Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

23.07.2013

Amortyzacja środków trwałych nabytych w spadku

Pytanie podatnika: W wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności dokonanej w formie aktu notarialnego Wnioskodawczyni stała się wyłącznym właścicielem nieruchomości oraz majątku przedsiębiorstwa prowadzonego przez Jej zmarłego męża. Wnioskodawczyni postanowiła kontynuować działalność gospodarczą męża o takim samym profilu i z taką samą nazwą. W jakiej wysokości należy ustalić wartość początkową środków trwałych przyjętych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez Wnioskodawczynię? Czy możliwe jest kontynuowanie odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 21 marca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie:

 • sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych nabytych w drodze spadku oraz działu spadku i zniesienia współwłasności, a także sposobu ich amortyzacji - jest nieprawidłowe,
 • możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej odpisów amortyzacyjnych od ww. środków trwałych w części dotyczącej udziałów w prawie ich własności nabytych w drodze:
  • spadku - jest prawidłowe,
  • działu spadku i zniesienia współwłasności - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych nabytych w drodze spadku oraz działu spadku i zniesienia współwłasności, a także sposobu ich amortyzacji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 21 stycznia 2013 r. zmarł mąż Wnioskodawczyni, który prowadził jednoosobowo działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, w zakresie branży piekarskiej (piekarnia). Zdarzenia gospodarcze związane z tą działalnością ewidencjonowane były w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, a uzyskiwane dochody opodatkowane były na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Małżonkowie pozostający w ustawowej wspólności majątkowej składali wspólnie roczne zeznania podatkowe PIT-36. Wszystkie składniki majątkowe wykorzystywane w działalności gospodarczej męża Wnioskodawczyni, stanowiły ich wspólną własność. Do dnia 23 stycznia 2013 r. Wnioskodawczyni nie pozostawała w stosunku pracy, ani nie prowadziła własnej działalności gospodarczej.

W dniu 29 stycznia 2013 r. sporządzony został przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia, na podstawie którego spadek po zmarłym mężu nabyła Wnioskodawczyni oraz trzy pełnoletnie córki po 1/4. W wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności dokonanej w formie aktu notarialnego Wnioskodawczyni stała się wyłącznym właścicielem nieruchomości oraz majątku przedsiębiorstwa prowadzonego przez Jej zmarłego męża. W skład spadku weszło m.in. przedsiębiorstwo prowadzone przez męża Wnioskodawczyni. Z uwagi na fakt, że piekarnia stanowiła główne źródło dochodów małżonków, jest firmą rodzinną z długoletnią tradycją, a obecnie prowadzona jest w nowo wybudowanych obiektach, Wnioskodawczyni postanowiła kontynuować działalność gospodarczą męża i z dniem 23 stycznia 2013 r. rozpoczęła działalność gospodarczą na własny rachunek, w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, przejmując pracowników zatrudnionych dotychczas u męża, jak i majątek rzeczowy piekarni. Wnioskodawczyni kontynuuje działalność męża o takim samym profilu i z taką samą nazwą. Na dzień śmierci męża Wnioskodawczyni sporządzony został spis z natury materiałów oraz środków trwałych. Wnioskodawczyni w związku z rozpoczętą przez Nią działalnością gospodarczą ujęła w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, jako pierwszą pozycję wartość materiałów wg spisu z natury (w uwagach wpisano: wartość remanentowa ze spisu z natury, nie stanowi kosztu uzyskania przychodu). Z tym samym dniem została zaprowadzona ewidencja środków trwałych i rozpoczęła amortyzację na takich samych zasadach na jakich były amortyzowane te środki w dotychczasowej firmie męża, zachowując te same wartości początkowe, dotychczasowe odpisy i stawki amortyzacyjne.

Amortyzacja dotyczy budynku piekarni, który nie został jeszcze zamortyzowany oraz trzech urządzeń produkcyjnych, dla których ostatnim miesiącem amortyzacji był luty 2013 r. (jedyna i ostatnia rata) po którym nastąpi 100% umorzenie tych urządzeń. Pozostałe środki trwałe będące przedmiotem przejęcia zostały już przed dniem 21 stycznia 2013 r. zamortyzowane w 100%, wobec czego ujęte zostały w ewidencji środków trwałych, jako umorzone w 100% i nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w firmie Wnioskodawczyni.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. W jakiej wysokości należy ustalić wartość początkową środków trwałych przyjętych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez Wnioskodawczynię?
 2. Czy możliwe jest kontynuowanie odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowych?

Zdaniem Wnioskodawczyni, dla celów amortyzacji środków trwałych winna ustalić ich wartość początkową w wysokości przyjętej wcześniej przez męża. Kontynuować stosowaną przez niego metodę amortyzacji oraz uwzględnić dokonane już przez męża odpisy amortyzacyjne, aż do pełnego zamortyzowania środków trwałych. Odpisy amortyzacyjne dokonywane przez Wnioskodawczynię od tych środków trwałych (budynku piekarni oraz trzech urządzeń produkcyjnych) są kosztem uzyskania przychodów w prowadzonej przez Nią działalności gospodarczej, dopiero od momentu rozpoczęcia dokonywania tych odpisów (od lutego 2013 r.) do pełnego zamortyzowania środków trwałych. Zdaniem Wnioskodawczyni, zastosowanie do przedstawionego stanu faktycznego będzie miał przepis art. 22h ust. 3 w związku z art. 22g ust. 12 i art. 22g ust. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie przepis art. 22g ust. 15 zważywszy na fakt, że przedsiębiorstwo męża jeszcze za jego życia w 1/2 stanowiło własność Wnioskodawczyni.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Jak stanowi art. 22 ust. 8 wyżej powołanej ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

Zgodnie z treścią art. 22a ust. 1 ww. ustawy, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. in...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »