Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

24.09.2009

VAT: Dostawa używanych rzeczy ruchomych

Omawiając zagadnienie opodatkowania VAT dostawy towarów używanych, należy wskazać, że według regulacji art. 7f ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.; dalej: ustawa o VAT) opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów, za którą uznaje się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stosownie do przepisu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT za towary uznaje się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Jak łatwo zauważyć, na poziomie definicji pojęcia „dostawa towarów” oraz „towar” ustawodawca podatkowy nie różnicuje czynności na te, których przedmiotem są towary nowe i używane.

Jednak w niektórych okolicznościach od tego, jaki jest status towarów, uzależniona może być właściwość stawki VAT, która powinna być zastosowana przez dostawcę w odniesieniu do takiej czynności.

Jaki zatem towar winniśmy na potrzeby VAT uznać za używany?

Odpowiedź na to pytanie odnaleźć można w art. 43 ust. 2 ustawy o VAT. W myśl przepisów za towary używane uznaje się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

W świetle przywołanej powyżej definicji nie może być wątpliwości co do tego, że towarem używanym na płaszczyźnie podatku od towarów i usług nie może być grunt ani inna nieruchomość.

W aktualnym stanie prawnym (inaczej niż to było do końca grudnia 2008 r.) pewne jest, że aby towar był uznany za używany, musi być używany przez okres minimum pół roku od jego nabycia przez podatnika.

W przeszłości przedmiotem sporów było to, czy jest towarem używanym towar, który był wykorzystywany na podstawie umowy o używanie, a następnie został przez korzystającego wykupiony i przed upływem pół roku jest sprzedawany. Dzisiaj nie ma już co do tego żadnych wątpliwości, że konieczne jest, aby towar był używany przez okres pół roku od dnia jego nabycia, ale wcześniej spory takie były jak najbardziej na miejscu (wobec braku zastrzeżenia, że towar ma być używany po nabyciu prawa do rozporządzania jak właściciel).

„1. Rzecz ruchoma może być uznana za towar używany w rozumieniu VAT-u wyłącznie wówczas, gdy przed sprzedażą była używana przez zbywcę co najmniej przez pół roku.
2. 'Używanie', o którym mowa w ustawie, należy rozumieć jako faktyczne posługiwanie się zbywaną rzeczą.
3. Zatem rzecz ruchoma oddana na 6 miesięcy w dzierżawę nie jest dla wydzierżawiającego towarem używanym w rozumieniu tej ustawy.”
(wyrok WSA w Warszawie z 10 czerwca 2008 r., III SA/Wa 382/08)

Już w przeszłości w praktyce pojawiały się też spory o to, czy prawo do zwolnienia przedmiotowego właściwego dla towarów używanych przysługiwało podatnikowi, który nie wykorzystywał towaru osobiście, lecz oddał go do używania podmiotowi trzeciemu (np. na podstawie umowy najmu).

Moim zdaniem zasadne jest przyjęcie tezy, że skoro ustawodawca nie wymaga, aby towar był używany przez podatnika osobiście, to skoro jako właściciel (np. na podstawie umowy najmu) czerpie z niego pożytki, a sam towar jest faktycznie używany, tyle że przez podmiot trzeci, to przy jego późniejszej dostawie możliwe jest zastosowanie zwolnienia od VAT.

Oczywiście powołana powyżej definicja stosowana jest na potrzeby zastosowania regulacji art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, która to wprowadza zwolnienie od podatku od towarów i usług dla dostawy towarów używanych.

O ile bowiem – zgodnie z ogólną zasadą zapisaną w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT – jeżeli ustawodawca podatkowy lub działający z jego umocowania minister finansów nie postanowił inaczej, dostawa towarów winna być opodatkowana przy zastosowaniu stawki podstawowej 22%, o tyle właśnie w przypadku części dostaw dotyczących towarów używanych (a dokładniej: przedmiotem których są towary używane) ustawodawca nakazuje stosować zwolnienia. Niezwykle ważne jest to, że zastosowanie zwolnienia nie jest prawem a obowiązkiem podatnika (jeżeli zachodzą prawne przesłanki jego stosowania – jest to o tyle istotne, że gdyby zbywca opodatkował dostawę, która powinna być zwolniona, nabywcy nie przysługiwałoby prawo do rozliczenia podatku naliczonego; jednocześnie zaznaczyć trzeba, że na podatniku-dostawcy, który wykazałby taki podatek w fakturze dotyczącej dostawy towaru zwolnionego, ciążyłby obowiązek jego zapłaty).

Zwolnienie, o którym mowa powyżej – ukonstytuowane w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT – ma zastosowanie w każdym przypadku, w którym przedmiotem dostawy są towary używane (definiowane jak powyżej), w stosunku do których dokonującemu ich dostawy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jak zatem widać, poza statusem dostarczanych towarów dla klasyfikacji dostawy jako korzystającej ze zwolnienia lub opodatkowanej według stawki właściwej dla przedmiotu dostawy (z uwagi na jego rodzaj) kluczowe ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »