Amortyzacja: Rozszerzenie zakresu licencji na program komputerowy

Pytanie podatnika: Czy rozszerzenie zakresu licencji na użytkowanie programu komputerowego na nowe moduły oraz zwiększenie dopuszczalnej liczby użytkowników programu komputerowego z 20 do maksymalnie 50 stanowi udzielenie nowej licencji, a w konsekwencji stanowi nabycie nowej wartości niematerialnej i prawnej, która podlega amortyzacji? Czy poza opłatą jednorazową z tytułu zwiększenia maksymalnej liczby użytkowników oraz udzielenia prawa do użytkowania nowych modułów programu komputerowego do wartości początkowej tej nowej licencji Wnioskodawca obowiązany jest wliczyć wszystkie koszty wdrożenia nowych modułów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2011 r. (data wpływu 30 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych rozszerzenia zakresu licencji na użytkowanie programu komputerowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych rozszerzenia zakresu licencji na użytkowanie programu komputerowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka Z. dalej nazywana jako „ZA” nabyła od podmiotu trzeciego licencję na użytkowanie systemu informatycznego typu „,ERP”, dalej nazywanego „programem komputerowym”. ZA ma prawo do udzielania dalszych licencji na użytkowanie tego programu komputerowego innym podmiotom z grupy.

Sp. z o.o. (dalej jako: „Spółka”) nabyła odpłatnie w roku 2005 od ZA licencję na użytkowanie programu komputerowego w zakresie modułu finansowo-księgowego (finanse i controlling). Licencja zezwalała na użytkowanie programu komputerowego maksymalnie przez 20 użytkowników. Wraz z nabyciem tej licencji zespół konsultantów zewnętrznych wdrożył w Spółce moduł księgowości finansowej oraz controllingu. Koszty nabycia licencji oraz koszty wdrożenia Spółka uwzględniła w wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej w postaci licencji do programu komputerowego i po przyjęciu do używania rozpoczęła jej amortyzację.

W 2010 roku Spółka zawarła z ZA umowę na wykonanie usług wdrożenia kolejnych modułów programu komputerowego: zarządzania gospodarką materiałową i zarządzania jakością dalej jako „nowe moduły”. Spółka nabyła także od ZA licencję na użytkowanie programu komputerowego w zakresie modułu finansowo - księgowego maksymalnie na kolejnych 30 stanowiskach oraz w zakresie modułów zarządzania gospodarką magazynową oraz zarządzania jakością maksymalnie na 50 stanowiskach.

Wynagrodzenie ZA istotnie przekracza kwotę 3 500 PLN i obejmuje:

- koszty wdrożenia nowych modułów, tj. koszty podróży służbowych i koszty wynagrodzeń pracowników ZA oraz konsultantów zewnętrznych poniesione m.in. na zaplanowanie wdrożenia, wdrożenie, przeprowadzenie migracji danych z innych systemów, integrację nowych modułów z programem komputerowym i innymi systemami, przeprowadzenie testów, nadanie uprawnień użytkownikom itp.;
- zryczałtowaną opłatę jednorazową za rozszerzenie na czas nieoznaczony licencji na użytkowanie programu komputerowego w zakresie modułu finansowo - księgowego maksymalnie do 50 użytkowników oraz za przyznanie w odniesieniu do tych samych maksymalnie 50 użytkowników prawa do użytkowania programu komputerowego w zakresie modułów gospodarki magazynowej oraz zarządzania jakością.

Prace związane z wdrożeniem nowych modułów dokonywane były w okresie od podpisania umowy do dnia 1 sierpnia 2011 r. Do czasu zakończenia prac Spółka nie korzystała efektywnie z nowych modułów programu komputerowego. Również faktyczna liczba użytkowników programu komputerowego zwiększyła się dopiero po implementowaniu nowych modułów programu komputerowego.

Program komputerowy obejmujący poszczególne nabyte przez Spółkę moduły, służy jej w prowadzonej działalności gospodarczej. Przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

-->

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »