Adres na fakturze przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną

Skoro przepisy nie precyzują jaki adres należy wskazać na fakturze w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność w innym miejscu niż miejsce zamieszkania, przyjąć należy, iż będzie to adres zgodny z dokonanym zgłoszeniem identyfikacyjnym, tj. w przypadku osób fizycznych powinien to być, co do zasady, adres zamieszkania. Jednakże w sytuacji, gdy osoba fizyczna nie prowadzi działalności w miejscu zamieszkania i posiada główne miejsce prowadzenia działalności, w fakturze powinien być podawany adres tego głównego miejsca prowadzenia działalności - wyjaśnił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2018 r. (data wpływu 8 marca 2018 r. ) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia prawidłowego adresu zamieszczanego na fakturach – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia prawidłowego adresu zamieszczanego na fakturach.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. jest Pani przedsiębiorcą. Wykonuje Pani usługi prawnicze objęte obowiązkową 23% stawką VAT. W związku z tym ma Pani obowiązek wystawiać faktury VAT.

Adres siedziby Pani firmy, to adres zamieszkania (….), adres faktycznego wykonywania przez Panią działalności, jak również adres korespondencyjny, to adres biura (…).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na fakturach VAT oraz innych dokumentach firmowych, w tym podatkowych (faktury nabycia i sprzedaży towarów i usług) może umieszczać Pani adres faktycznego wykonywania przez Panią działalności gospodarczej?

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę fakt, iż ustawa o VAT w art. 106e ust. 1 pkt 3 nie precyzuje, który adres przedsiębiorcy powinien znaleźć się na fakturze VAT, jak również fakt, iż rzeczywistym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej jest adres Pani biura (ul.…), prawidłowym rozwiązaniem jest umieszczenie zarówno adresu głównej siedziby działalności gospodarczej, jak również miejsca faktycznego wykonywania tej działalności, zarówno na fakturach nabycia, sprzedaży, jak i również innych dokumentach firmowych, w tym podatkowych. „Podpierając się interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPP2/443-717/13-2/MM wydaje się być oczywiste, iż interpretacja Pani i Pani stanowisko są słuszne.”

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl ust. 2 tegoż artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym po...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »