Alimenty dla dorosłych powyżej 700 zł bez PIT?

Dla całkowitego zwolnienia z opodatkowania alimentów na rzecz osób dorosłych trudno jest znaleźć systemowe uzasadnienie. Jednakże interpelacja stanowi ważny sygnał oczekiwań społecznych dotyczących kwoty wolnego od podatku świadczenia alimentacyjnego. Ponieważ kwota wynosząca 700 zł nie była zmieniana od początku obowiązywania zwolnienia resort podejmie prace analityczne nad zasadnością jej zmiany, mając na uwadze zwiększoną średnią kwotę zasądzanych obecnie alimentów na rzecz byłych małżonków - poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 13294 do ministra finansów w sprawie obowiązku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych alimentów zasądzonych na rzecz niektórych grup alimentowanych

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są alimenty na rzecz innych osób niż dzieci małoletnie, otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł. Alimenty powyżej tej kwoty, na rzecz innych osób niż dzieci, nie zostały zwolnione z opodatkowania i obecnie stanowią przychód podlegający opodatkowaniu na ogólnych zasadach, przy zastosowaniu skali podatkowej.

Taki stan prawny budzi wiele kontrowersji i poczucie niesprawiedliwości społecznej alimentowanych osób. Wysokość obowiązku alimentacyjnego zawsze ustalana jest przez sąd, biorąc pod uwagę sytuację materialną byłych małżonków oraz ich uzasadnione potrzeby. Sąd, ustalając wysokość alimentów, bierze pod uwagę ściśle comiesięczne wydatki ponoszone na utrzymanie osoby uprawnionej do alimentów. W orzecznictwie sądowym nie funkcjonuje praktyka powiększania zasądzonej kwoty o należny podatek. Opodatkowanie alimentów obniża wysokość świadczenia możliwą do wykorzystania przez podatnika. Alimentowane osoby uiszczają podatek w wysokości niemalże miesięcznej raty alimentacyjnej, kosztem swoich usprawiedliwionych potrzeb.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę Pana Ministra o informację:

Czy istnieje możliwość wprowadzenia regulacji prawnej znoszącej obowiązek opodatkowania alimentów otrzymywanych przez dorosłe osoby powyżej kwoty 700 zł?

Posłanka Teresa Glenc

23 października 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 13294 w sprawie obowiązku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych alimentów zasądzonych na rzecz niektórych grup alimentowanych

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację poselską nr 13294 pani poseł Teresy Glenc w sprawie obowiązku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych alimentów zasądzonych na rzecz niektórych grup podatników otrzymujących alimenty, uprzejmie informuję.

Podstawową regułą podatku dochodowego od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. Jak stanowi art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), dalej: „ustawa PIT”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkie dochody z wyjątkiem tych, które ustawodawca enumeratywnie wymienił w katalogu zwolnień przedmiotowych, lub od których został zaniechany pobór podatku w drodze rozporządzenia Ministra Finansów.

Co do zasady, wszystkie otrzymane przez osoby fizyczne pieniądze oraz wartość świadczeń rzeczowych i innych nieodpłatnych świadczeń stanowią przychody w rozumieniu przepisów ustawy PIT. Zatem przychodami są również otrzymane alimenty, które na gruncie ustawy PIT kwalifikuje się do źr&...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »