Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

20.10.2009

Faktury „szczególnego” rodzaju – wybrane zagadnienia

Obok „zwykłych” faktur, które wystawiane są w przypadku typowych transakcji sprzedaży (opodatkowanych na zasadach ogólnych), w polskim systemie podatkowym funkcjonują też faktury, które prawodawca uregulował w sposób szczególny.

Faktura VAT marża

Już od kilku lat (dokładniej od wejścia Polski do Unii Europejskiej) funkcjonują szczególne metody opodatkowania grupy transakcji, w przypadku których podstawą opodatkowania jest nie obrót czy wartość rynkowa świadczenia netto, a marża. W ten sposób podstawa opodatkowania definiowana jest przy świadczeniu usług turystycznych na warunkach wskazanych w art. 119 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., dalej: ustawa o VAT), przy wykonywaniu czynności polegających na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odprzedaży, o których mowa jest w art. 120 ustawy o VAT.

Z uwagi na specyfikę tego rodzaju czynności w fakturach, w których zostały one udokumentowane, nie może być wykazana kwota podatku. W § 5 ust. 8 rozporządzenia ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1337, dalej: rozporządzenie) wymienione zostały dane, które winny znaleźć się na fakturze VAT marża:

- imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,
- numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy,
- numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT marża”,
- dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku gdy data ta różni się od daty sprzedaży – również datę sprzedaży, w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury,
- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
- miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług.

Już nawet pobieżna analiza regulacji rozporządzenia pozwala stwierdzić, że definiując pozycje, które winny znaleźć się w fakturze VAT marża, minister pominął:

- cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
- wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
- stawki podatku,
- sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu,
- kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Zaznaczyć trzeba, że w fakturze VAT marża nie można podawać marży.

Jest to bezpośrednio implikowane specyfiką procedury opodatkowania oraz tym, że podatnik otrzymujący fakturę VAT marża nie ma prawa do rozliczenia podatku od towarów i usług zawartego w cenie nabywanego świadczenia.

Należy podkreślić, iż art. 119 ust. 10 ustawy stanowi, że faktury podatnika świadczącego usługi turystyczne, korzystającego ze szczególnej procedury opodatkowania marży nie zawierają wyszczególnionej kwoty podatku. Reasumując: wystawiając fakturę VAT marża dokumentującą świadczenie usług turystyki, nie podaje Pan wysokości marży.
(pismo Izby Skarbowej w Rzeszowie z 12 września 2005 r., IS.IX/3-0050/124/04)

Bardzo ważne jest to, by faktura dokumentująca wykonanie czynności opodatkowanej według procedury VAT marża zatytułowana była w szczególny sposób, tzn. nie „Faktura VAT”, a „Faktura VAT marża”.

Gdyby podatnik zatytułował dokument dotyczący transakcji opodatkowanej według procedury VAT marża w zwykły sposób (tzn. jako „Faktura VAT”), to nie byłoby to błędem, z tym jednak, że wówczas w fakturze musi umieścić odesłanie odpowiednio do:

a) przepisów art. 119 ustawy lub art. 306 dyrektywy,
b) przepisów art. 120 ustawy lub art. 313 dyrektywy.

W przypadku usług turystycznych wykonywanych poza granicami wspólnoty, przy których marża dotycząca tej usługi opodatkowana jest według stawki podatku 0%, podatnik zobowiązany jest do odrębnego wykazania tej części należności, wobec której stosuje się stawkę 0%.

Faktury dotyczące czynności zagranicznych niepodlegających opodatkowaniu polskim VAT

Pomimo obowiązywania zasady terytorialności VAT, niekiedy prawodawca podatkowy w regulacjach podatkowych normuje zagadnienia opodatkowania czynności zagranicznych.

I tak, podatnicy dokonujący czynności (dostawy towarów lub świadczenia usług), dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, które opodatkowane są przez nabywców, zobowiązani są do dokumentowania tych czynności za pomocą faktur VAT i – co ciekawe – jeżeli mają prawo do rozliczenia podatku naliczonego w zakupach związanych z takimi czynnościami (por. art. 86 ust. 8 ustawy o VAT) – do zamieszczania ich wartości w deklaracji VAT-7/VAT-7K (poz. 21).

Z uwagi na to, że niniejsze opracowanie dotyczy zasad fakturowania, wystarczy wskazać, że faktury dotyczące takich czynności winny zawierać dane takie same jak te, które zamieszczone są „na zwykłej” fakturze VAT, z tą jednak różnicą, że w fakturze odnoszącej się do czynności zagranicznej powołuje się (z oczywistych względów) stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem. Ponadto w fakturach takich może nie być zapisany numer identyfikacji podatkowej nabywcy. Jedynie gdy dokumentowane są:

- usługi niematerialne wymienione w art. 27 ust. 4 ustawy o VAT wykonywane na rzecz podatników podatku od wartości dodanej z innego państwa unijnego,
- opodatkowane na terenie państwa, które wydało numer identyfikacji podatkowej nabywcy,
- wewnątrzwspólnotowa usługa transportowa,
- usługi bezpośrednio związane z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów,
- usługi pośrednictwa i spedycji związane bezpośrednio z wewnątrzwspólnotowymi usługami transportu towarów,
- usługi wykonywane przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osób trzecich,
- usługi bezpośrednio związane z usługami pomocniczymi do usług transportowych, takich jak załadunek, rozładunek, przeładunek i podobne czynności, i inne usługi wymienione w art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. b) ustawy o VAT,
- usługi na rzeczach ruchomych,

niezbędne jest wskazanie w fakturze numeru, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego in...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »