Amortyzacja użyczonych środków trwałych

Spółka wydzierżawia będące jej własnością urządzenia. W wyjątkowych sytuacjach zmuszona jest do użyczania urządzeń i/lub dodatkowego wyposażenia kontrahentom, bez pobierania z tego tytułu wynagrodzenia. Czy w takim przypadku spółka może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów kwoty odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych udostępnianych biorącym w użyczenie?

 

Zdaniem spółki, może ona zaliczać do kosztów uzyskania przychodów kwoty odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej: środków trwałych w postaci urządzeń i dodatkowego wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych w postaci oprogramowania - udostępnianych Biorącym w użyczenie.

Uzasadnienie stanowiska spółki:

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c ustawy o CIT, nie uznaje się za koszt uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oddanych do nieodpłatnego używania - za miesiące, w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania.

W ocenie spółki, przez nieodpłatne oddanie do używania należy rozumieć sytuację, w której udostępnienie przez podatnika własnego środka trwałego / wartości niematerialnej i prawnej nie jest bezpośrednio ani pośrednio związane z uzyskaniem jakiejkolwiek formy ekwiwalentu stanowiącego przysporzenie w majątku podatnika. Innymi słowy, nieodpłatne używanie ma miejsce wyłącznie w przypadku, gdy podmiot udostępniający nie czerpie z tego faktu żadnych ekonomicznych korzyści, czyli użyczenie (udostępnienie) odbywa się kosztem jego majątku.

Taka sytuacja nie występuje jednak w przypadku spółki. Jak bowiem zostało wskazane we wniosku o interpretację, forma prawna użyczenia urządzeń, wyposażenia dodatkowego i oprogramowania może jedynie na pozór sugerować nieodpłatny charakter współpracy pomiędzy spółką a biorącymi w użyczenie. W rzeczywistości jednak, we wszystkich przypadkach użyczenie urządzeń, wyposażenia dodatkowego i oprogramowania służy osiągnięciu przychodu ze sprzedaży / dzierżawy produktów oferowanych przez spółkę, jak również utrzymaniu konkurencyjnej pozycji rynkowej spółki.

W szczególności, biorący w użyczenie mogą wykorzystywać urządzenia wyłącznie przy zastosowaniu produktów oferowanych przez spółkę (odczynników diagnostycznych i materiałów zużywalnych). Takie zobowiązanie obrazuje charakter wzajemny świadczeń spółki i biorących w użyczenie. Pomimo że spółka nie pobiera dodatkowej opłaty (wynagrodzenia) za udostępnienie urządzeń, wyposażenia dodatkowego oraz oprogramowania, to jednak uzyskuje ona przychód z tytułu sprzedaży odczynników diagnostycznych i materiałów zużywalnych. Nie można zatem uznać, że udostępnienie ma charakter nieodpłatny, gdyż w zamian za możliwość korzystania z urządzeń, dodatkowego wyposażenia oraz oprogramowania, biorący w użyczenie nabywają ww. produkty spółki. Brak jest bowiem możliwości zastąpienia odczynników diagnostycznych i materiałów zużywalnych oferowanych przez spółkę odczynnikami/materiałami produkowanymi przez inne firmy (tzw. zamiennikami).

Po...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »