Akcyza. Przedawnienie zobowiązania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego

Pytanie podatnika: W marcu 2010 r. Wnioskodawca, będąc czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym jako podatnik unijny, nabył w Niemczech od unijnego podatnika VAT używany samochód osobowy. W wyniku przeprowadzanej przez wewnętrzne służby księgowe kontroli okazało się, iż Wnioskodawca błędnie dokonał rejestracji pojazdu w Niemczech, jak i nie uiścił w 2010 r. podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia używanego samochodu oraz nie uiścił wówczas podatku akcyzowego, pomimo sprowadzenia auta do Polski. Czy zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu sprowadzenia na teren Polski przedmiotowego samochodu uległo przedawnieniu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 i § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 26 lutego 2016 r. (data wpływu 14 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie przedawnienia zobowiązania podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 czerwca 4 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej Ordynacji podatkowej m.in. w zakresie przedawnienia zobowiązania podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą fizyczna prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. W marcu 2010 r. Wnioskodawca, będąc czynnym podatnikiem podatku VAT, zarejestrowanym jako podatnik unijny (posiadał nadany nr NIP z przedrostkiem PL), nabył w Niemczech od unijnego podatnika podatku VAT używany samochód osobowy (na dzień zakupu upłynęło powyżej 6 miesięcy od dnia zarejestrowania oraz pojazd posiadał przebieg większy niż 6.000 kilometrów).

Na skutek uzyskanych błędnych informacji od niemieckiego prawnika, Wnioskodawca uzyskał rejestrację pojazdu na swoje imię i nazwisko na terenie Niemiec, gdzie niemieckie władze dokonały wpisu Wnioskodawcy do niemieckiego dowodu rejestracyjnego oraz niemieckiej karty pojazdu. Samochód został przez Wnioskodawcę wwieziony do Polski w kwietniu 2010 r., od kwietnia 2010 r. pojazd ten był ubezpieczony w polskim towarzystwie ubezpieczeniowym i jest użytkowany do nadal przez Wnioskodawcę na terenie Polski.

W 2011 r. samochód został po przeróbkach uznany przez władze niemieckie za samochód specjalny - tj. pomoc drogową, i uzyskał zmianę wpisu w dowodzie rejestracyjnym (niemieckim).

W wyniku przeprowadzanej przez wewnętrzne służby księgowe w lutym 2016 r. kontroli okazało się, iż Wnioskodawca błędnie dokonał rejestracji pojazdu w Niemczech, jak i nie uiścił w 2010 r. podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia używanego samochodu oraz nie uiścił wówczas podatku akcyzowego, pomimo sprowadzenia auta do Polski. Nie zostały przez Wnioskodawcę złożone deklaracje podatkowe w związku ze sprowadzeniem samochodu. Wewnętrzna kontrola wykazała, iż samochód powinien być zarejestrowany na terytorium Polski, co Wnioskodawca obecnie chce uczynić.

W sprawie sprowadzonego samochodu nie toczyły się ani nie toczą jakiekolwiek postępowania administracyjne, podatkowe, ani żadne czynności jakichkolwiek organów państwowych (tj. zarówno polskich, jak i niemieckich) dotyczące jakichkolwiek podatków, jak i jakichkolwiek opłat związanych z opisanym wyżej samochodem.

Nie wystąpiły żadne przesłanki w zakresie zawieszenia bądź nie rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia przedmiotowego samochodu uległo przedawnieniu?
 2. Czy zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu sprowadzenia na teren Polski przedmiotowego samochodu uległo przedawnieniu?

Zdaniem Wnioskodawcy.

Opisane zobowiązania podatkowe w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym z tytułu sprowadzenia do Polski z Niemiec przedmiotowego samochodu uległy przedawnieniu.

Zgodnie z Art. 70. § 1. Ordynacji podatkowej:

„Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 łat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.”

Termin płatności zarówno podatku akcyzowego, jak i podatku VAT, przypadał na rok 2010, kiedy to auto zostało wwiezione do Polski, zatem, zdaniem Wnioskodawcy, termin przedawnienia przypadał na dzień 31 grudnia 2015 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem podatku VAT dokonał w kwietniu 2010 r. przywozu do Polski samochodu osobowego, który był zarejestrowany na terytorium Niemiec na imię i nazwisko Wnioskodawcy. Wnioskodawca z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu od unijnego podatnika VAT nie złożył deklaracji podatkowych w związku z tym nabyciem jak również nie dokonał zapłaty podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wnioskodawca wskazał, że w sprawie nie wystąpiły żadne przesłanki w zakresie zawieszenia bądź nierozpoczęcia biegu terminu przedawnienia.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.

Stosownie do art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:

- z zastrzeżeniem art. 10;

 1. nabywcą towarów jest:
  1. podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
  2. osoba prawna ni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »