Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

17.04.2007

Nowa dyrektywa VAT (5) – Miejsce transakcji WNT i świadczenia usług

Miejscem opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kraj konsumpcji. Nałożenie ciężaru podatkowego na nabywcę, sprowadzającego towar z państwa unijnego do kraju przeznaczenia (konsumpcji) spełnia podobna rolę jak w przypadku importu towarów z poza Unii. Miejsce wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów określone zostało w art. 40 do 42 nowej dyrektywy  (dalej - dyrektywy).

 

Tak jak w poprzedzającej obecną dyrektywie, za miejsce wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów uznaje się miejsce zakończenia wysyłki lub transportu tych towarów do nabywcy, zgodnie z artykułem 40 dyrektywy.

Zgodnie jednak z art. 41 (bez uszczerbku dla przepisu art. 40), za miejsce wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez podatnika działającego w takim charakterze lub przez osobę prawną niebędącą podatnikiem, gdy sprzedawcą jest podatnik działający w takim charakterze, który nie korzysta ze zwolnienia dla małych przedsiębiorstw przewidzianego w art. 282-292 i który nie jest objęty przepisami art. 33 i 36, uznaje się terytorium państwa członkowskiego, które nadało numer identyfikacyjny VAT, pod którym nabywca dokonał takiego nabycia, chyba że nabywca wykaże, że nabycie to zostało opodatkowane VAT zgodnie z art. 40 (na zasadach ogólnych WNT). Jeżeli zgodnie z art. 40, nabycie towarów jest opodatkowane VAT w państwie członkowskim zakończenia wysyłki lub transportu towarów, po tym jak zostało opodatkowane zgodnie z akapitem pierwszym, podstawa opodatkowania ww. towarów zostaje odpowiednio obniżona o VAT w państwie członkowskim, które nadało numer identyfikacyjny VAT, pod którym nabywca towarów dokonał tego nabycia.

W drodze wyjątku, jak stanowi art. 42 dyrektywy, przepisy art. 41 akapit pierwszy nie mają zastosowania, a wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów zostaje uznane za opodatkowane VAT zgodnie z zasadami ogólnymi, zawartymi w art. 40 dyrektywy, w przypadku gdy spełnione są łącznie dwa warunki:

a) nabywca wykaże, że dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów do celów późniejszej dostawy na terytorium państwa członkowskiego określonego zgodnie z art. 40, w odniesieniu do której odbiorca został wyznaczony jako osoba zobowiązana do zapłaty VAT zgodnie z art. 197;
b) nabywca wypełnił obowiązki dotyczące złożenia informacji podsumowującej przewidziane w art. 265.

Miejsce świadczenia usług

1. Zasady ogólne dotyczące miejsca świadczenia usług

Miejscem opodatkowania usług międzynarodowych jest państwo siedziby usługodawcy. Miejsce świadczenia usług określone zostało w art. 43 - 59 dyrektywy. Zasady ogólne co miejsca świadczenia usług zawiera art. 43 dyrektywy (poprzednio – art. 9 (1) VI dyr.).

Zgodnie z nim, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym usługodawca ma siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego świadczy usługę lub, w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Tak jak pod rządami VI dyrektywy, tak i teraz w celu ustalenia miejsca powstania obowiązku podatkowego dla danej usługi należy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy usługi te są objęte regulacjami szczególnymi (art. 44 do art. 59 dyrektywy) i dopiero w przypadku negatywnej odpowiedzi na tak postawione pytanie stwierdzić, że zastosowanie będzie miała reguła ogólna, czyli powstanie obowiązku podatkowego w państwie siedziby usługodawcy zgodnie z art. 43 dyrektywy.

2. Przepisy szczególne dotyczące miejsca świadczenia usług

Przepisy szczególne dotyczące miejsca świadczenia usług zostały określone w art. 44 do art. 59 dyrektywy

2.1. Miejsce świadczenia usług przez pośredników

Dyrektywa dzieli miejsce świadczenia usług przez pośredników na dwie kategorie. Pierwsza dotyczy sytuacji szczególnych. Miejscem świadczenia usług wykonywanych przez pośrednika, działającego w imieniu i na rzecz osoby trzeciej, gdy pośrednik uczestniczy w świadczeniu usługi wewnątrzwspólnotowego transportu towarów, jest miejsce rozpoczęcia transportu, zgodnie z art. 50 dyrektywy (poprzednio – art. 28b E (1) VI dyr.).

Z kolei miejscem świadczenia usług przez pośrednika działającego w imieniu i na rzecz osoby trzeciej, gdy pośrednik uczestniczy w świadczeniu usług obejmujących czynności pomocnicze do wewnątrzwspólnotowego transportu towarów, jest miejsce, w którym czynności pomocnicze są faktycznie wykonywane, zgodnie z art. 54 dyrektywy (art. 28b E (2) VI dyr.).

Wreszcie, miejscem świadczenia tzw. usług różnych, wymienionych w art. 56 ust.1 dyrektywy, wykonywanych przez pośrednika działającego w imieniu i na rzecz usługobiorców mających siedzibę poza Wspólnotą lub na rzecz podatników mających siedzibę we Wspólnocie, ale w innym państwie niż usługodawca, jest miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, na rzecz którego świadczone są usługi lub, w przypadku ich braku, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (art. 9 ust.1 lit. (e) VI dyr.).

Zgodnie natomiast z zasadą ogólną, wyrażona w art. 44 dyrektywy, miejscem świadczenia usług innych niż usługi, o których mowa w art. 50 i 54 oraz art. 56 ust. 1, przez pośrednika działającego w imieniu i na rzecz osoby trzeciej, jest miejsce, w którym dokonywana jest podstawowa transakcja zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy.

W przypadku jednak, gdy usługobiorca korzystający z usług świadczonych przez pośrednika jest zidentyfikowany do celów VAT w państwie członkowskim innym niż państwo, na terytorium którego dokonano danej transakcji, uznaje się, że miejscem świadczenia usługi przez pośrednika jest terytorium państwa członkowskiego, które nadało usługobiorcy numer identyfikacyjny VAT, pod którym usługa została dla niego wykonana.

2.2. Miejsce świadczenia usług związanych z nieruchomościami

Miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomością, łącznie z usługami agentów nieruchomości i rzeczoznawców oraz usługami związanymi z przygotowywaniem i koordynacją prac budowlanych, takimi jak usługi architektów i biur nadzoru budowlanego, jest miejsce, w którym znajduje się dana nieruchomość, zgodnie z art. 45 dyrektywy

2.3. Miejsce świadczenia usług transportu

Miejsce świadczenia usług transportowych zostało podzielone na dwie kategorie podstawowe. Miejscem świadczenia usług transportowych innych niż wewnątrzwspólnotowy transport towarów jest miejsce, w którym odbywa się transport, biorąc pod uwagę pokonywane odległości, zgodnie z art. 46 dyrektywy. Natomiast miejscem świadczenia usług wewnątrzwspólnotowego transportu towarów jest zasadnic...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »