Akcyza przy sprzedaży samochodu w komisie

Podatnikiem podatku akcyzowego przy sprzedaży komisowej samochodu osobowego będzie komisant, który dokonując tej sprzedaży działa we własnym imieniu. Również w orzecznictwie sądowo-administracyjnym w omawianej kwestii funkcjonuje ugruntowane i jednolite stanowisko, wskazujące, że „podatnikiem podatku akcyzowego przy sprzedaży komisowej jest komisant. Komisant, chociaż działa na rachunek zleceniodawcy czyli komitenta, w obrocie zawsze występuje w imieniu własnym, a w konsekwencji tylko jego obciążają obowiązki wynikające z zawartej przez niego z osobą trzecią umowy sprzedaży.

Interpelacja nr 23012 do ministra finansów w sprawie naliczania podatku akcyzowego

Szanowna Pani Minister!

Licznych wątpliwości nastarcza opodatkowanie podatkiem akcyzowym. Stosownie do art. 100 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym przedmiotem opodatkowania jest pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego.

W powyższym kontekście niejednoznaczna pozostaje rola komisanta i kupującego, w przypadku gdy ten pierwszy stosownie do art. 765 Kodeksu cywilnego dokonuje sprzedaży pojazdu osobowego będącego własnością komitenta działając przy tym we własnym imieniu.

W powyższym przypadku pojawiają się rozbieżności interpretacyjne sprowadzające się do odpowiedzi na pytanie, który podmiot powinien być uznawany za podatnika w opisanym przypadku.

Jednocześnie w toku spotkań z wyborcami spotykam się z zarzutem dotyczącym funkcjonowania organów skarbowych w zakresie wydawania decyzji określających zobowiązania podatkowe w podatku akcyzowym (choć nie tylko). Stosownie do art. 70 §1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Częstokroć podatnicy otrzymują postanowienia o wszczęciu wobec nich postępowania podatkowego w ostatnim roku, w którym przeprowadzenie takiego postępowania jest możliwe, co w efekcie powoduje konieczność zapłaty w razie wydanie decyzji określającej zobowiązanie podatkowe nie tylko samej kwoty podatku, ale również odsetek za kilkuletni okres.

Mając na względzie powyższe pragnę skierować do Pani Minister następujące pytania:

1. Czy w ocenie Pani Minister w opisanym na wstępie przypadku za podatnika powinien być uznany przedsiębiorca, który sprzedaje samochód osobowy w wykonaniu umowy komisu (komisant), a jeśli nie, to jaka jest opinia Pani Minister w prezentowanej sprawie?

2. Czy Ministerstwo Finansów prowadzi statystyki w zakresie procentowego udziału w prowadzonych postępowaniach podatkowych tych postępowań, które wszczęte zostały w ostatnim roku poprzedzającym upływ okresu przedawnienia i czy planowane jest podjęcie działań, aby postępowania podatkowe były podejmowane w możliwie wczesnym terminie?

Z poważaniem

Bartosz Jóźwiak, 12-06-2018

Odpowiadając na interpelację nr 23012 z dnia 26 czerwca 2016 r., wniesioną przez posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bartosza Józwiaka, w sprawie „naliczania podatku akcyzowego”, uprzejmie informuję, co następuje.

W pierwszej kolejności odnosząc się do poruszonej w interpelacji kwestii opodatkowania akcyzą pierwszej sprzedaży na terytorium kraju samochodu osobowego dokonywanej przez komisanta na podstawie zawartej z komitentem umowy komisu wskazać należy na obowiązujące w tym obszarze regulacje prawne.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1114 – zwanej dalej „ustawą”) w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:

a) wyprodukowanego na terytorium kraju,

b) od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2 (importu albo nabycia wewnątrzwspólnotowego).

W świetle brzmienia art. 100 ust. 5 pkt 1 ustawy za sprzedaż samochodu osobowego uznaje się jego sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Sprzedaż komisowa określona została natomiast w art. 765 Kodeku cywilnego. Zgodnie z tym przepisem przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym.

Według definicji zawartej w art. 102 ust. 1 ustawy podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności, o których mowa w art. ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »