Amortyzacja hali magazynowej

Pytanie podatnika: Spółka, zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę wybudowała dwie hale - jedną magazynową oddaną do użytku w roku 2011, drugą produkcyjną w roku 2014. Obie hale zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od tych hal magazynowych rozpoczęto od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wprowadzono je do ewidencji środków trwałych i amortyzowano je metodą liniową. Według Klasyfikacji Środków Trwałych obie hale zostały zakwalifikowane do rodzaju 104 i amortyzowano stawką 2,5%. Czy przysługuje prawo do zastosowania w obu halach 10% stawki amortyzacyjnej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2015 r. (data wpływu 27 października 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 stycznia 2016 r. (data wpływu 26 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie amortyzacji środków trwałych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie amortyzacji środków trwałych.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 20 stycznia 2016 r. (data wpływu 26 stycznia 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Jest Pan podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z uzyskiwaniem przychodów z działalności gospodarczej z tytułu udziałów w spółce jawnej. Spółka, zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę wybudowała dwie hale - jedną magazynową oddaną do użytku w roku 2011, drugą produkcyjną w roku 2014. Pierwsza hala magazynowa zgodnie z projektem to budynek wolnostojący, parterowy, halowy z dachem dwuspadowym o nachyleniu 10% przeznaczony jako magazyn wysokiego składowania, brak stałej obsługi, przewidywany jest czasowy pobyt pracowników. Druga hala produkcyjna to zgodnie z projektem budynek halowy, parterowy, dwunawowy 2x24m, z dachem dwuspadowym nad każdą nawą o nachyleniu połaci 10%. W budynku zaprojektowano pomieszczenie WC o powierzchni 6,65 m2 wykonane z płyt gipsowo-kartonowych. Budynek przylega do murowanej hali produkcyjnej za pośrednictwem łącznika, z dachem jednospadowym poniżej okapu obu hal. Obie hale będące przedmiotem zapytania obudowane są płytami warstwowymi 100 mm z rdzeniem poliuretanowym (ściany i dach) mocowane do słupów stalowych oraz słupów pośrednich w układzie poziomym. Konstrukcja obu hal obejmuje komplet ram blachownicowych wraz z konstrukcjami nośnymi ścian szczytowych oraz niezbędne usztywnienia wiatrowe ze skrzyżowanych prętów, ramy nośne są wykonane z elementów o pełnych przekrojach. Ww. elementy zostały wykonane w fabryce jako gotowe do montażu i przywiezione na miejsce budowy. Konstrukcja nośna przykręcona jest do stóp betonowych za pomocą śrub nakręconych na wystające szpilki montażowe. Hale nie są trwale związane z gruntem i w przypadku potrzeby istnieje możliwość demontażu hali bez uszkodzeń oraz przewiezienie jej w inne miejsce w celu ponownego montażu.

Wskazuje Pan, że obie hale, o których mowa we wniosku zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Jedna w miesiącu grudniu 2011 r., a druga w czerwcu 2014 r. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od tych hal magazynowych rozpoczęto od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wprowadzono je do ewidencji środków trwałych i amortyzowano je metodą liniową. Według Klasyfikacji Środków Trwałych obie hale zostały zakwalifikowane do rodzaju 104 i amortyzowano je stawką 2,5%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanej sytuacji przysługuje prawo do zastosowania w obu halach 10% stawki amortyzacyjnej?

Zdaniem Wnioskodawcy, pomimo mocowania prefabrykowanych elementów stalowych do fundamentów, hale nie są związane z gruntem. W każdej chwili istnieje możliwość ich demontażu i zamontowania w innym miejscu. Do grupy 8 Klasyfikacji Środków Trwałych zaliczane są również wolno stojące, nie związane z gruntem kioski, baraki, domki kempingowe. W niniejszej sprawie zastosowanie mają przepisy art. 22k ust. 1, art. 22i ust. 1, art. 22a, art. 22g ust.1 pkt 2 oraz 22j ust.1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Biorąc powyższe pod uwagę, uważa Pan, że ma prawo zaliczyć halę magazynową i produkcyjną nietrwale związaną z gruntem do grupy 8 Klasyfikacji Środków Trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych w wysokości 10%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Z powyższego przepisu wynika, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty, a więc bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 powołanej ustawy. Jednakże, aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, podatnik musi wykazać jego związek z prowadzoną działalnością oraz to, że poniesienie tego wydatku miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, ewentualnie na zachowanie lub zabezpieczenie źródła tego przychodu.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w ww. ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych - wydatki na nabycie, wytworzenie i ulepszenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie są jednorazowo zaliczane do kosztów uz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »