu zostałaby określona w umowie spółki - na podstawie wyceny rzeczoznawcy. Wnioskodawca wyjaśnia, że wspólnikami Spółki na dzień składania niniejszego wniosku są wyłącznie Wnioskodawca, jako komandytariusz i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (jako komplementariusz). Po przystąpieniu żony Wnioskodawcy do Spółki zmianie uległyby prawa do udziału w zysku Spółki. W zamian za wniesiony aport żona Wnioskodawcy otrzymałaby udział w zysku Spółki, zaś udział posiadany dotychczas przez Wnioskodawcę lub komplementariusza byłby odpowiednio pomniejszony.

Spółka będzie prowadziła działalność gospodarczą przy wykorzystaniu wniesionych do niej Praw. Prawa zostaną wprowadzone do jej ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.

Wnioskodawca wskazał ponadto, że:

 • Prawa nie podlegały amortyzacji u niego jako darczyńcy, ale przed wniesieniem aportu do Spółki Prawa będą amortyzowane przez żonę Wnioskodawcy;
 • przedmiotem darowizny będą tylko te Prawa, na które została już udzielona ochrona w zgodzie z właściwymi przepisami (zarejestrowane);
 • małżonka Wnioskodawcy planuje wnieść Prawa do Spółki jedną czynnością (jednym aportem), niemniej nie może wykluczyć, że jednak wniesie je etapami (w ramach kliku aportów);
 • Prawa będą wykorzystywane w działalności gospodarczej przez Spółkę długoterminowo (dłużej niż rok).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. C...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »