Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.10.2014

Amortyzacja mieszkania otrzymanego w darowiźnie

Pytanie podatnika: Czy mieszkanie otrzymane na podstawie umowy darowizny można amortyzować, a wartość odpisów amortyzacyjnych zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Czy po wyodrębnieniu własności lokalu mieszkalnego (założeniu księgi) należy zakończyć amortyzację spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w ramach wartości niematerialnych i prawnych i wprowadzić ten lokal do ewidencji środków trwałych i amortyzować według stawki 10% na podstawie indywidualnie ustalonej amortyzacji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2014 r. (data wpływu 21 maja 2014 r.), uzupełnionym w dniach 29 sierpnia i 10 września 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniach 29 sierpnia i 10 września 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie m.in. dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W wyniku darowizny Wnioskodawczyni otrzyma spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Lokal ten zamierza wynajmować, a uzyskane przychody z tytułu czynszu opodatkować na zasadach ogólnych. W tym też przypadku Wnioskodawczyni będzie amortyzować lokal przy zastosowaniu stawki w wysokości 2,5% właściwej dla wartości niematerialnych i prawnych od wartości przedmiotu darowizny. Jednakże Wnioskodawczyni zamierza złożyć wniosek do spółdzielni o wyodrębnienie lokalu i założenie księgi wieczystej. Wskazać należy, że budynek, w którym znajduje się lokal został wybudowany w latach 80 - tych. Po założeniu księgi Wnioskodawczyni zamierza amortyzować lokal mieszkalny (odrębna własność) według stawki 10%, po uprzednim wprowadzeniu lokalu mieszkalnego do ewidencji środków trwałych.

Wobec powyższego zadano następujące pytania (oznaczone we wniosku nr 1a i 1b):

  1. Czy mieszkanie otrzymane na podstawie umowy darowizny można amortyzować, a wartość odpisów amortyzacyjnych zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
  2. Czy po wyodrębnieniu własności lokalu mieszkalnego (założeniu księgi) należy zakończyć amortyzację spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w ramach wartości niematerialnych i prawnych i wprowadzić ten lokal do ewidencji środków trwałych i amortyzować według stawki 10% na podstawie indywidualnie ustalonej amortyzacji?

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z przepisem art. 22a ust. 1 oraz art. 22b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki lub lokale będące odrębną własnością oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, o okresie używania dłuższym niż rok i oddane do używania na podstawie umowy najmu.

Na podstawie powyższych regulacji, w opinii Wnioskodawczyni, odpisów amortyzacyjnych będzie można dokonywać od lokalu mieszkalnego i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny w sytuacji spełnienia przesłanek wyszczególnionych w ww. przepisach uprawniających do dokonywania amortyzacji, tj. przedmiot amortyzacji będzie stanowił własność podatnika, jest zdatny do używania, okres używania dłuższy niż rok l został oddany do używania na podstawie umowy najmu.

W przypadku spełnienia przez Wnioskodawczynię powyższych przesłanek otrzymany przedmiot darowizny będzie podlegał amortyzacji.

W opinii Wnioskodawczyni, po wyodrębnieniu własności lokalu mieszkalnego należy wprowadzić przedmiotowy lokal do ewidencji środków trwałych, gdyż do momentu wyodrębnienia stanowił on wartość niematerialną i prawną jakim jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Według Wnioskodawczyni można zastosować indywidualną stawkę amortyzacji w wysokości 10% na podstawie przepisu art. 22j ust. 3 pkt 7 w związku z ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na fakt, że przed nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy.

Z uwagi na fakt wybudowania budynku, w którym będzie mieścił się lokal mieszkalny w latach 80-tych zachodzi okoliczność spełnienia przesłanki wykorzystywania co najmniej 5 lat przed dniem nabycia, a tym samym spełnienia warunku umożliwiającego zastosowanie stawki indywidualnej w wysokości 10%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy.

Kosztami uzyskania przychodów są także odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23 (art. 22 ust. 8 ww. ustawy).

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »