Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

03.03.2015

Amortyzacja budynku wybudowanego na cudzym gruncie

Pytanie podatnika: Czy po zakończeniu inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku biurowo-magazynowego, którego budowę rozpoczęto, gdy właścicielem gruntu był jeszcze Wnioskodawca, w sytuacji gdy zakończenie inwestycji i oddanie ww. budynku nastąpi w momencie, gdy właścicielem gruntu będzie już podmiot trzeci (spółka komandytowa, do której wnioskodawca wniesie grunt w formie aportu), będzie mógł amortyzować ten budynek po wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, jako budynek wybudowany na cudzym gruncie, stosownie do art. 16a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 13 października 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 16 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości amortyzowania wskazanego we wniosku składnika majątku (budynku wybudowanego na cudzym gruncie) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości amortyzowania wskazanego we wniosku składnika majątku (budynku wybudowanego na cudzym gruncie).

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej jako „Spółka”) jest spółką kapitałową, polskim rezydentem podatkowym oraz czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego i detalicznego odzieżą, obuwiem, sprzętem i akcesoriami sportowymi oraz turystycznymi. Działalność handlowa, zwłaszcza w zakresie handlu detalicznego, prowadzona jest w oparciu o wynajmowane w całej Polsce lokale użytkowe, głównie w centrach i parkach handlowych. Również siedziba Spółki, jak i wykorzystywane przez nią magazyny są obecnie wynajmowane. Niemniej, Spółka jest również sama właścicielem nieruchomości gruntowych, które mogą być przeznaczone pod zabudowę o charakterze komercyjnym.

W pierwszej połowie 2014 r. na jednej z tych nieruchomości rozpoczęta została inwestycja budowlana (budowa obiektu o charakterze biurowo-magazynowym). Dodatkowo, Spółce została złożona oferta zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, w której obecnie mieście się jej siedziba), a którą Spółka chciałaby przyjąć (Spółka nieruchomość tę wynajmuje).

Jednak z uwagi na przejrzystość w zarządzaniu Spółką, a przede wszystkim z uwagi na chęć rozdzielenia działalności zasadniczej od działalności pobocznej, polegającej np. na zarządzaniu nieruchomościami, została podjęta decyzja o restrukturyzacji obecnego modelu prowadzenia działalności, tj. o założeniu spółki komandytowej, do której docelowo (w drodze aportu lub sprzedaży) wprowadzone zostałyby wszystkie nieruchomości Spółki, których ona jest lub mogłaby się stać w przyszłości właścicielem, ewentualnie użytkownikiem wieczystym. Przedmiotem działalności spółki komandytowej byłoby przede wszystkim zarządzanie nieruchomościami, których będzie ona właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, a które Wnioskodawca będzie wykorzystywał na podstawie umów najmu lub dzierżawy, w związku ze swoją działalnością gospodarczą.

Na samym początku komandytariuszami spółki komandytowej będą dwie osoby fizyczne, które są obecnie jedynymi wspólnikami Wnioskodawcy, a komplementariuszem tej spółki będzie nowo utworzona w tym celu spółka z o.o. Z kolei po zarejestrowaniu spółki komandytowej w rejestrze przedsiębiorców, w wykonaniu wyżej opisanego planu restrukturyzacji, do spółki komandytowej, jako trzeci komandytariusz, przystąpi Wnioskodawca. Tytułem wkładu (w drodze aportu) wniesie on do spółki komandytowej nieruchomość gruntową, na której rozpoczęta została inwestycja polegająca na budowie budynku biurowo-magazynowego. Przedmiotem aportu byłby jednakże sam grunt, z wyłączeniem rozpoczętej inwestycji, którą w dalszym ciągu kontynuowałaby Spółka. Na dzień wniesienia tego aportu inwestycja nie byłaby jeszcze skończona. Z kolei po wniesieniu gruntu do spółki komandytowej, Wnioskodawca zawarłby z tą spółką umowę dzierżawy gruntu, z możliwością m.in. jego wykorzystania na przeprowadzenie i dokończenie inwestycji budowlanej, a w dalszej kolejności wykorzystywania tego gruntu i wybudowanego na nim budynku biurowo-magazynowego do prowadzenia działalności gospodarczej.

Należy dodać, że wszystkie wydatki związane z ww. inwestycją budowlaną, łącznie z zagospodarowaniem terenu, ponosi i będzie ponosić, także po wniesieniu aportem nieruchomości do spółki komandytowej tytułem wkładu, wyłącznie Wnioskodawca.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy po zakończeniu inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku biurowo-magazynowego, którego budowę rozpoczęto, gdy właścicielem gruntu był jeszcze Wnioskodawca, w sytuacji gdy zakończenie inwestycji i oddanie ww. budynku nastąpi w momencie, gdy właścicielem gruntu będzie już podmiot trzeci (spółka komandytowa, do której wnioskodawca wniesie grunt w formie aportu), będzie mógł amortyzować ten budynek po wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, jako budynek wybudowany ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »