Amortyzacja środka trwałego wykorzystywanego sezonowo

Pytanie podatnika: Wnioskodawca w lipcu 2011 r. przekazał do użytkowania następujący środek trwały: transporter chłodzący kolby kukurydzy z wanną. Z uwagi na fakt, że maszyna ta użytkowana jest sezonowo a mianowicie przez dwa miesiące w roku: sierpień i wrzesień, przyjęto - stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy - amortyzację sezonową tzn. odpisów amortyzacyjnych dokonuje się wyłącznie w okresie wykorzystania środka trwałego. Czy Wnioskodawca prawidłowo wyliczył kwotę amortyzacji rocznej oraz kwotę amortyzacji miesięcznej w pierwszym roku użytkowania maszyny?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2012 r. (data wpływu 5 kwietnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad amortyzacji składnika majątkowego wykorzystywanego sezonowo - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 kwietnia 2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad amortyzacji składnika majątkowego wykorzystywanego sezonowo.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w dniu 30 lipca 2011 r. przekazał do użytkowania następujący środek trwały: transporter chłodzący kolby kukurydzy z wanną o wartości 72.093,92 zł. Z uwagi na fakt, że maszyna ta użytkowana jest sezonowo a mianowicie przez dwa miesiące w roku: sierpień i wrzesień, przyjęto - stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy - amortyzację sezonową tzn. odpisów amortyzacyjnych dokonuje się wyłącznie w okresie wykorzystania środka trwałego.

Dlatego też w 2011 r. (w pierwszym roku użytkowania) amortyzację wyżej wymienionego środka trwałego ustalono w następujący sposób:

- wartość początkowa środka trwałego x stawka rocznej amortyzacji (10%) = roczna kwota odpisów amortyzacyjnych
72.093,92 x 10% = 7.209,39

- roczna kwota odpisów amortyzacyjnych : 2 (ilość miesięcy użytkowania środka trwałego) = miesięczny odpis amortyzacyjny
7.209,39 : 2 = 3.604,70 - miesiąc sierpień 2011 r.

3.604,69 - miesiąc wrzesień 2011 r.

Tak wyliczoną amortyzację Wnioskodawca zaliczył do kosztów działalności w 2011 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowo wyliczono kwotę amortyzacji rocznej oraz kwotę amortyzacji miesięcznej w pierwszym roku użytkowania maszyny, biorąc pod uwagę fakt, że środek trwały został oddany do użytkowania w trakcie roku podatkowego tzn. 30 lipca 2011 r.?

Zdaniem Wnioskodawcy przedstawiony wyżej sposób wyliczenia amortyzacji jest prawidłowy, gdyż przy wyliczeniu amortyzacji w pierwszym roku użytkowania środka trwałego wykorzystywanego sezonowo nie ma znaczenia fakt, że ww. maszyna została oddana do użytkowania w trakcie roku podatkowego lecz faktyczny czas jej użytkowania. Stosownie bowiem do art. 16h ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odpisów amortyzacyjnych od używanych sezonowo środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w okresie ich wykorzystywania; w tym przypadku wysokość odpisu miesięcznego ustala się przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie albo przez 12 miesięcy w roku. Wysokość odpisu miesięcznego może zostać zatem ustalona na dwa sposoby:

- przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie (w miesiącach używania składniki majątku ulegają przyspieszonej amortyzacji, a suma odpisów w tych miesiącach jest w tym przypadku równa odpisowi rocznemu) lub
- przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez 12 miesięcy w roku (w tym przypadku następuje wydłużenie okresu amortyzacji).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu każdor...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »