Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

16.04.2013

Amortyzacja mieszkania: Dokumentowanie wydatków remontowych paragonami

Ustawodawca nie nakłada na wynajmujących szczególnych wymogów w zakresie dokumentowania wydatków uznawanych za koszty uzyskania przychodów z najmu. W związku z tym za ich udokumentowanie należy przyjąć każdy dokument, z którego będzie wynikał fakt poniesienia i związek z uzyskanym przychodem. Dokumentami takimi mogą być zarówno faktury VAT jak i paragony fiskalne wraz z wyciągami bankowymi potwierdzającymi zapłatę.

Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 4 marca 2013 r., sygn. IBPBII/2/415-1566/12/MW.

We wniosku o interpretację podatnik wyjaśnił, że jest właścicielem mieszkań (odrębna własność), które przeznaczył na wynajem. Mieszkania powstały z podziału jednego mieszkania (użytkowanego nieprzerwanie od 1977 r.), które w części (udział 1/3) otrzymał w spadku w 1994 r., pozostałą cześć (udział 2/3) mieszkania nabył wraz z żoną na podstawie umowy kupna-sprzedaży w 2003 r. Następnie został przeprowadzony podział na dwa lokale i remont.

Wydatki na remont zostały częściowo udokumentowane fakturami VAT, częściowo natomiast paragonami fiskalnymi, przy czym wszystkie wydatki udokumentowane paragonami fiskalnymi zostały opłacone za pomocą karty kredytowej. Podatnik posiada wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie tychże transakcji.

Podatnik dodał, że mieszkania zostały wynajęte na zasadzie najmu prywatnego, tj. nie prowadzi on działalności gospodarczej. Przychód z najmu do tej pory opodatkowany był podatkiem zryczałtowanym w wysokości 8,5%. Podatnik zamierza jednak zmienić formę opodatkowania dochodów z najmu na zasady ogólne. W związku z tym, mieszkania zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych, a następnie będą amortyzowane, przy czym wartość początkowa mieszkań zostanie ustalona w następujący sposób: 1/3 wartości mieszkania z dnia nabycia spadku z 1994 r. - wartość określona dla celów podatku od spadków i darowizn, 2/3 wartości mieszkania - cena nabycia określona w umowie kupna-sprzedaży z 2003 r. oraz wartość poniesionych wydatków remontowych. Stawka amortyzacji zostanie ustalona jako indywidualna stawka amortyzacji na poziomie 10% zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatnik chciał wiedzieć, czy wydatki remontowe udokumentowane paragonami fiskalnymi mogą stanowić wydatki, które zwiększą wartość początkową wynajmowanych mieszkań oraz czy ich wartość początkowa została prawidłowo ustalona, a także czy może zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną.

Odpisy amortyzacyjne jako koszt uzyskania przychodu

Organ podatkowy wyjaśnił, że zgodnie z art. 22 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

W myśl art. 22a ust. 1 ww. ustawy, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
  3. inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

W świetle powyższego, środek trwały musi być kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania. Zatem wszystkie wydatki (z zastrzeżeniem art. 23 ww. ustawy) poniesione w celu przystosowania lokalu do wynajmu poniesione przed przekazaniem go do użytkowania są składnikami wartości początkowej i nie stanowią bezpośrednio kosztów uzyskania przychodów, lecz zwiększają wartość początkową tego środka trwałego stanowiącą podstawę naliczenia odpisów amortyzacyjnych.

Amortyzacji nie podlegają grunty i prawa wieczystego użytkowania grunt...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »